Rispons
EN | MT  

Gwida għall-Edukaturi fuq il-Pedagoġija u l-Assessjar

Agħfas fuq l-icon t'hawn isfel biex tniżżel il-Gwida għall-Edukaturi fuq il-Pedagoġija u l-Assessjar


Il-Qasam tat-Tagħlim: Il-Lingwi

Il-Franċiż > LEVEL 9

Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Tislijiet/Introduzzjonijiet

1. Kapaċi nirrispondi b'mod xieraq f'varjetà ta' sitwazzjonijiet soċjali meta niltaqa' ma' nies oħrajn, nuri li kapaċi nuża modi formali u informali ta' indirizzar u lingwa bħall-użu xieraq ta' vous, bi tmiem tal-verb korrett u rikjesti aktar ikkumplikati eż. 'Savez-vous s'il y a une pharmacie près d'ici?'
IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
2. Kapaċi nintroduċi lill-oħrajn u nikkonsolida l-użu ta' 'être' u 'avoir'; 's’appeler, venir'; artikoli/sessi/plurali; vokabolarju tan-numri, alfabet, nazzjonalitajiet u familja/annimali domestiċi.
IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
3. Kapaċi niddiskuti passatempi/impjiegi 'part-time' ma' oħrajn u nuri li għandi għarfien tad-dinja tax-xogħol. Kapaċi nuża strutturi tal-vokabolarju relatati mal-passatempi/xogħlijiet/professjonijiet u nuri konsolidazzjoni tan-numri, opinjonijiet, aġġettivi u konsolidazzjoni tal-verbi –er/–ir/–re u 'devoir, pouvoir, vouloir, il faut'. Kapaċi nuri konsolidazzjoni ta' espressjonijiet tar-rutina u tal-ħin. Kapaċi nuża 'le' mal-ġranet tal-ġimgħa biex nindika regolarità. 
NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF
4. Kapaċi niddiskuti l-flus fil-but u d-drawwiet tal-infiq ma' oħrajn bl-użu ta' 'acheter, gagner, recevoir, dépenser, sortir, venir, aller' u nuri konsolidazzjoni tal-lingwa għal dak li nħobb, dak li ma nħobbx u l-preferenzi.
NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF
5. Kapaċi nifhem testi f'lingwa ġeneralment familjari dwar il-passatempi, flus fil-but u/jew impjiegi part-time ta' nies oħrajn. 
NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF
6. Kapaċi nikteb test sempliċi dwar il-flus fil-but/impjieg part-time tiegħi, niddeskrivi dak li nagħmel. Kapaċi nuri konsolidazzjoni tal-lingwa u vokabolarju relatati max-xogħol tad-dar u membri tal-familja. Kapaċi nuri konsolidazzjoni ta' prepożizzjonijiet u espressjonijiet tal-iskop bħal ‘Pour/si je veux gagner mon argent de poche…'
PRATTIKA
7. Kapaċi nitkellem dwar dak li nixtieq nagħmel meta nispiċċa l-iskola u nistaqsi lill-oħrajn dwar l-intenzjonijiet tal-karriera tagħhom, u nuri li jien kapaċi li nivverifika l-interessi tiegħi stess biex nikkunsidra għażliet tal-karriera futuri. Kapaċi nuri xi użu tal-mod kondizzjonali, eż. ‘Qu’est-ce que tu voudrais faire dans la vie?’
INTERPERSONALI
8. Kapaċi ngħid liema suġġetti rrid nistudja għall-karriera li nagħżel u nistaqsi lill-oħrajn liem suġġetti jridu jistudjaw, nuri li qed niżviluppa perspettiva orjentata fil-futur. Naf x'għandi bżonn nikkunsidra bħala għażliet tal-karriera futuri eż. 'un ingénieur qui s'occupe du traitement de l'eau ou des énergies renouvelables'.  Kapaċi nuża ‘devoir/ il faut' +  verbi, 'étudier, suivre un cours de…’  Kapaċi nuri xi użu tal-mod kondizzjonali, bħal ´je voudrais être, devenir… travailler pour/comme…'  Kapaċi nuri konsolidazzjoni tal-mod futur biex nitkellem dwar il-proġetti u l-karriera tal-futur tiegħi, eż. ‘Après les examens je ferai un long voyage/j’irai en Angleterre pour visiter/je travaillerai comme serveur/serveuse pour gagner de l’argent’ Kapaċi nuża 'après, plus tard, un jour, puis, ensuite…'
INTERPERSONALI
9. Kapaċi nifhem testi dwar tipi differenti ta' għażliet tal-karriera. Kapaċi nuża vokabolarju u espressjonijiet relatati max-xogħol bħal ‘travailler en équipe, communiquer, savoir, la formation, durer’.
IL-QARI U L-FEHIM
10. Kapaċi nirriċerka, nipprepara u nippreżenta preżentazzjoni dwar karriera partikolari. Kapaċi nuża verbi modali, eż. 'pouvoir, devoir, vouloir, il faut (+ verb)', 'gagner, recevoir.'  Kapaċi nuri użu sempliċi ta' pronomi tal-oġġett indiretti, bħal 'Je vais vous parler de …, Je vais vous expliquer…' Kapaċi nuri konsolidazzjoni u estensjoni ta' aġġettivi relatati mal-ħiliet, bħal 'intéressé(e) par… organisé(e), logique, travailleur(euse).'
L-IMMANIĠĠJAR TAL-INFORMAZZJONIIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Familja, annimali domestiċi u ħbieb

1. Kapaċi nitkellem dwar relazzjonijiet ma' membri tal-familja jew ħbieb.
2. Kapaċi nagħti parir lill-ħbieb tiegħi bl-użu tal-mod kondizzjonali.

3. Kapaċi nifhem test li huwa dwar problemi tal-ħbiberija. 

4. Kapaċi nikteb dwar inċident li ġegħilni nħossni mdejjaq/mdejqa/kuntent/kuntenta, u nuri konsolidazzjoni tal-modi perfett/imperfett.
5. Kapaċi nikteb test li huwa dwar relazzjonijiet/emozzjonijiet.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Id-dar u l-ambjent tad-dar

1. Kapaċi nikkomunika x'nagħmel biex nipproteġi l-ambjent u nistaqsi lill-oħrajn x'jagħmlu huma. Kapaċi nuri konsolidazzjoni ta' espressjonijiet relatati ma' karatteristiċi ġeografiċi bħal 'le lac, la mer, les rochers, la montagne, les fôrets'. Kapaċi nuża vokabolarju relatat mal-ambjent bħal 'l’environnement, gaspiller, le gaspillage, recycler, le recyclage, polluer, la pollution, protéger, préserver, l’effet de serre, le réchauffement climatique, l’énergie, les déchets'. Kapaċi nuri kunfidenza fl-użu tal-mod imperfett u l-mod kondizzjonali bħal 'On devrait… on pourrait …'
NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF
2. Kapaċi nifhem testi sempliċi fil-lingwa l-aktar familjari dwar kwistjonijiet ambjentali fil-pajjiż tiegħi u f'pajjiżi oħrajn. 
NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF
3. Kapaċi nikkollabora ma' oħrajn biex nirriċerka, nipproduċi u nippreżenta poster/preżentazzjoni dwar il-protezzjoni tal-ambjent bil-Franċiż.
IL-KOLLABORAZZJONIIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Ħin liberu

1. Kapaċi nitkellem dwar il-passatempi/interessi tal-ħbieb tiegħi, x'jogħġobhom u x'ma jogħġobhomx, eż. 'Ma meilleure amie s'intéresse au dessin'. Kapaċi nagħmel użu ta' verbi bħal 's'intéresser à/aimer bien/préférer/détester/ être passionné/e de'.
2. Kapaċi nifhem test li huwa dwar passatempi/interessi/sports/avventuri. 
3. Kapaċi nikteb email biex nistieden lill-ħbieb tiegħi biex jipparteċipaw miegħi f'attivitajiet bħal kompetizzjoni, proġett, ħarġa, bl-użu tal-mod futur biex nindika dak li beħsiebni nagħmel. 
4. Kapaċi nistieden lill-ħbieb tiegħi biex jiktbu blog miegħi. Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Vaganzi

1. Kapaċi niddiskuti l-vantaġġi/l-iżvantaġġi ta' destinazzjonijiet tal-vaganzi differenti u nuri li kapaċi nanalizza informazzjoni bl-użu ta' espressjonijiet diskorsivi bħal 'd’une part …, d’autre part, par contre, cependant, en ce qui concerne…
IT-TAGĦLIM KONJITTIV
2. Kapaċi niddiskuti l-vantaġġi/l-iżvantaġġi ta' postijiet differenti fejn tgħix u taħdem u nifhem l-importanza li taċċetta li tgħix/taħdem ma' oħrajn li għandhom sfond kulturali u twemmin differenti u nuri li nagħti valur u nirrispetta d-diversità soċjali, kulturali u ekoloġika. 
IL-KOMUNIKAZZJONI GĦAD-DIVERSITÀ
3. Kapaċi nifhem testi f'lingwa l-aktar familjari dwar l-għajxien u/jew il-ħidma barra mill-pajjiż. 
4. Kapaċi nitkellem dwar btala(btajjel) tal-passat u nifhem lill-oħrajn meta jitkellmu dwar btajjel tal-passat, u ikel u xorb, u nuri fehim ċar u demostrazzjoni ta' meta nuża l-modi perfett u imperfett. 
5. Kapaċi nitkellem dwar btala(btajjel) futuri u nifhem lill-oħrajn meta jitkellmu dwar btajjel futuri u nuri konsolidazzjoni tal-mod futur meta nitkellem dwar btajjel futuri.
6. Kapaċi niddiskuti l-vantaġġi/l-iżvantaġġi ta' tipi differenti tal-ivvjaġġar u nuri li jien konxju/a ta' modi ħodor tat-trasport. 
NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF
7. Kapaċi niddeskrivi l-vjaġġ ideali tiegħi bl-użu ta' 'y', eż. 'J'y rencontrerais mes amis'
IL-KITBA
8. Kapaċi nifhem testi li jinkludu lingwa li jien l-aktar familjari magħha relatata ma' avvenimenti li niltaqa' magħhom waqt il-vaganzi. 
IL-KITBA
9. Kapaċi nikteb test qasir dwar vaganza reċenti. 
IL-KITBA
10. Kapaċi nirriċerka u, flimkien mal-oħrajn, nipproduċi preżentazzjoni qasira li tippromwovi destinazzjoni tal-btala, l-aktar bil-Franċiż. 
IL-PRATTIKAIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section

L-Aspett tas-Suġġett: Barra u madwar 

1. Kapaċi niddiskuti x'hemm x'tagħmel f'ġurnata/ħin partikolari bl-użu ta' vokabolarju bħal 'Qu’est-ce qu’il y a à faire…'; Tu veux aller à…'; 'Il y a un bon film au cinéma/un concours de judo/un match de foot’.
2. Kapaċi norganizza laqgħa u nuri konsolidazzjoni tal-frażijiet tal-ħin, postijiet, okkażjonijiet, prepożizzjonijiet, trasport u konsolidazzjoni ta' vouloir/pouvoir/devoir,
'Rendez-vous quand/où/à quelle heure?' u ta' negozjar sempliċi tal-lingwa bħal 'tu veux …tu voudrais'.
3. Kapaċi niddiskuti mal-oħrajn kif nasal f'postijiet soċjali u x'beħsiebni nilbes u x'beħsiebhom jilbsu l-oħrajn billi nuża l-lingwa tan-negozjar, bħal 'on (y) va comment? Qu’est-ce que tu portes/vas porter, porteras?' u nikkonsolida l-użu tiegħi ta' espressjonijiet tat-trasport, ħwejjeġ, kuluri u aġġettivi. 
4. Kapaċi niddeskrivi okkażjoni soċjali riċenti u nistaqsi lill-oħrajn dwar okkażjonijiet soċjali li attendew, bl-użu ta' lingwa fil-mod perfett u imperfett; konnetturi bħal 'après, puis, ensuite, alors'; u
'C’était comment? Qu’est-ce qui est arrivé?'
5. Kapaċi nifhem testi sempliċi fil-lingwa l-aktar familjari dwar avvenimenti soċjali u l-'media' soċjali. 
IL-QARI U L-FEHIM
6. Kapaċi nikteb test qasir dwar avveniment soċjali riċenti li attendejt. 
IL-KITBAIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Teknoloġija

1. Kapaċi niddiskuti tipi differenti ta' 'media' soċjali ma' oħrajn bl-użu tal-lingwa tal-'media' soċjali, eż. 'ma page perso, commenter, partager, des liens, échanger, poster, les postings, bavarder' eċċ.'C’est utile, indispensable, sympa.'
2.
 Kapaċi nagħraf il-'lingwa tal-SMS' bażika jew l-abbrevjazzjonijiet tal-SMS bħal 'qqchse, qqf, keske C? mr6, bjr' u nuri li kapaċi nikkomunika bl-użu ta' apparati diġitali. 
IL-KOMUNIKAZZJONI
3. Kapaċi nitkellem dwar teknoloġija li nuża fil-ħajja ta' kuljum tiegħi u nuri li kapaċi nuża l-internet biex nikkomunika mal-oħrajn u napprezza l-kulturi, perspettivi u opinjonijiet differenti tagħhom u nistaqsi lill-oħrajn dwar teknoloġija li jużaw, u naħkem xi użu ta' lingwa speċjalizzata bħal 'tablet(te), portable, ordinateur, portable, ipod'.
L-GĦARFIEN TIEGĦI NNIFSI
4. Kapaċi nitkellem dwar siti tal-internet li nuża għad-divertiment u għax-xogħol tal-iskola u nkun konxju/a tal-valuri morali u etiċi li għandi nikkunsidra meta nibbrawżja l-internet u nistaqsi lill-oħrajn dwar websajts li jsibu utli / ta' divertiment bl-użu tal-lingwa tal-opinjonijiet u tas-sentimenti bħal 'Les sites internet, mon site préféré/favori …', u aġġettivi bħal 'marrant, amusant, éducatif'.
L-IMMANIĠĠJAR TAL-UŻU TAL-INTERNET
5. Kapaċi nuża dizzjunarju bilingwi onlajn b'mod effettiv. 
IT-TAGĦLIM PERSONALI
6. Kapaċi nifhem testi f'lingwa l-aktar familjari dwar it-teknoloġija. 
7. Kapaċi nikteb dwar kif nuża t-teknoloġija f'ħajti u nuri konsolidazzjoni tal-modali 'vouloir, pouvoir, devoir'.
Agħti r-rispons tiegħek hawn