Rispons
EN | MT  

Gwida għall-Edukaturi fuq il-Pedagoġija u l-Assessjar

Agħfas fuq l-icon t'hawn isfel biex tniżżel il-Gwida għall-Edukaturi fuq il-Pedagoġija u l-Assessjar


Il-Qasam tat-Tagħlim: Science and Technology

Id-Disinn Innovattiv u t-Teknoloġija > LEVEL 7

L-Aspett tas-Suġġett: Id-disinn, l-intraprenditorija, u l-innovazzjoni

1] Kapaċi niċċekkja l-proposti tad-disinn skont il-kriterji tad-disinn.
2] Kapaċi nevalwa l-karatteristiċi ta' prodott skont il-funzjoni maħsuba tagħhom.
IL-KONJITTIV
3] Kapaċi nħares lejn il-proġett iddokumentat tiegħi bħala proċess u nitkellem dwar il-prestazzjoni ġenerali u t-tagħlim tiegħi.
4] Kapaċi nikkunsidra l-limitazzjonijiet tal-ħin, il-ħiliet u r-riżorsi.
IL-PRATTIKA
5] Kapaċi nifhem l-importanza tal-awtoimmaġini (self-image), tas-self-esteem u tal-istima personali (self-confidence).
 IL-PERSONALI
6] Kapaċi nikseb l-għarfien mill-ideat u l-mudelli.
IL-PERSONALI
7] Kapaċi naħseb b'mod kritiku u ngħaddi ġudizzji kostruttivi fuq xogħlijiet ta' ħaddieħor.
L-INTERPERSONALI
8] Kapaċi nikkunsidra perspettivi differenti.
L-GĦARFIEN TIEGĦI NNIFSI
9] Kapaċi nirrevedi u nanalizza l-influwenza tal-istil fil-prodotti ddisinjati minni u minn ħaddieħor. 
IL-KONJITTIV
10] Kapaċi ninterpreta artifatt bħala prodott u bħala medium intraprenditorjali fi struttura bażika tas-suq tal-konsumatur.
11] Kapaċi niddeskrivi kif it-teknoloġiji kollha għandhom il-konsegwenzi, u l-użu tagħhom iservi ta' gwadann għal xi gruppi u ta' telf għal oħrajn. 
IL-KOMUNIKAZZJONI GĦAD-DIVERSITÀ
12] Konxju tal-effett ta' prodott fuq l-ambjent u t-tnaqqis fir-riżorsi limitati. 
NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF
13] Konxju tal-implikazzjonijiet tal-iskart.
NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF
14] Kapaċi nifhem li t-tfassil iġegħilni nkun responsabbli mid-deċiżjonijiet tiegħi.
NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF
 
L-Aspett tas-Suġġett: Il-kritika, l-implikazzjonijiet, u l-evalwazzjoni

1] Kapaċi niċċekkja l-proposti tad-disinn skont il-kriterji tad-disinn.
2] Kapaċi nevalwa l-karatteristiċi ta' prodott skont il-funzjoni maħsuba tagħhom.
IL-KONJITTIV
3] Kapaċi nħares lejn il-proġett iddokumentat tiegħi bħala proċess, u nitkellem dwar il-prestazzjoni ġenerali tiegħi u t-tagħlim.
4] Kapaċi nikkunsidra l-limitazzjonijiet tal-ħin, il-ħiliet, u r-riżorsi.
IL-PRATTIKA
5] Kapaċi nifhem l-importanza tal-awtoimmaġini (self-image), tas-self-esteem u tal-istima personali (self-confidence).
 IL-PERSONALI
6] Kapaċi nikseb l-għarfien mill-ideat u l-mudelli.
IL-PERSONALI
7] Kapaċi naħseb b'mod kritiku u ngħaddi ġudizzji kostruttivi fuq xogħlijiet ta' ħaddieħor.
L-INTERPERSONALI
8] Kapaċi nikkunsidra perspettivi differenti.
L-GĦARFIEN TIEGĦI NNIFSI
9] Kapaċi nirrevedi u nanalizza l-influwenza tal-istil fil-prodotti ddisinjati minni u minn ħaddieħor. 
IL-KONJITTIV
10] Kapaċi ninterpreta artifatt bħala prodott u bħala medium intraprenditorjali fi struttura bażika tas-suq tal-konsumatur.
11] Kapaċi niddeskrivi kif it-teknoloġiji kollha għandhom il-konsegwenzi, u l-użu tagħhom iservi ta' gwadann għal xi gruppi u ta' telf għal oħrajn. 
IL-KOMUNIKAZZJONI GĦAD-DIVERSITÀ
12] Konxju tal-effett ta' prodott fuq l-ambjent u t-tnaqqis fir-riżorsi limitati. 
NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF
13] Konxju tal-implikazzjonijiet tal-iskart materjali.
NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF
14] Kapaċi nifhem li t-tfassil iġegħelni nkun responsabbli mid-deċiżjonijiet tiegħi.
NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF
 L-Aspett tas-Suġġett: Il-ġbir tad-data u l-interpretazzjoni

1] Kapaċi niġbor id-data tal-proġett u tal-utent mis-sondaġġi tiegħi bi gwida.
IT-TAGĦLIM KONJITTIV
2] Kapaċi niġbor data bażika minn proġetti ta' persuni oħrajn kif ukoll mill-internet.
L-IMMANIĠĠJAR TAL-INFORMAZZJONI
3] Kapaċi nuża strumenti ta' osservazzjoni u ta' rekordjar biex niġbor id-data fuq prodott u l-utenti tiegħu.
IL-PRATTIKA
4] Kapaċi nuża strumenti ta' riċerka, e.ż. mind mapping, questioning, l-analiżi, l-għażla, u l-interpretar tad-data bi gwida. 
IL-PRATTIKA
5] Kapaċi nikseb u nirrekordja data teknika bażika fuq materjali jew komponenti oħrajn,u nżomm f'moħħi l-kwistjonijiet tas-saħħa u s-sigurtà.
IL-PRATTIKA
6] Kapaċi nuża d-design brief tiegħi bħala gwida ta' riċerka ġenerali biex nifforma mistoqsijiet addattati fuq in-neċessitajiet, ix-xewqat u l-opportunitajiet bi skop fl-isfond tal-proġett tiegħi, bi gwida.
IL-PRATTIKAIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: ​

L-Aspett tas-Suġġett: It-teknoloġija - il-materjali u l-kreazzjoni (making)

1] Kapaċi nuża l-għodod tal-idejn, dawk diġitali (ICT), hand power tools machine tools, biex inwettaq firxa ta' proċessi b'element wieħed b'mod sigur u adegwat. 
IL-PRATTIKA
2] Kapaċi nifhem u naddotta l-prattiki tas-saħħa u s-sigurtà fil-laboratorji tad-D&T.
IL-PRATTIKA
3] Kapaċi nipproduċi artifatti li huma addattati biex jissodisfaw il-ħtiġijiet funzjonali bażiċi u estetiċi fi problema ta' disinn partikolari.
IL-PRATTIKA
4] Kapaċi nidentifika u naħdem sa ċertu punt ta' preċiżjoni b'materjali differenti bħal: modelling materials, e.ż. il-karta, il-kartun, il-polistiren eċċ; materjali naturali, solidi u fibrużi, e.ż. it-timbers, it-tessuti; il-materjali sintetiċi jew engineered; e.ż. bords magħmulin mill-bniedem, il-polimers, id-drapp sintetiku eċċ.; u l-minerali metalliċi, e.ż. il-metalli ferrużi u nonferrużi. Konxju tal-materjali mħallta (composite) u lligati (alloyed), e.ż. il-ligi (alloys), il-kompożiti (composites), l-ismart materials u l-materjali rari.
 
IL-PRATTIKA
5] Kapaċi nagħżel u nniżżel il-materjali differenti skont il-klassifikazzjoni ġenerali u l-kwalitajiet estetiċi tagħhom (dawk viżwali u dawk tactile).
6] Kapaċi nifhem u niddeskrivi l-karatteristiċi differenti, f'termini tal-prodott, tal-materjali, u kif dawn jistgħu jinfluwenzaw id-deċiżjonijiet relatati mad-disinn tiegħi.
IL-KONJITTIV
7] Kapaċi nuża varjetà ta' proċessi, b'mod sikur, biex noħloq disinn fi tliet forom dimensjonali. Dawn jistgħu jinkludu: il-marking, il-cutting, id-deforming, il-machining, il-combining, il-wasting u t-tħejjija għall-finishing.
IL-PRATTIKAL-Aspett tas-Suġġett: It-teknoloġija - Is-sistemi u l-kontroll

1] Kapaċi nifhem il-kunċett tas-systems approach.
2] Kapaċi nanalizza sistema u s-sub-systems tagħha.
IL-KONJITTIV
3] Kapaċi nidentifika l-komponenti bażiċi tas-sistema u s-sub-systems.
4] Kapaċi nippjana sistema bażika f'termini tal-proċessi input u output.
IL-PRATTIKA
5] Kapaċi nagħraf l-applikazzjonijiet tal-proċessi tal-inputs u tal-outputs.
IL-KONJITTIV
6] Kapaċi nippreżenta s-sistemi b'modi grafiċi u simboliċi.
IL-KOMUNIKAZZJONI
7] Kapaċi nuri, nissimula, u nagħmel prototip ta' sistema bażika.
IL-PRATTIKA
8] Kapaċi nidentifika l-karatteristiċi ewlenin tal-komponenti, jiġifieri dawk elettriċi, u elettroniċi.
9] Kapaċi nagħżel komponenti b'element wieħed mill-karatteristiċi fiżiċi tagħhom u nirrelatahom mas-simboli grafiċi tagħhom.
10] Kapaċi nispjega kif il-CAD/CAM tintuża biex ikunu ddisinjati oġġetti u komponenti fl-industrija.
L-IMMANIĠĠJAR TAT-TAGĦLIM
11] Kapaċi nidentifika l-materjali u l-partijiet xierqa biex ngħin u ngħaqqad il-komponenti elettriċi u mekkaniċi f'sistema, e.ż. il-wajers, l-insulators, l-istannil-bords taċ-ċirkwit, il-fasteners, u l-casing. 
IL-KONJITTIV
12] Kapaċi nidentifika l-komponenti mekkaniċi, e.ż. il-levers, il-pulleys, il-cams, il-cranks, il-gearsil-linkages, mill-apparenza fiżika tagħhom.
IL-KONJITTIV
13] Kapaċi nidentifika l-komponenti u l-apparti fl-electronic analogue domain, inkluż il-bordijiet taċ-ċirkwit b'element wieħed, ir-reżisters, id-dijodi, il-batteriji, il-kapasiters, l-iswiċis; u fid-dominju diġitali inkluż l-ICs, il-PIC microcontrollers, u l-apparati diġitali elettroniċi bħall-memory sticks u t-tablets.
14] Kapaċi nidentifika l-komponenti elettro-mekkaniċi mill-karateristiċi fiżiċi u s-simboli grafiċi tagħhom, e.ż. l-electric motor, l-istepper motor, l-ispeaker.
IL-KONJITTIV
15] Kapaċi nkejjel il-parametri tal-komponent.
IL-PRATTIKA
16] Kapaċi nispjega, permezz tal-ideat kumplessi tiegħi, kif il-programmable microcontroller devices jistgħu jintużaw biex nestendi l-possibbiltajiet elettroniċi tal-proġetti tiegħi.
17] Kapaċi naqra u nifhem is-circuit schematic diagrams bażiċi u nittraduċihom f'ċirkwiti fiżiċi sempliċi u li jaħdmu.
IL-PRATTIKA
18] Kapaċi norganizza u nissettja l-post fejn naħdem kif mitlub, nagħti kas tas-saħħa u s-sigurtà, u nuża t-tagħmir b'mod sikur.
IL-PRATTIKA
19] Kapaċi ngħaqqad il-komponenti b'mod permanenti billi nuża l-istann u l-konnessjonijiet fiżiċi.
IL-PRATTIKA
20] Kapaċi nsegwi l-prekawzjonijiet tas-saħħa u s-sigurtà, nuża l-PPE b'mod xieraq u nkun konxju tar-riskji fl-użu tal-proċessi, l-għodda, u l-komponenti. 
IL-PRATTIKA
21] Kapaċi nlaqqa' u nibni sistema bażika. 
IL-PRATTIKA
22] Kapaċi nuża l-għodod adegwati biex nimmaniġġja, ngħaqqad, inżarma, nissostitwixxi, ninstalla, u nneħħi (uninstall) l-komponenti b'mod sigur, filwaqt li qed nibni s-sistemi.
IL-PRATTIKA
23] Kapaċi nivverifika li s-sistemi jistgħu jaħdmu ma' sorsi differenti tal-enerġija.
IL-PRATTIKA
24] Kapaċi ngħaqqad is-sistemi b'mod sekwenzjali fil-mudelli tal-prodott jew fi prototipi fuq prototype board, strip/bread boards mill-informazzjoni mogħtija permezz ta' stampa.
IL-PRATTIKAL-Aspett tas-Suġġett: It-teknoloġija - il-grafika, il-komunikazzjoni, u l-produzzjoni diġitali

1] Kapaċi nipproduċi ittri, numri, annotazzjonijiet puliti u stampati bl-idejn.
IL-PRATTIKA
2] Kapaċi nimmarka u nibni forom ġeometriċi sempliċi 2D billi nuża tipi differenti ta' linji.
Il-PRATTIKA
3] Kapaċi nkejjel u nagħti dimensjoni addattata lill-forom ġeometriċi u lill-partijiet bażiċi tal-prodott.
Il-PRATTIKA
4] Bi gwida, kapaċi npinġi blokok sempliċi 3D billi nuża t-tekniki oblique, freehand isometric, grid isometric, appropriate isometric.
L-UŻU TAL-MIDJA DIĠITALI
5] Kapaċi nagħmel skeċċ u niżviluppa ideat tal-proġett f'2D u f'forma bażika 3D, nuża sew it-tekniki bażiċi tal-grafika, il-kulur, il-preżentazzjoni u l-annotazzjonijiet.
L-UŻU TAL-MIDJA DIĠITALI
6] Kapaċi nuża l-kuluri biex nikkomunika b'mod effettiv e.ż. il-colour coding, it-teorija bażika tal-colours, il-kuxjenza estetika.
IL-KOMUNIKAZZJONI
7] Bi gwida, kapaċi nifhem u npinġi veduti bażiċi ortografiċi ta' oġġetti sempliċi 3D, e.ż. kif jidhru mill-faċċata, minn fuq u mill-ġenb introdotti f'2 view layouts, mingħajr ġeometrija moħbija.
L-UŻU TAL-MIDJA DIĠITALI
8] Kapaċi npinġi u napplika simboli grafiċi, b'mod individwali u applikat f'dijagrammi funzjonali inklużi l-block diagrams, is-circuit schematic diagrams u d-dimensioning.
L-UŻU TAL-MIDJA DIĠITALI
9] Kapaċi npinġi t-tessellazzjonijiet u x-xbieki ġeometriċi sempliċi tal-wiċċ.
L-UŻU TAL-MIDJA DIĠITALI
10] Kapaċi nrendi l-ġeometrija 2D u 3D billi nuża tekniki bażiċi, e.ż. il-colouring u l-line texture.
L-UŻU TAL-MIDJA DIĠITALI
11] Kapaċi nikkomunika d-disinn u x-xogħol ta' ħidma tiegħi b'mod grafiku fil-portafoll tad-disinn tiegħi billi nuża varjetà ta' tekniki diġitali u grafiċi mpinġijin bl-idejn flimkien ma' test pulit.
IL-KOMUNIKAZZJONI
12] Kapaċi nagħmel użu bażiku tal-għodda diġitali biex nikkomunika l-proġett tiegħi tad-disinn, inkluż biex nirrekordja u nimmudella l-proċess permezz tal-image digitisation u l-manipulazzjoni, il-printing; nuża electronic simulation software bażiku, u interactive 3D modelling software. Konxju/a wkoll mit-teknoloġija tal-additive manufacturing e.ż. it-3D printing, u kapaċi nużah b'mod bażiku fejn ikun disponibbli.
IL-KOMUNIKAZZJONIL-Aspett tas-Suġġett: Is-saħħa u s-sigurtà

1] Kapaċi nsegwi l-linji gwida kollha biex naħdem b'mod sigur fil-laboratorju relevanti tat-teknoloġija, segwiti mid-direzzjonijiet minsuġa tas-saħħa u s-sigurtà preżentati fil-qasam relevanti tat-teknoloġija. 
IL-PRATTIKA
Agħti r-rispons tiegħek hawn