Rispons
EN | MT  

Gwida għall-Edukaturi fuq il-Pedagoġija u l-Assessjar

Agħfas fuq l-icon t'hawn isfel biex tniżżel il-Gwida għall-Edukaturi fuq il-Pedagoġija u l-Assessjar


Il-Qasam tat-Tagħlim: Il-Lingwi

L-Ispanjol > LEVEL 7

Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area Outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Introduzzjonijiet

1] Kapaċi nirriproduċi, verbalment, il-ħsejjes awtentiċi tas-sistema tal-vokali u l-konsonanti fil-kuntest.
 IL-QARI U L-FEHIM

2] Kapaċi niddistingwi bejn il-konsonanti/ħsejjes li huma differenti mill-Malti/Ingliż.
3] Kapaċi nsellem lil ħaddieħor b'mod xieraq, nistaqsihom kif inhuma, ngħidilhom kif jiena jien u nistaqsi kif inhi persuna oħra billi nuża  '¡Hola! Buenos días / Buenas tardes / noches, ¿Qué tal? ¿Cómo estás / está? bien, mal, fenomenal' u aġġettivi sempliċi oħra.
 IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
4] Kapaċi nagħmel apoloġija, nesprimi apprezzament, nagħti merħba u ngħid saħħa.
5] Kapaċi nuża forom differenti ta' indirizz biex nitkellem ma' ħbieb, membri tal-familja, persuni fl-awtorità, u persuni li ma nafhomx, billi nuża modi formali u informali ta' indirizz u lingwaġġ li jaqbel mar-reġistru u mas-sitwazzjoni.
6] Kapaċi nirreaġixxi u nwieġeb għal kmandi u istruzzjonijiet sempliċi fil-klassi bħal 'lee, escribe, escucha, levántate/siéntate, abre/cierra', eċċ.
7] Kapaċi nitlob għall-għajnuna jekk ma nifhimx billi nuża frażijiet ta' għajnuna bħal ‘Perdón,¿Puede repetir? No entiendo, Por favor’, '¿Cómo se dice/escribe … en español/inglés?', 'Por favor, tengo un problema', 'Gracias', 'De nada'.
 IT-TAGĦLIM SOĊJALI
8] Kapaċi nintroduċi lili nnifsi, ngħid kemm għandi żmien, għeluq snini, in-numru tat-telefown, in-nazzjonalità, fejn noqgħod u nistaqsi l-ismijiet, l-etajiet, l-indirizzi u n-nazzjonalitajiet tal-oħrajn.
9] Kapaċi nagħti merħba u nintroduċi persuni lil ħaddieħor u ngħid x'jisimhom, l-età, in-numru tat-telefown u l-indirizz tagħhom.
 IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
10] Kapaċi naqra/nisma' u nuri fehim tad-dettalji (isem, età, numru tat-telefown, indirizz, nazzjonalità) ta' ħaddieħor f'testi u/jew f'konverżazzjonijiet
 IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
11] Kapaċi nikteb introduzzjoni qasira fuqi u nagħti dettalji personali billi nuża verbi bħal 'llamarse, tener, vivir, ser' fil-Presente de Indicativo.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area Outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: ​Il-Kalendarju 

1] Kapaċi nuri fehim ta' u nipproduċi numri sa 1,000, kif ukoll nidentifika u nesprimi n-numri ordinali 'primero/a' sa 'décimo/a'.
2] Kapaċi ngħid il-ħin u nistaqsi x'ħin hu billi nuża vokabolarju bħal, 'mediodía, medianoche, de la mañana/tarde/noche/ madrugada, en punto'.
3] Kapaċi nidentifika d-data tal-ġurnata kurrenti u ngħid ix-xhur tas-sena.
4] Kapaċi ngħid id-data tat-twelid tiegħi u/jewel día del santo u nistaqsi fuq għeluq snin ħaddieħor jew el día del santo.
5] Kapaċi niddeskrivi t-temp f'Malta u f'pajjiżi oħra u nistaqsi fuq it-temp f'pajjiżi oħra billi nuża espressjonijiet bħal ‘hace/hay/está’ u l-verbi 'llover' u 'nevar'.  
NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF
6] Kapaċi niddeskrivi t-temp fi staġuni  differenti billi nuża l-prepożizzjonijiet addattati 'en la primavera, en verano, en otoño, en invierno' u espressjonijiet fuq it-temp li jaqblu.
 NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF
7]  Kapaċi ngħid kif ser ikun it-temp għada, il-ġimgħa li ġejja, eċċ. billi nuża l-frażi verbali  'ir a + infinitivo', p.eż. 'va a llover, va a hacer frío'.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area Outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Il-Familja u l-annimali domestiċi

1] Kapaċi nidentifika kemm hemm persuni fil-familja tiegħi u min huma billi nuża vokabolarju tal-membri tal-familja u aġġettivi possessivi; u billi nuża 'y, pero, también, que' u l-verbi 'ser, tener, llamarse', il-forma tal-verb  'hay' u l-avverb 'no' biex nifforma n-negattiv, eż. 'No tengo hermanos pero tengo un perro que se llama Paqui.' 
2] Kapaċi nistaqsi lil ħaddieħor biex jiddeskrivu l-familja tagħhom u nifhem dak li jgħiduli billi nuża strutturi bħal  '¿Cuántas personas hay en tu familia?, ¿Quiénes son?, ¿Tienes hermanos?'
 IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
3] Kapaċi ngħid jekk għandix annimal domestiku jew le, u niddeskrivi l-annimal/i billi nuża vokabolarju marbut mal-annimali, aġġettivi deskrittivi, il-verbi 'tener, ser, llamarse' u l-forom negattivi tagħhom, eż. 'No tengo animales; Tengo un conejo gris.'
4] Kapaċi nistaqsi lil ħaddieħor jekk għandhomx annimal/i domestiku/domestiċi billi nuża strutturi bħal  '¿Tienes mascotas en casa?' u nuri li nifhem id-deskrizzjoni mogħtija tagħhom. 
5] Kapaċi nsemmi annimali domestiċi bħal 'perro, gato, conejo, pájaro'.
6] Kapaċi nikteb test li jiddeskrivi l-familja tiegħi, inkluż xi annimali domestiċi.
7] Kapaċi nipprepara powster li jiddeskrivi l-annimal jew l-annimal domestiku favorit tiegħi, inkluż informazzjoni fuq karatteristiċi distinti (il-ħabitat, il-kulur, id-daqs, ir-razza).
 L-IMMANIĠĠJAR TAL-INFORMAZZJONIIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area Outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Niddeskrivi lill-Oħrajn

1] Kapaċi nagħti deskrizzjoni fiżika tiegħi nnifsi, tal-membri tal-familja, ta' ħbiebi u tal-annimali domesitiċi tiegħi, kif ukoll nenfasizza aspetti mill-karattru tagħhom billi nuża aġġettivi biex niddeskrivi t-tul, id-daqs, il-kulur tax-xagħar u tal-għajnejn u l-karattru, filwaqt li nenfasizza l-fehim bejn aġġettiv u nom u l-pożizzjoni.
2] Kapaċi nistaqsi lil ħaddieħor biex jiddeskrivu lilhom infushom u lill-membri tal-familja, ħbieb u annimali domestiċi tagħhom billi nuża '¿Cómo es? ¿De qué color tiene el pelo/los ojos?'', u nenfasizza l-fehim bejn l-aġġettiv u n-nom u l-pożizzjoni.
3] Kapaċi naqra u nisma' testi li jiddeskrivu lil persuni u annimali domestiċi, u nuri kif jidhru u x'tip ta' karattru għandhom.
 IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
4] Kapaċi nikteb deskrizzjoni tal-familja tiegħi jew familja, ħbieb u annimali domestiċi immaġinarji billi nuża aġġettivi li jiddeskrivu l-karattru u karatteristiċi fiżiċi, u l-forom tal-verbi ‘ser, tener, llamarse, vivir’.
 LINGWAĠĠ ESPRESSIV
5] Kapaċi nikkollabora mal-oħrajn biex nipprepara kwestjonarju biex nistaqsi fuq il-familji, l-annimali domestiċi u l-ħbieb ta' persuni fil-klassi tiegħi, u nippreżenta d-dejta miġbura.
IT-TAGĦLIM KREATTIVIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area Outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: L-Iskola

1] Kapaċi nidentifika oġġetti fil-klassi u nistaqsi x'inhu oġġett billi nuża strutturi bħal, '¿Qué es esto?, ´¿Cómo se dice ... en español?'
 

2] Kapaċi niddeskrivi l-klassi tiegħi billi nuża l-forma tal-verb 'hay' u nenfasizza l-fehim tal-artiklu u n-nom.
3] Kapaċi nitlob l-għajnuna fil-klassi bl-Ispanjol billi nuża ‘¿puedo?, perdón, ¿tiene usted? ¿tienes?, tengo un problema, puedes repetir, por favor, gracias, quiero'.
 
IT-TAGĦLIM SOĊJALI
4] Kapaċi nsib oġġetti fil-klassi u nistaqsi fuq il-post fejn qegħdin l-oġġetti billi nuża aġġettivi dimostrattivi, prepożizzjonijiet tal-post u l-verb 'estar'.
5] Kapaċi nagħmel użu mill-istrutturi bħal está en la ciudad/en las afueras/en el campo/en la costa/en un pueblo'.
6] Kapaċi niddeskrivi l-iskola tiegħi billi nsemmi l-faċilitajiet u nistaqsi lil ħaddieħor fuq l-iskola tagħhom billi nuża vokabolarju bħal 'el edificio, el patio, una biblioteca, un comedor/una cafetería, un gimnasio'.
7] Kapaċi nidentifika suġġetti differenti fl-iskola tiegħi u fl-iskola ta' ħaddieħor.
8] Kapaċi nagħti informazzjoni fuq l-iskeda tiegħi, nispeċifika l-ħinijiet tal-lezzjonijiet tiegħi, u nistaqsi lil ħaddieħor fuq il-ħinijiet tal-lezzjonijiet tagħhom, eż. '¿A qué hora es la clase de inglés?, A las 8 00/los lunes tengo matemáticas, Y tú, ¿qué tienes a las ocho / los lunes?'
9] Kapaċi naqra testi fuq l-iskejjel u s-suġġetti mgħallma u niddetermina d-differenzi bejn ir-rutini tal-iskejjel fil-kuntest lokali u fi Spanja.
 IL-QARI U L-FEHIM
10] Kapaċi nitkellem fuq ir-rutina tiegħi skolastika u nistaqsi lil ħaddieħor fuq ir-rutini tagħhom, inkluż il-ħin u l-ħinijiet tal-ġurnata, billi nuża strutturi bħal 'x veces a la/por semana/al día' u 'empezar/terminar a' ma' frażijiet tal-ħin.
11] Kapaċi niddeskrivi s-suġġetti tiegħi u nistaqsi lil ħaddieħor għall-opinjonijiet tagħhom fuq is-suġġetti li qed jistudjaw, inżomm konverżazzjoni mal-pari tiegħi.
 LINGWAĠĠ ESPRESSIV
12] Kapaċi nikkollabora mal-oħrajn billi nuża dizzjunarji bilingwi u tal-ICT biex nirriċerka l-iskejjel u ġurnata skolastika f'pajjiż fejn jitkellmu bl-Ispanjol, u nieħu sehem fi preżentazzjoni bl-Ispanjol fuq is-sejbiet tagħna.
 IL-KOMUNIKAZZJONI GĦAD-DIVERSITÀIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area Outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Opinjonijiet

1]Kapaċi nitkellem dwar il-preferenzi tiegħi  fir-rigward tal-annimali, persuni fil-familja tiegħi u suġġetti tal-iskola billi nuża aġġettivi biex ngħid għaliex flimkien ma' kliem bħal eż, 'porque, pero, también, y' u aġġettivi suġġettivi tal-opinjoni, eż. 'es majo/a, simpático/a, antipático/a, divertido/a', eċċ. 
 IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
2] Kapaċi nistaqsi lil ħaddieħor fuq x'jogħġobhom u ma jogħġobhomx billi nuża vokabolarju bħal ‘¿Qué piensas de … ¿Te gusta(n)?, ¿Qué prefieres?, ¿Cuál es tu asignatura favorita/preferida / tu animal favorito/preferido?'
 IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
3] Kapaċi niddetermina l-preferenzi ta' ħaddieħor fir-rigward ta' annimali, persuni fil-familja tiegħi u l-ħajja tal-iskola, u nuri rispett għall-ideat u perspettivi differenti fis-soċjetà.
IL-BIDLA SOĊJALI
4] Kapaċi nikteb test qasir biex ninforma lil ħaddieħor fuq il-preferenzi tiegħi  u nagħti raġunijiet għal dan.
 NITGĦALLEM INKUN JIEN
5] Kapaċi noħloq powster, billi nuża materjal li jerġa' jintuża u li fih nispjega għaliex qed nistudja l-Ispanjol u għaliex jogħġobni l-Ispanjol billi nuża strutturi bħal 'Aprendo español porque, me gusta/no me gusta, me encanta'.
 
NITGĦALLEM INKUN JIENIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area Outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Id-Dar u ż-żona tal-madwar

1] Kapaċi ngħid fejn noqgħod u nqiegħdu f'kuntest usa' billi nuża l-verbi 'vivir' u 'estar' u vokabolarju tal-post marbut  ma' postijiet ġeografiċi, eż. ‘en el norte, en el sur, en las afueras’. 

2] Kapaċi niddeskrivi t-tip ta' dar li ngħix fiha, nelenka l-kmamar differenti fid-dar tiegħi u nsemmi l-affarijiet li hemm fihom, bħall-għamara u t-tagħmir.  
 NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF
3] Kapaċi nikteb testi deskrittivi qosra fuq id-dar tiegħi u ta' ħaddieħor.
4] Kapaċi niddeskrivi l-kamra tas-sodda tiegħi billi nuża prepożizzjonijiet tal-post, 'hay' u 'estar'.
5] Kapaċi naqra serje ta' reklami ta' aġent tal-proprjetà u niddetermina x-xerrejja potenzjali skont id-deskrizzjoni mogħtija, eż.'Este piso es adecuado para una persona que vive sola; Esta casa es adecuada para una familia numerosa.'
 
NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF
6] Kapaċi nistaqsi lil ħaddieħor fejn joqgħod u x'tip ta' dar jgħix fiha billi nuża '¿Dónde está/se encuentra exactamente?' u '¿En qué tipo de casa vives?'
7] Kapaċi nsemmi postijiet ta' interess u faċilitajiet fiż-żona ta' madwar id-dar tiegħi billi nuża vokabolarju bħal En mi ciudad/pueblo hay una iglesia, un polideportivo, un parque, un colegio...'
 NITGĦALLEM INKUN JIEN
8] Kapaċi nidentifika mudelli differenti ta' trasport fil-kuntest lokali u nispeċifika l-aktar mezz konvenjenti f'sitwazzjoni partikolari, p.eż. Para ir al colegio, cojo el autobús; Para ir al mercado voy en bici.'
 
NITGĦALLEM KIF
9] Kapaċi nikkollabora mal-oħrajn  biex nipproduċi powster li jinkludi test ta' deskrizzjoni qasira fuq il-karatteristiċi ewlenin u l-postijiet ta' interess fiż-żona ta' madwar id-dar tiegħibħal 'En mi pueblo hay una iglesia, un parque...'
 
IT-TAGĦLIM KREATTIV
10] Kapaċi nieħu sehem f'konverżazzjoni fuq x'hemm fiż-żona tad-dar tiegħi.
 NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF 
Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area Outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Il-Ħin Liberu

1] Kapaċi nitkellem fuq attivitajiet ta' divertiment li nista' nagħmel fiż-żona tad-dar tiegħi u nistaqsi lil ħaddieħor fuq tali attivitajiet fiż-żona tad-dar tiegħu.
2] Kapaċi nitkellem fuq sports u attivitajiet ta' divertiment differenti ma' ħaddieħor, nistaqsi u nitkellem fuq x'jogħġobni u x'ma jogħġobnix u nagħmel referenza għal espressjonijiet bħal ''¿Qué haces en tu tiempo libre? Me gusta/Me chifla/Me encanta..., Juego a..., Escucho música...'
 
NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF
3] Kapaċi nistaqsi u nagħti informazzjoni fuq l-attivitajiet ta' tmiem il-ġimgħa ta' xi ħadd billi nuża strutturi bħal '¿Qué haces/te gusta hacer los fines de semana? Normalmente voy/practico/hago...'
4] Kapaċi nidentifika fejn, meta u ma' min nagħmel l-attivitajiet ta' divertiment differenti billi nuża strutturi bħal Toco la guitarra los miércoles por la tarde.'
5] Kapaċi nagħti informazzjoni fuq ir-rutina ta' kuljum tiegħi billi nuża espressjonijiet bħal ´Por la mañana voy al colegio, por la tarde juego al fútbol y el sábado voy al cine´; u nuża avverbji tal-frekwenza bħal 'normalmente, generalmente'.
 NITGĦALLEM INKUN JIEN
6] Kapaċi nistaqsi lil xi ħadd fuq ir-rutina ta' kuljum tiegħu/tagħha, eż. '¿Qué haces por la mañana/tarde/noche?, ¿Qué día juegas al tenis/tocas la guitarra?'
7] Kapaċi naqra/nisma' testi qosra bażiċi minn sorsi differenti biex niddetermina attivitajiet ta' divertiment u l-preferenzi tan-nies.
8] Kapaċi nipproduċi testi qosra li jiddeskrivu x'nagħmel fil-ħin liberu tiegħi.
 NITGĦALLEM INKUN JIEN
9] Kapaċi nikkollabora mal-oħrajn biex nirriċerka attivitajiet ta' divertiment fi Spanja bħal ´la pelota, los castellets'  u nieħu sehem fil-preżentazzjoni tas-sejbiet tagħna fi kwalunkwe format.
 L-GĦARFIEN TIEGĦI NNIFSIIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area Outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Il-Vaganzi

1] Kapaċi nsemmi bl-Ispanjol pajjiżi fl-Ewropa u madwar id-dinja li huma viċin u/jew għandhom rabta ma' Malta bħal 'Italia, Inglaterra, Alemania, Francia, Libia' kif ukoll pajjiżi fejn jitkellmu bl-Ispanjol. 
2] Kapaċi nsemmi nazzjonalitajiet tal-pajjiżi 
li huma viċin u/jew għandhom rabta ma' Malta kif ukoll pajjiżi fejn jitkellmu bl-Ispanjol.
3] Kapaċi ngħid minn fejn jiena u minn fejn huma l-qraba/ħbieb tiegħi kif ukoll persuni oħra billi nuża l-Presente de Indicativo ta' 'vivir' u 'ser' u l-espressjoni 'venir de'.
4] Kapaċi ngħid liema mezzi ta' trasport neħtieġ biex nivvjaġġa lejn il-pajjiżi li jogħġbuni/fejn jgħixu l-qraba/ħbieb tiegħi billi nuża frażijiet bħal 'coger el avión, tomar el tren'.
 NITGĦALLEM INKUN JIEN

5] Kapaċi nelenka l-karatteristiċi ewlenin ta' belt fejn jitkellmu bl-Ispanjol hekk kif jidhru fuq kartolini, websajts jew fuljett, bħall-pajjiż, il-popolazzjoni u postijiet ta' interess.
6] F'kollaborazzjoni ma' ħaddieħor, kapaċi nipprepara powster/preżentazzjoni fuq Malta u/jew pajjiż ieħor, li fih/fiha nagħmel enfasi fuq l-post, il-popolazzjoni, il-bandiera, il-belt kapitali, bliet ewlenin oħra u postijiet ta' interess.
 IT-TAGĦLIM KREATTIV

7] Kapaċi nirriċerka u nelenka partijiet ewlenin ta' lukanda bħal 'recepción, ascensor, escalera, habitación'; servizzi u faċilitajiet offruti bħal 'gimnasio, aparcamiento, caja de seguridad, conexión a Internet gratis'; u l-impjegati ta' lukanda bħal 'el camarero, el gerente, el cocinero, el recepcionista'.
8] Kapaċi nistaqsi lil impjegati tal-lukanda għal informazzjoni fuq servizzi u faċilitajiet offruti, eż. '¿Dónde está la piscina?, ¿Hay caja de seguridad en la habitación?, Necesito un taxi, ¿Me puede ayudar por favor?'
Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area Outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Ir-Rutina ta' Kuljum

1] Kapaċi nsemmi bl-Ispanjol l-aktar muniti relevanti fid-dinja, eż. dólar, euro, libra.
2] Kapaċi nsemmi tipi 
differenti ta' ħwienet u niddeskrivi l-madwar ta' ħwienet speċifiċi fiż-żona tiegħi billi nuża prepożizzjonijiet, eż. 'La panadería está al lado de la carnicería. La papelería está enfrente de la farmacia.'
3] Kapaċi nistaqsi għall-għajnuna mingħand il-persuna fil-ħanut
 u nistaqsi u ngħid il-prezz u/jew id-daqs ta' oġġetti, billi nuża numri u avverbji 'más/menos/demasiado' bħala modifikaturi tal-aġġettiv, eż. ‘más/menos/demasiado grande’, ‘más/ menos/demasiado caro’.
4] Kapaċi nesprimi preferenzi u dak li jogħġobni f'ħanut tal-ħwejjeġ billi nuża d-demostrattivi u l-istrutturi bħal 'Me gusta el azul, ¿Tiene camisetas rojas?'
5] Kapaċi ngħid x'qed nixtri u nistaqsi fuq metodi ta' pagamenti disponibbli billi nuza, eż. 'Me llevo este, ¿Cuánto es en total?, ¿Puedo pagar con tarjeta/en efectivo?'
6] Kapaċi niddiskuti ma' ħaddieħor u niddeskrivi l-ħwejjeġ li nħobbu nilbsu u l-ħwejjeġ li nagħżlu għal okkażjonijiet/żminijiet partikolari tas-sena/kundizzjonijiet tat-temp billi nuża espressjonijiet bħal ´Cuando hace frío/salgo con mis amigos, llevo…', flimkien ma' nomi u aġġettivi marbutin mal-ħwejjeġ bħal ´pantalones, vestido elegante, camisa a rayas, gorro negro'.
 IT-TAGĦLIM SOĊJALI
7] Kapaċi nikteb test qasir li jiddeskrivi xi nħobb u x'ma nħobbx nilbes billi nuża verbi bħal 'gustar, encantar, preferir', eż. 'No me gustan los zapatos de tacón porque son incómodos. Me encantan los vaqueros y también las minifaldas.'
 IL-KITBA

8] Kapaċi nagħmel pjan ma' ħaddieħor biex norganizza festin, u nuri li kapaċi nifhem u nuża kliem u frażijiet marbutin ma' festini bħal ´preparar una tarta, traer bebidas, organizar una fiesta de cumpleaños, invitar a a amigos, elegir la música'.
 
IT-TAGĦLIM KREATTIV
9] Kapaċi niddisinja invit biex nistieden lill-ħbieb tiegħi għal festini biex niċċelebra data speċjali, u nikkonsidra alternattivi oħra bħal kartolini elettroniċi.
IT-TAGĦLIM KREATTIVIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area Outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Ħajja f'Saħħitha

1] Kapaċi nsemmi partijiet tal-ġisem bħal 'cabeza, mano, pie, hombros, espalda'.
2] Kapaċi ngħid li mhux qed inħossni f'sikkti u nispeċifika l-problema, billi nuża l-verb 'doler' f'espressjonijiet bħal 'Me duele la barriga, la cabeza; Me los duelen los pies, los ojos.'
3] Kapaċi nistaqsi lil ħaddieħor kif qed iħossuhom billi nuża espressjonijiet bħal '¿Cómo te sientes?, ¿Te sientes bien?, ¿Qué te pasa?'
4] Kapaċi nsemmi sport/eżerċizzji fiżiċi differenti li nagħmel/nista' nagħmel biex inkun f'saħħti, eż. 'Para mantenerme en forma voy al gimnasio / hago yoga / juego al tenis.'
 NITGĦALLEM KIF
5] Kapaċi nifhem u nagħti struzzjonijiet sempliċi għall-eżerċizzji fiżiċi billi nuża l-Imperativo Afirmativo tal-verbi regolari bħal 'levanta el brazo, estira las piernas'.
6] Kapaċi naqra testi sempliċi u nidentifika l-karatteristiċi ewlenin ta' sport popolari bħal 'fútbol, baloncesto, automovilismo' u attivitajiet fiżiċi bħal, 'zumba, yoga'.
7] Kapaċi nikteb test biex niddeskrivi l-karatteristiċi ewlenin tal-isport/attività fiżika li nipprattika, inkluż informazzjoni fuq meta, ma' min u għaliex inħobb nagħmel din l-attività, eż. 'Juego al fútbol los viernes con mis amigos en el polideportivo de mi pueblo. Es muy divertido y me hace sentir muy bien.'
 IL-KITBA
8] Kapaċi nikkollabora mal-oħrajn biex nipproduċi powster u nenfasizza l-benefiċċji tal-eżerċizzji fiżiċi, billi nuża espressjonijiet bħal 'sentirse bien, tener mejor salud, tener menos dolores de cabeza, tener más energía.'
 IT-TAGĦLIM SOĊJALIIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area Outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: It-Teknoloġija

1] Kapaċi nagħraf informazzjoni personali fuq in-nies (isem, kunjom, nazzjonalità, il-belt fejn joqogħdu, il-professjoni u l-interessi tagħhom)  fuq websajt tal-midja soċjali u nagħti d-dettalji personali tiegħi u nagħmel il-profil tiegħi billi nuża l-verżjoni Spanjola ta' kwalunkwe websajt tal-midja soċjali disponibbli.
 IL-KOLLABORAZZJONI
2] Kapaċi nuża dizzjunarji bilingwi onlajn b'mod effettiv biex insemmi tagħmir teknoloġiku differenti bħal 'ordenador, tableta, móvil, iPod, pizarra interactiva, cámaras de CCTV', u periferali tal-kompjuters bħal 'ratón, impresora, altavoces'.
 L-IMMANIĠĠJAR TAL-INFORMAZZJONI 
3] Kapaċi nuża t-teknoloġija (inkluż l-Internet) biex nikkomunika ma' kelliema nattivi Spanjoli biex naqsam informazzjoni u opinjonijiet fuq stili ta' ħajja u rutini.
 IL-KOMUNIKAZZJONI GĦAD-DIVERSITÀIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area Outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Iċ-Ċittadinanza

1] Kapaċi nirriċerka u nitkellem fuq il-belt/ir-raħal tiegħi u nsemmi l-aspetti kulturali tagħha/tiegħu bħall-popolazzjoni, l-emblema eraldika, il-festa tar-raħal u ċelebrazzjonijiet lokali oħra; u nipprepara mural, individwalment jew billi naħdem ma' ħaddieħor, biex nagħmel niġbor flimkien is-sejbiet kollha.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area Outcomes are covered in this section

L-Aspett tas-Suġġett: Ikel u Xorb

1] Kapaċi nidentifika u nsemmi oġġetti tal-ikel u x-xorb servuti f'kafetteriji u f'restoranti komuni bħal 'tapas, sopa, pescado, hamburguesa, café, batido, agua mineral, cerveza'.
2] Kapaċi nistaqsi għal mejda f'restorant eċċ., eż. 'Una mesa para tres personas, por favor.'
3] Kapaċi nistaqsi għal menù billi nuża espressjonijiet bħal '¿Me trae el menú, por favor?, ¿Tiene la carta, por favor?'
4] Kapaċi naqra menù bażiku bl-Ispanjol u nikklassifika ikel popolari (eż. gazpacho, tortilla de patatas, paella, arroz con leche)  bħal 'primer plato', 'segundo plato'' u 'postre'', u  nagħmel differenza bejn  'la carta' u 'el menú del día'.
5] Kapaċi nordna ikel u xorb f'kafetterija jew restorant billi nuża espressjonijiet bħal 'Para mí..., Quiero..., Quisiera..., ¿Tiene/s...?, Voy a tomar/beber..., Tomo...', u niġbed l-attenzjoni tal-wejter billi nuża '¡Disculpe! Señor/señorita, Oiga camarero...'
6] Kapaċi nistaqsi għal u nħallas il-kont billi nuża espressjonijiet bħal ''La cuenta por favor, ¿Cuánto es en total?, Aquí tiene una propina.'
7] Kapaċi nidentifika u nsemmi ħwienet tax-xorb/ikel differenti fiż-żona tiegħi u niddeskrivi xi jbigħueż. ´En la carnicería se venden hamburguesas; En la frutería venden huevos, frutas y verduras.'
8] Kapaċi nixtri oġġetti tal-ikel u x-xorb billi nuża espressjonijiet bħal 'Quiero..., Quisiera..., Tiene(s)..., ¿Cuánto cuesta(n)?,¿Cuánto es?, Dame… por favor, gracias' , u nuża lingwaġġ kwantitajiet bħal una caja de…, una lata de…, una botella de…, un trozo/pedazo de…'
9] Kapaċi niddiskuti mal-oħrajn x'niekol matul il-ġurnata billi nuża vokabolarju marbut mal-ikel u x-xorbavverbji tal-ħin, espressjonijiet ta' rutina bħal ‘Normalmente, cada día / mañana / tarde, todos los días’, u nagħmel użu min-negattivi fejn meħtieġ, bħal 'no/nunca/nada'.
 IT-TAGĦLIM SOĊJALI
10] Kapaċi nirriċerka speċjalitajiet gastronomiċi ta' Spanja u nipprepara preżentazzjoni fejn nenfasizza r-reġjun tal-oriġini u l-ingredjenti ewlenin
 
 L-IMMANIĠĠJAR TAT-TAGĦLIM
Agħti r-rispons tiegħek hawn