Rispons
EN | MT  

Gwida għall-Edukaturi fuq il-Pedagoġija u l-Assessjar

Agħfas fuq l-icon t'hawn isfel biex tniżżel il-Gwida għall-Edukaturi fuq il-Pedagoġija u l-Assessjar


Il-Qasam tat-Tagħlim: Il-Lingwi

Il-Franċiż > LEVEL 7

Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Tislijiet/Introduzzjonijiet

1. Kapaċi nsellem lin-nies b'mod xieraq, nistaqsi kif inhuma, ngħidilhom kif jien u nistaqsi kif inhuma nies oħrajn.
IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
2. Kapaċi nuża forom differenti ta' indirizzar biex nitkellem mal-ħbieb, mal-għalliema u man-nies li ma nafx, bl-użu ta' modi formali u informali tal-indirizzar u tal-lingwa. 
IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
3.  Nifhem meta l-għalliem/a qed jitkellem/titkellem ma' persuna waħda jew aktar fil-klassi u nifhem kmandi sempliċi (l-aktar lingwa passiva, riċettiva b'xi lingwa attiva, produttiva) u lingwa formali. Kapaċi nagħraf il-forom ta' 'tu' u 'vous’ u frażijiet tal-għajnuna bħal 'Pardon', 's’il vous plaît', 'excusez-moi', 'merci'.
4. Kapaċi nirreaġixxi b'mod xieraq meta l-għalliem/a jistaqsini/tistaqsini biex nagħmel xi ħaġa bil-Franċiż u nitlob għall-għajnuna jekk ma nifhimx. 
IT-TAGĦLIM SOĊJALI
5. Kapaċi nintroduċi lili nnifsi, niddikjara l-età tiegħi, għeluq snini, nazzjonalità u fejn noqgħod u nistaqsi lill-oħrajn x'inhuma l-ismijiet, l-etajiet u n-nazzjonaliet tagħhom u fejn joqogħdu. 
IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
6. Kapaċi nintroduċi nies lill-oħrajn, eż. "Cest Paul."
IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
7. Kapaċi nifhem testi sempliċi li jipprovdu dettalji personali tal-oħrajn.
IL-QARI U L-FEHIM
8.  Kapaċi nikteb introduzzjoni qasira fuqi nnifsi, nipprovdi dettalji personali u nuża konnetturi sempliċi, bħal 'et, 'mais' u 'aussi'.
 Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: ​All the Learning Area outcomes are covered in this section

L-Aspett tas-Suġġett: Il-kalendarju

1. Kapaċi nifhem u nipproduċi numri sal-1,000.
IL-KITBA
2. Kapaċi nitkellem dwar dati u t-temp f'Malta u f'postijiet oħra u nistaqsi lill-oħrajn dwar id-dati u t-temp f'postijiet oħra, bl-użu tal-espressjonijiet tat-temp bħal 'il y a/il fait
' nuri li kapaċi nisma' lill-oħrajn b'attenzjoni u nirrispondi b'mod xieraq. Kapaċi nitkellem dwar l-istaġuni bl-użu ta' prepożizzjonijiet bħal 'Au printemps, en été, en automne, en hiver'. Kapaċi nitkellem dwar it-temp bl-użu tal-'futur proche' (aller + infinittiv, eż. 'Il va pleuvoir, il va faire chaud…'). Kapaċi nuża vokabolarju/espressjonijiet relatati mat-temp biex ngħid kif se jkun it-temp għada, il-ġimgħa d-dieħla. Kapaċi nuża prepożizzjonijiet relatati ma' postijiet, 'être'/'avoir' u 'aller'.
IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
3. Kapaċi nikkumpara dati u anniversarji speċjali fil-kalendarju Malti ma' dati speċjali u anniversarji f'kalendarji ta' pajjiżi Frankofoni, eż. la fête nationale en France', 
nuri li jien lest/a li nitgħallem dwar kulturi u tradizzjonijiet oħra u bl-użu ta' vokabolarju bħal traditionel(le), un jour spécial/important/célèbre'.
4. B'kollaborazzjoni ma' oħrajn, kapaċi nipprepara preżentazzjoni qasira bl-użu tal-Malti/Ingliż u xi Franċiż dwar ġranet speċjali u/jew kondizzjonijiet tat-temp f'pajjiż frankofonu.
IL-KOLLABORAZZJONIIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Familja, annimali domestiċi u ħbieb

1. Kapaċi niddikjara kemm hemm persuni fil-familja tiegħi u min huma bl-użu ta' vokabolarju inkluż membri tal-familja, it-tisħiħ ta' 's’appeler' fil-persuni kollha, pronomi relattivi bħal 'qui', eż. 'J'ai un chien qui s'appelle Max.' , aġġettivi possessivi, 'il a …' u negattiv fi frażijiet fissi bħal 'je n’ai pas de frères/soeurs'.
2. Kapaċi nistaqsi persuni oħra dwar membri tal-familja tagħhom, bl-użu ta', eż. 'Qui est-ce?/ Combien de personnes...?',  u nifhem x'jgħiduli,nuri li jien konxju/a li jeżistu tipi differenti ta' familji.
3.  Kapaċi niddikjara x'inhuma l-annimali domestiċi tiegħi, jew li m'għandix annimali domestiċi bl-użu tal-verb 'avoir' u n-negattiv bi frażijiet fissi, bħal 'je n’ai pas d’animaux'.
4. Kapaċi nistaqsi persuni oħra jekk għandhomx annimali domestiċi. 
5.  Kapaċi nifhem lil persuna meta tiddeskrivi l-familja tagħha jew ta' xi ħadd ieħor, inkluż kwalunkwe annimali domestiċi, bi Franċiż mitkellem jew miktub.
6.  Kapaċi nikteb test qasir u ngħid min hemm fil-familja tiegħi, inkluż kwalunkwe annimali domestiċi, bl-użu ta' vokabolarju bħal 'avoir, être, habiter, il y a, avec' u negattiv u t-tielet persuna singolari u plurali, eż. 'il/elle n’habite pas avec nous'.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Niddeskrivi lill-oħrajn

1. Kapaċi niddikjara jif jien, il-familja tiegħi, il-ħbieb u l-annimali domestiċi fid-dehra fiżikament u fil-karattru bl-użu ta' aġġettivi tat-tul, daqs, kulur tax-xagħar u tal-għajnejn, karattru, ftehim u pożizzjoni tal-aġġettiv, 'il/elle est … il/elle a …' u paraguni inkluż 'plus/moins/ aussi … que, assez, un peu, très, trop', eż. 'Il est plus sympa que Jean.'
2.
Kapaċi nistaqsi lill-oħrajn biex jiddeskrivu lilhom infushom u lill-membri tal-familja tagħhom, lill-ħbieb u lill-annimali domestiċi, bl-użu ta' ''Il/elle est comment? Est-ce qu' 'il/elle est grand(e)?' Kapaċi nuża l-forma korretta tal-aġġettivi u npoġġihom fil-pożizzjoni korretta f'sentenza.
3. Kapaċi naqra u nisma' testi sempliċi, bl-użu ta' lingwaġġ familjari, biex insib informazzjoni dwar persuni, il-familji, il-ħbieb u l-annimali domestiċi tagħhom.
4. Kapaċi nikteb deskrizzjoni qasira tal-familja, ħbieb u annimali domestiċi tiegħi għall-oħrajn u nuri l-fehim tiegħi tal-aġġettivi, pożizzjoni, ftehim u paragun. Kapaċi nuża forom bħal 'avoir,
 être, s’appeler'.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Skola

1. Kapaċi niddeskrivi l-klassi tiegħi u x'hemm fiha. 
2. Kapaċi nagħmel talbiet fil-klassi u nistaqsi għall-għajnuna bil-Franċiż bl-użu ta' 'Je peux…?, Excuse(z)-moi, avez–vous/as-tu…? J’ai un problème, Pardon, Répétez/Pouvez-vous répéter, s’il vous plaît, merci, Je voudrais'.
IT-TAGĦLIM SOĊJALI
3. Kapaċi niddeskrivi l-klassi tiegħi oralment u f'testi qosra miktuba.
4. Kapaċi niddeskrivi l-iskola tiegħi u nistaqsi lill-oħrajn dwar l-iskola tagħhom bl-użu ta' vokabolarju tas-sitwazzjoni, bħal 'en ville, à la campagne, au bord de la mer,' u 'se trouver'. 
5. Kapaċi nidentifika oqsma tas-suġġetti differenti fl-iskola tiegħi u fl-iskejjel ta' nies oħrajn u niddikjara liema suġġetti nistudja. 
6. Kapaċi nifhem testi qosra dwar is-suġġetti tal-iskola ta' persuni f'pajjiż Frankofonu u pajjiżi oħra u l-iskejjel tagħhom. 
7. Kapaċi nitkellem dwar ir-rutina tal-iskola tiegħi u nistaqsi lill-oħrajn dwar ir-rutini tagħhom filwaqt li possibbilment nagħmel referenza għall-istili tal-ħajja differenti bbażati fuq għażliet sostenibbli inkluż lingwa relatata mal-ħin u l-frekwenza eż. 'x fois par semaine/jour'; 'à' bi frażijiet tal-ħin.
NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF
8. Kapaċi niddeskrivi s-suġġetti li qed nistudja u nistaqsi lill-oħrajn x'jaħsbu fuq suġġetti partikolari.
9. Kapaċi ngħid meta jsiru klassijiet differenti u nistaqsi lill-oħrajn dwar il-ħinijiet li fihom isiru l-klassijiet tagħhom u nuri li naf nuża espressjonijiet tal-ħin sempliċi, eż. 'A quelle heure commence le cours d'anglais?'
10. Kapaċi nikkollabora ma' oħrajn, bl-użu tal-ICT u dizzjunarji bilingwi biex nirriċerka l-iskejjel u l-ġurnata tal-iskola f'pajjiż Frankofonu u nieħu sehem fi preżentazzjoni tas-sejbiet tagħna bil-Malti/Ingliż u Franċiż.
IL-KOLLABORAZZJONIIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Opinjonijiet

1. Kapaċi niddikjara li jogħġbuni, ma jogħġbunix jew nippreferi ċertu annimali, persuni fil-familja tiegħi, suġġetti tal-iskola u nuża aġġettivi biex niddikjara għalfejn, eż. 'J'aime l'anglais et le français.' 'Je déteste les maths parce que c'est difficile!'
2. Kapaċi nistaqsi lill-oħrajn dwar x'jogħġobhom u x'ma jogħġobhomx, u nuri li napprezza fehmiet u personalitajiet differenti u nuża vokabolarju bħal 'Qu’est-ce que tu penses de…Tu aimes? Qu’est-ce que tu préfères', 'Quel est ton … favori/préféré?'
IT-TAGĦLIM SOĊJALI

3.
 Kapaċi nifhem testi qosra, bl-użu ta' dizzjunarju/glossarju bilingwi, f'lingwa l-aktar familjari dwar dak li jogħġobhom u dak li ma jogħġobhomx nies oħrajn. 
IL-QARI U L-FEHIM
4. Kapaċi nikteb test qasir, bl-użu ta' dizzjunarju/glossarju bilingwi, biex ninforma lill-oħrajn dwar dak li jogħġobni u li ma jogħġobnix u nipprovdi raġunijiet. 
IL-KITBAIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Id-dar u l-ambjent tad-dar

1. Kapaċi nitkellem dwar fejn noqgħod u npoġġih f'kuntest usa'. Kapaċi nuża vokabolarju tas-sitwazzjoni relatat ma' postijiet ġeografiċi bħal 'au nord, au sud', 'habiter, se trouver, … est situé(e)'.
2. Kapaċi niddeskrivi d-dar tiegħi, il-kmamar u l-madwar immedjat. 
3. Kapaċi nistaqsi lill-oħrajn dwar fejn joqogħdu u dwar kif inhuma d-djar tagħhom. 
4. Kapaċi nikkomunika  fejn jinsabu ċertu affarijiet fid-dar jew fiż-żona tal-madwar bl-użu ta' 'il y a, il n’y a pas, être, avoir' eċċ.
5. Kapaċi nistaqsi fejn jinsabu ċertu oġġetti fid-dar jew fil-madwar bl-użu ta' 'Où se trouve … / Où est…?'
6. Kapaċi nifhem testi qosra f'lingwa l-aktar familjari dwar id-djar u ż-żona tal-madwar ta' persuni oħrajn. 
7. Kapaċi nikteb testi qosra, deskrittivi dwar id-dar tiegħi stess u d-djar ta' nies oħrajn. 
8. Kapaċi ngħid fejn ngħix fir-rigward ta' kuntest ġeografiku usa'.
9. Kapaċi nistaqsi lill-oħrajn dwar fejn joqogħdu bl-użu ta' 'Où est / se trouve …?'
10. Kapaċi nsemmi punti ta' interess fiż-żona tad-dar tiegħi u nistaqsi lill-oħrajn dwar punti ta' interess fejn joqogħdu, bl-użu ta' vokabolarju bħal 'Dans ma ville/mon village il y a …'
11. Kapaċi nipparteċipa f'konversazzjonijiet dwar x'hemm fiż-żona tad-dar tiegħi u bnadi oħra bl-użu ta' 'A Malte, sur l’île de Malte …',
'Qu’est-ce qu il y a…?'
12. Kapaċi nitkellem dwar kif nasal f'postijiet fil-pajjiż tiegħi u nistaqsi lill-oħrajn dwar mezzi tat-trasport differenti fil-pajjiż/reġjun tagħhom u nuri għarfien tal-modi tat-trasport sostenibbli, eż. transports en commun, covoiturage,  aller à vélo, aller à pied. 
NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF
13. Kapaċi nifhem direzzjonijiet u kapaċi nipprovdi direzzjonijiet lejn postijiet f'belt jew xi mkien ieħor bl-użu ta' 'Pour aller à/ à la/ à l’/au/ aux…
Où est/se trouve… ?; Je voudrais aller à …'; u l-imperattiv ta' verbi bħal ‘prendre/aller/ tourner'. Kapaċi nuża 'à droite/à gauche/tout droit’. Kapaċi nuża numri ordinali: 'la première rue à gauche, au rond point...'
14. Kapaċi nifhem testi qosra f'lingwa l-aktar familjari dwar pajjiżi u postijiet oħrajn fejn tgħix.
15. Kapaċi nikteb test qasir deskrittiv dwar iż-żona tad-dar tiegħi, u nagħti l-opinjonijiet personali tiegħi. 
16. Kapaċi nikkollabora ma' oħrajn u nuża l-ICT biex nipproduċi rapport qasir dwar il-pajjiż jew reġjun tiegħi u nipparteċipa fil-preżentazzjoni tal-informazzjoni. 
IL-KOLLABORAZZJONIIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Ħin liberu

1. Kapaċi niddikjara liem attivitajiet ta' divertiment jistgħu jitwettqu ħdejn id-dar u nistaqsi lill-oħrajn x'hemm x'tagħmel fejn joqogħdu. 
IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
2. Kapaċi nitkellem dwar sports u attivitajiet ta' divertiment differenti li jikkontribwixxu għal stil ta' ħajja tajjeb għas-saħħa mal-oħrajn, nitlob għal u nagħti l-opinjonijiet tiegħi bl-użu ta' espressjonijiet bħal 'jouer au football, faire de la natation, pratiquer le judo'
NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF
3. Kapaċi ngħid fejn, meta u ma' min nagħmel attivitajiet ta' divertiment differenti. 
IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
4. Kapaċi nifhem testi qosra, bażiċi minn varjetà ta' sorsi dwar attivitajiet ta' divertiment u l-preferenzi tan-nies. 
IL-QARI U L-FEHIM
5. Kapaċi nikkollabora ma' oħrajn biex nili kapaċi napprezza li d-divertiment jitgawda f'vosta pajjiżi madwar id-dinja skont fatturi bħal tradizzjonijiet u aċċess għal riżorsi u kapaċi nieħu sehem fil-preżentazzjoni tas-sejbiet tagħna. 
IL-KOLLABORAZZJONIIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Vaganzi

1.  Kapaċi nidentifika pajjiżi Frankofoni u pajjiżi/reġjuni oħra kemm fl-Ewropa kif ukoll fid-dinja kollha.
2. Kapaċi niddikjara liem pajjiżi jogħġbuni / fejn jgħixu / minn fejn huma l-qraba / ħbieb tiegħi bl-użu tal-mod preżenti ta' 'aimer, habiter' u l-espressjoni 'venir de'.
IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
3. Kapaċi niddikjara liem mezz tat-trasport għandi bżonn nuża biex nivvjaġġa lejn il-pajjiżi li jogħġbuni / fejn il-qraba/ħbieb tiegħi jgħixu u nuri xi għarfien ta' mezzi ħodor tat-trasport bl-użu ta' 'prendre' + trasport, eż. 'On prend l’avion, le train…'
NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF
4. Kapaċi nistaqsi lill-oħrajn liem pajjiżi jogħġbuhom / fejn jgħixu l-qraba/ħbieb tagħhom, inkluż tipi differenti ta' akkomodazzjoni, u liema mezzi ta' trasport għandhom bżonn biex jaslu hemm.
5. Kapaċi nifhem testi qosra u sempliċi dwar pajjiżi Frankofoni u t-tradizzjonijiet tagħhom. 
6. Kapaċi nikteb test qasir biex ninforma lill-oħrajn dwar Malta. 
IL-KITBA
7. B'kollaborazzjoni ma' oħrajn, kapaċi nipprepara 'poster'/preżentazzjoni tal-'powerpoint' dwar Franza. 
IT-TAGĦLIM SOĊJALIIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section

L-Aspett tas-Suġġett: Barra u madwar 

1. Kapaċi nitkellem dwar rigali/ikel li nixtri u nistaqsi lill-oħrajn dwar rigali/ikel li jixtru meta jkunu mistednin għall-festin ta' għeluq is-snin.
2. Kapaċi niddiskuti mal-oħrajn dwar x'għandna bżonn nagħmlu biex norganizzaw festin ta' għeluq is-snin u nuri li kapaċi nifhem u nuża kliem u frażijiet relatati mal-festini, eż. 'te d'anniversaire, cadeaux, gâteau, bougies, invitation, apporter, s'amuser, préparer, organiser, inviter...' u nuri li kapaċi nippjana b'mod effettiv u nikkomunika l-ideat tiegħi mal-oħrajn. 
3. Kapaċi nifhem invit ta' festin ta' għeluq is-snin jew nirrispondi għal invit ta' festin ta' għeluq is-snin.
4. Kapaċi nikteb risposta għal invit ta' festin għeluq is-snin bl-użu ta' frażijiet u termini relatati mal-festini, eż. 'apporter des boissons, préparer un gâteau, organiser, inviter, musique'
NITGĦALLEM INKUN JIENIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Għajxien b'saħħtu

1. Kapaċi nsemmi l-partijiet tal-ġisem ewlenin, eż. 'la tête/les yeux/les bras'.
2.
 Kapaċi niddikjara x'qed inħoss ħażin bl-użu ta' espressjonijiet bħal 'J’ai mal au ventre, à la tête'.
IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
3. Kapaċi nistaqsi lill-oħrajn dwar kif qed iħossuhom bl-użu ta' espressjonijiet bħal 'Qu’est-ce que tu as? Où est-ce que tu as mal?'
4. Kapaċi nifhem meta l-oħrajn jgħiduli x'qed iħossu ħażin. 
IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
5. Kapaċi nitkellem dwar sports/eżerċizzji fiżiċi differenti li nagħmel biex inżomm f'saħħti, eż. 'Je fais du foot.'
6. Kapaċi nifhem u nagħti struzzjonijiet sempliċi għall-eżerċizzji fiżiċi bl-użu tal-forma imperattiva u espressjonijiet bħal 'Levez les bras, étirez les jambes …'
7. Kapaċi niddiskuti l-isport u l-eżerċizzju fiżiku bl-użu tal-'passé récent' jew 'le futur proche' biex nuri x'għadni kif għamilt jew x'ser nagħmel eż.'Je vais me promener; Je viens de faire du jogging.'
8. Kapaċi nifhem testi sempliċi dwar l-isports u l-eżerċizzju fiżiku. 
9. Kapaċi nikteb test biex nuri liem tip ta' sports nipprattika biex inżomm f'saħħti u nenfasizza li għajxien b'saħħtu jwassal għal kwalità tal-ħajja aħjar.
IL-KITBA
10. Kapaċi nikkollabora ma' oħrajn biex nipproduċi 'poster' li juri partijiet differenti tal-ġisem u eżerċizzji fiżiċi sempliċi li wieħed/waħda jista'/tista' jagħmel/tagħmel biex iżomm/iżżomm f'saħħtu/f'saħħitha.
IT-TAGĦLIM SOĊJALIIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section

L-Aspett tas-Suġġett: Ikel u xorb

1. Kapaċi nidentifika oġġetti tal-ikel u xorb u kapaċi nuża l-vokabolarju xieraq, eż. 'au petit déjeuner; à la cantine...'
2. 
Kapaċi nidentifika ħwienet speċjalizzati differenti tal-ikel/xorb u nitkellem dwar xi jbigħu, eż. 'J'achète du pain à la boulangerie.'
3. Kapaċi nixtri oġġetti tal-ikel u tax-xorb bl-użu ta' vokabolarju u espressjonijiet bħal 'Je voudrais, avez-vous, je veux, je souhaiterais, c’est combien/ça coûte combien?’, ‘Donnez-moi…' u lingwa Partittiva bħal ‘du, de la, de l’, des'. Kapaċi nuża lingwa relatata ma' kwantitajiet bħal 'un paquet de... une bouteille de… un morceau de, 50g de, un kilo de…'
4Kapaċi niddiskuti x'niekol fil-ġurnata tiegħi mal-oħrajn, u nuri xi użu tal-avverbji tal-ħin u tar-rutina, ikel u xorb bħal 'Normalement, chaque jour/matin/soir, tous les jours', u l-użu ta' negattiv ‘ne…pas, ne…jamais, ne…rien'.
5. Kapaċi niddeskrivi ikliet oħra u ngħid x'ikel jogħġobni u x'ikel ma jogħġobnix eż. 'c’est bon/délicieux/
J’aime/Je n’aime pas.'

6. Kapaċi nifhem riċetta u menù sempliċi. 
7. Kapaċi nifhem testi sempliċi dwar l-ikel u x-xorb. 
8. Kapaċi nikteb test qasir u niddeskrivi xi nħobb u x'ma nħobbx niekol u nixrob.
Agħti r-rispons tiegħek hawn