Rispons
EN | MT  

Gwida għall-Edukaturi fuq il-Pedagoġija u l-Assessjar

Agħfas fuq l-icon t'hawn isfel biex tniżżel il-Gwida għall-Edukaturi fuq il-Pedagoġija u l-Assessjar


Il-Qasam tat-Tagħlim: Il-Lingwi

L-Ispanjol > LEVEL 9

Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area Outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Introduzzjonijiet

1]Kapaċi niddiskuti impjiegi u professjonijiet u niddetermina r-rilevanza, il-vantaġġi u l-iżvantaġġi billi nuża vokabolarju u strutturi marbuta ma' impjiegi/professjonijiet, u espressjonijiet bħal 'lo bueno / lo malo de'.
 PRATTIKA
2] Kapaċi nitkellem fuq il-karriera li nixtieq insegwi fil-futur u nistaqsi lil ħaddieħor fuq il-karrieri prospettivi tagħhom billi nuża l-frażi verbali 'querer + infinitivo', u espressjonijiet bħal '¿Qué quieres hacer en el futuro?, Me gustaría, Me interesa, Quisiera ser'.  
 PRATTIKA
3] Kapaċi ngħid x'suġġetti jeħtieġ nistudja għall-karriera tal-għażla tiegħi u ngħid il-kwalitajiet u l-kwalifikazzjonijiet differenti meħtieġa kif ukoll nistaqsi lil ħaddieħor xi studji jixtiequ jsegwu, billi nuża, ‘deber/tener que, hay que + infinitivo' u aġġettivi bħal 'paciente, honesto, leal, responsable, cooperativo'.  
 NITGĦALLEM INKUN JIEN
4] Kapaċi naqra u nifhem testi fuq tipi ta' għażliet ta' karrieri differenti li jelenkaw karatteristiċi ta' impjiegi/professjonijiet partikolari inkluż espressjonijiet bħal ‘trabajar en equipo, comunicar, cooperar, prepararse para, la formación'.
 IL-QARI U L-FEHIM
5] Kapaċi nipprepara Curriculum Vitae bl-Ispanjol billi nuża l-galvu tal-Europass u nagħti dettalji personali, ħiliet u abbiltajiet personali, l-edukazzjoni u t-taħriġ li għamilt u l-esperjenza tax-xogħol (jekk għandi). 
6] Kapaċi nitkellem fuq x'ser nagħmel meta nispiċċa mill-iskola, u nistaqsi lil ħaddieħor x'jixtiequ jagħmlu huma, billi niffoka fuq il-possibbiltà li jkolli impjieg part-time fis-sajf, u niddiskuti l-vantaġġi u l-iżvantaġġi.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area Outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: ​Il-Kalendarju 

1] Kapaċi nuri li nifhem it-tbassir tat-temp minn programm fuq ir-radju jew it-televiżjoni.
2] F'kollaborazzjoni mal-oħrajn, kapaċi nipprepara tbassir tat-temp għat-televiżjoni biex niddeskrivi t-temp fil-ġranet li ġejjin.
 
IT-TAGĦLIM SOĊJALI
3] Kapaċi naqra u nagħmel sommarju tal-informazzjoni importanti minn testi marbutin mat-tbassir tat-temp u l-kundizzjonijiet tat-temp.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area Outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Il-Familja u l-annimali domestiċi

1] Kapaċi naqra u nagħmel sommarju tal-informazzjoni f'testi li fihom huma ppreżentati tipi differenti ta' familji (differenti mill-grupp 'dominanti'; inkluż ġenituri waħedhom u koppji/ġenituri omosesswali, ġenitur/i b'diżabbiltajiet). 
 IL-BIDLA SOĊJALI

2] F'kollaborazzjoni ma' ħaddieħor, kapaċi nagħti preżentazzjoni fuq l-annimali li huma f'periklu ta' estinzjoni, inkluż raġunijiet għaliex u kif nistgħu nippreservawhom.
 KONJITTIVAIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area Outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Niddeskrivi lill-Oħrajn

1] Kapaċi nirriċerka informazzjoni bijografika fuq kittieb/pittur/karattru storiku magħruf f'pajjiż fejn jitkellmu bl-Ispanjol, nikteb artiklu u nippreżenta s-sejbiet tiegħi lil ħaddieħor, u nuri fehim u apprezzament tal-kulturi u l-istorja differenti madwar id-dinja.
 IL-KOMUNIKAZZJONI GĦAD-DIVERSITÀ
2] Kapaċi naqra u nisma' bijografija fuq persuna magħrufa ħafna minn pajjiż fejn jitkellmu bl-Ispanjol u nagħmel sommarju tal-aktar informazzjoni importanti fit-test.
 IS-SMIGĦ U T-TAĦDITIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area Outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: L-Iskola

1] Kapaċi nsemmi l-personal kollu li jaħdem f'ambjent skolastiku bħal  'el director, la recepcionista, el bedel, la secretaria'.
 
IT-TAGĦLIM KONJITTIV
2] Kapaċi naqra u nanalizza l-informazzjoni u nikteb esej fuq tipi differenti ta' skejjel fi tlieta/erba' pajjiżi fejn jitkellmu bl-Ispanjol u r-rutini u s-suġġetti li jistudjaw.
IL-KOMUNIKAZZJONI GĦAD-DIVERSITÀ
3] Kapaċi nitkellem fuq kif nimmaġina li ser tkun l-iskola tal-futur, nagħti  suġġerimenti u ideat; u nisma' l-opinjonijiet ta' ħaddieħor fuq l-istess suġġett billi nuża l-Futuro Simple u l-Condicional Simple kif meħtieġ. 
 NITGĦALLEM INKUN JIENIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area Outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Opinjonijiet

1] Kapaċi nirriċerka testi fuq 'Los Sanfermines'  u l-ġlied tat-toru u nipprepara preżentazzjoni fuq dan is-suġġett billi nenfasizza l-importanza tal-barrin f'din il-'fiesta'. partikolari
 L-IMMANIĠĠJAR TAL-INFORMAZZJONI
2] Kapaċi niddiskuti l-ġlied tat-toru mal-oħrajn, nesprimi l-opinjoni tiegħi u nirrispetta u napprezza ideat u perspettivi differenti, billi nuża espressjonijiet bħal 'Estoy/No estoy a favor/en contra de' + sintagma nominal o infinitivo, eż. '(No) Estoy a favor de las corridas de toro porque..., Estoy en contra de asistir a una corrida de toros porque...'
IL-BIDLA SOĊJALIIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area Outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Id-Dar u ż-żona tal-madwar

1] Kapaċi nispjega x'nagħmel biex nipproteġi l-ambjent u nistaqsi lil ħaddieħor x'jagħmlu huma, nirrikonoxxi miżuri sostenibbli fid-dar, fl-iskola u fiż-żona ta' madwar iż-żona, eż. separar la basura, no dejar el agua correr, apagar la luz´.
 NITGĦALLEM NGĦIX MA' ĦADDIEĦOR
2]  Kapaċi nagħmel lista ta' karatteristiċi ġeografiċi u fenomeni naturali bħal ‘el lago, el mar, las rocas, la montaña, el bosque, terremoto, huracán'.
3]  Kapaċi nagħmel lista ta' miżuri sostenibbli li jgħinuna nipproteġu l-ambjent ta' madwarna billi nuża vokabolarju marbut mal-ambjent bħal ‘el medio  ambiente, la contaminación, la energía, la basura, gastar, reciclar, contaminar, proteger, preservar'; 'por/para' fi frażijiet bħal ´para cuidar el medio ambiente hay que'; u l-Condicional Simple fi frażijiet bħal ´Se debería/Podríamos'.
4] Kapaċi nirriċerka testi fuq kwistjonijiet ambjentali fil-pajjiż tiegħi u f'pajjiżi oħra (preferibbilment pajjiżi fejn jitkellmu bl-Ispanjol), u nuża din l-informazzjoni biex noħloq u nippreżenta powster jew nagħmel preżentazzjoni f'kollaborazzjoni mal-oħrajn fuq is-suġġett riċerkat.
 IL-KOMUNIKAZZJONIIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area Outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Il-Ħin Liberu

1] Kapaċi nikteb rapport fejn inqabbel reċensjonijiet fuq logħba tal-vidjow, ktieb jew film, u nagħmel sommarju tal-kontenut u nesprimi l-opinjoni tiegħi.
 IT-TAGĦLIM SOĊJALI
2] Kapaċi nitkellem fuq logħba tal-vidjow, ktieb jew film partikolari, u nistaqsi lil ħaddieħor fuq l-opinjonijiet tagħhom, billi nuża strutturi bħal '¿Qué te parece / opinas de...?, Me encantó la historia, sin embargo...'
 IT-TAĦDIT U S-SMIGĦ
3] Kapaċi naqra reċensjonijiet u artikli fuq logħba tal-vidjow, ktieb jew film partikolari u artikli fuq logħba tal-vidjow, ktieb jew film u niddetermina l-kontenut u nenfasizza l-opinjoni u l-kritika tal-awtur.
 IL-QARI U L-FEHIMIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area Outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Il-Vaganzi

1] Kapaċi niddiskuti l-vantaġġi/l-iżvantaġġi ta' tipi ta' vaganzi differenti ('en la playa, en la montaña, un crucero, viajes culturales') billi nuża espressjonijiet diskursivi bħal ‘Por un lado..., por otro lado…; Por una parte…' por otra parte…; Con relación a …, a mi parecer'.
2] Kapaċi niddeskrivi l-vjaġġ ideali tiegħi billi nuża l- Condicional Simple fi strutturi bħal  'Me gustaría ir a Perú.  Visitaría Machu Picchu y comería platos típicos.'Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area Outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Ir-Rutina ta' Kuljum

1] Kapaċi nagħmel arranġament biex niltaqa' ma' xi ħadd billi nuża vokabolarju marbut ma' frażijiet tal-ħin, postijiet, okkażjonijiet, prepożizzjonijiet, it-trasport u l-verbi bħal ‘querer, poder, deber/tener que…’ biex niffissa l-laqgħa; nagħti alternattivi billi nuża strutturi bħal ‘¿Cuándo/ dónde/a qué hora nos vemos/vamos a vernos?, ¿Quieres...?, ¿Tienes ganas de...?'; u nwieġeb fl-affermattiv u/jew fin-negattiv billi nuża espressjonijiet bħal 'Sí/No, No me apetece, No tengo ganas, Buena idea, Lo siento, no puedo'.
2] Kapaċi niddiskuti ma' ħaddieħor kif nasal għal postijiet soċjali u x'biħsiebna nilbsu billi nuża espressjonijiet bħal ¿Cómo se va/vamos a…?,¿Qué llevas/llevarás/vas a llevar?, u verbi bħal 'vestirse, ponerse'.
 IT-TAGĦLIM SOĊJALI
 
3] Kapaċi niddeskrivi verbalment u bil-miktub okkażjoni soċjali reċenti u nistaqsi lill-oħrajn fuq okkażjonijiet soċjali li attendew billi nuża l-Pretérito Perfecto, Pretérito Indefinido u l-Pretérito Imperfecto kif meħtieġ, eż. '¿Cómo era?, ¿Qué pasó?, Había mucha gente pero nos divertimos muchalo'; u espressjonijiet tal-ħin bħal 'antes, luego, entonces, más tarde'.
NITGĦALLEM KIF
4] Kapaċi naqra testi li jirrapportaw avvenimenti soċjali f'pajjiżi fejn jitkellmu bl-Ispanjol f'rivisti/gazzetti/il-midja soċjali biex insemmi t-tema ewlenija u karatteristiċi ġenerali.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area Outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Ħajja f'Saħħitha

1] Kapaċi niddiskuti ikel tajjeb għas-saħħa billi nuża ‘Creo que'; 'Es importante' + infinitivo; u espressjonijiet marbuta mas-saħħa bħal ‘Es (muy) sano/mejor para la salud, hay que comer sano, demasiado azúcar engorda.'
 NITGĦALLEM KIF
2] Kapaċi niddiskuti prattiċi mhux tajbin għas-saħħa billi nuża frażijiet bħal 'Es bueno/es malo para la salud; tiene efectos malos para la salud.'
3] Kapaċi nisma' informazzjoni fuq in-nutrizzjoni u niffoka fuq dieta bilanċjata, u niddetermina r-rakkomandazzjonijiet magħmulin mill-kelliem f'dan ir-rigward.
 L-IMMANIĠĠJAR TAL-INFORMAZZJONI
4] Kapaċi naqra testi u nagħmel sommarju tal-informazzjoni fuq drawwiet tajbin għas-saħħa u prattiċi mhux tajbin għas-saħħa inkluż kwistjonijiet bħall-ikel bnin, l-attività fiżika, it-tipjip, l-alkoħol u l-abbuż tad-drogi, l-istress u n-nuqqas ta' rqad.
5] Kapaċi nikteb test fuq il-benefiċċji ta' stil ta' ħajja f'saħħitha.
 IL-KITBAIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area Outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: It-Teknoloġija

1] Kapaċi niddiskuti tipi differenti ta' midja soċjali ma' ħaddieħor billi nuża  lingwaġġ marbut mat-teknoloġija u l-midja soċjali, eż. ‘aplicaciones, la página personal, los medios sociales/de comunicación social, comentar, descargar, chatear, conectarse, los enlaces, cambiar, anunciar’ u ´Es útil, esencial’, u nżomm f'moħħi l-implikazzjonijiet soċjali u etiċi tat-teknoloġija diġitali.
 L-IMMANIĠĠJAR TAL-UŻU TAL-INTERNET
2] Kapaċi nitkellem fuq siti tal-Internet li nuża għad-divertiment u għax-xogħol tal-iskola, u nistaqsi lill-oħrajn fuq is-siti li jsibu utli/divertenti, billi nuża espressjonijiet bħal
‘Opino que esta página web es..., Considero que la red...' u aġġettivi bħal ‘educativo, divertido, entretenido'.

 IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT 
3] Kapaċi nirriċerka u nikteb rapport fuq it-teknoloġija u l-mod kif żviluppat f'dawn l-aħħar snin u nqabbel mas-sitwazzjoni fil-preżent.
 PRATTIKA

4] Kapaċi nagħraf u nuża xi wħud mill-aktar akronomi komuni bħal ‘dfcl, b7s, cdo, pf,  pq, salu2, aki, xdon’ eċċ.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area Outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Iċ-Ċittadinanza

1] Kapaċi niddiskuti kwistjonijiet marbuta mal-ġustizzja soċjali u d-drittijiet fundamentali tal-bniedem billi nuża strutturi bħal 'Es una pena / Es una lástima / Es injusto / Es cruel que' + Presente de Subjuntivo; ´Qué pena / qué lástima / vergüenza...'
2] Kapaċi naqra/nisma' testi fuq il-ġustizzja soċjali u d-drittijiet fundamentali tal-bniedem biex inkun kapaċi nidentifika l-problemi, il-kawżi u/jew il-konsegwenzi ta' kwistjonijiet bħar-razziżmu u l-xenofobija, il-faqar, il-vjolenza domestika u l-abbuż, u l-qgħad.
 NITGĦALLEM NGĦIX MA' ĦADDIEĦORIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area Outcomes are covered in this section

L-Aspett tas-Suġġett: Ikel u Xorb

1] Kapaċi nesprimi approvazzjoni/diżapprovazzjoni ta' ikla/servizz f'restorant u nagħti r-raġunijiet għaliex billi nuża strutturi bħal '¡Qué servicio tan bueno/malo/excelente!, Hay un problema con la comida porque es demasiado salada, El pescado está crudo.'
2] Kapaċi nimla formola tal-kummenti biex nagħti l-opinjoni tiegħi rigward is-servizz mogħti f'restorant.
3] Kapaċi niddeskrivi żjara li għamilt f'restorant billi nuża l- Pretértito Indefinido u l-Pretérito Imperfecto kif meħtieġ, eż. 'El sábado pasado fuimos a un restaurante chino, había mucha gente y el servicio era excelente.'
Agħti r-rispons tiegħek hawn