Rispons
EN | MT  

Gwida għall-Edukaturi fuq il-Pedagoġija u l-Assessjar

Agħfas fuq l-icon t'hawn isfel biex tniżżel il-Gwida għall-Edukaturi fuq il-Pedagoġija u l-Assessjar






Il-Qasam tat-Tagħlim: Il-Lingwi

It-Taljan > LEVEL 8





Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area Outcomes are covered in this section

L-Aspett tas-Suġġett: Niltaqa' ma' Oħrajn

1] Kapaċi nuża espressjonijiet relatati mal-ħin bħal a presto, a tra poco, a più tardi, a domani, alla settimana prossima.
 IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
2] Kapaċi nifhem id-differenza fl-indirizz fi klassi u anke f'sitwazzjonijiet soċjali differenti, b'għarfien ċar ta' meta jintużaw Lei u tu.
3] Kapaċi nifhem x'inhu jingħad fil-klassi u nirrispondi b'mod xieraq.  
4] Kapaċi nifhem u nuża frażijiet ta' għajnuna bħal scusi, può ripetere, per favore, mi scusi, non capisco, non ho capito, più lentamente, meno/troppo veloce, posso…? Vorrei…, grazie.
5] Kapaċi nintroduċi lili nnifsi, nipprovdi dettalji bijografiċi u kapaċi nistaqsi lill-oħrajn sabiex jipprovdu informazzjoni dwarhom infushom u d-dettalji bijografiċi tagħhom.
IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
6] Kapaċi nuża verbi regolari u irregolari b'-are, -ere, -ire fil-preżent b'mod mexxej.
7] Kapaċi nirriċerka l-ħajja ta' xi persuna/i famuża/i fl-istorja/midja/sport eċċ. u noħloq preżentazzjoni qasira dwarha/hom.
8] Kapaċi nuża vokabolarju bħal famoso, celebre, molto noto/a, importante, la migliore u vokabolarju relatat ma' ċelebritajiet u/jew l-industrija tad-divertiment bħal cantante, attore, attrice, comico, calciatore.
9] Kapaċi nuża frażijiet fissi bħal lui/lei è nato/a, lui/lei è morto/a.
10] Kapaċi nuża frażijiet/espressjonijiet bħal Da quanti anni gioca/canta? Gioca/Canta da 10 anni.
11] Kapaċi nuża pronomi tal-oġġett.
12] Kapaċi nuża pronomi tal-oġġett indirett, bħal Oggi vi parlo di...



Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area Outcomes are covered in this section

L-Aspett tas-Suġġett: Il-Kalendarju

1] Kapaċi ngħid, nagħraf, u nikteb in-numri sal-1,000,000. 
2] Kapaċi niddiskuti t-temp f'partijiet differenti tad-dinja bl-użu ta' espressjonijiet li fihom prepożizzjonijiet bħal in u Non fa mai troppo freddo in Egitto. A Roma non nevica spesso.
3] Kapaċi nifhem testi dwar it-temp u l-festi fil-kuntest tagħhom u kapaċi nuża u nifhem vokabolarju relatat, eż. La festa del santo patrono/villaggio, festeggiare, celebrare, camminare, guardare i fuochi d'artificio/ la processsione, partecipare alla festa.
 
NITGĦALLEM NGĦIX MA' ĦADDIEĦOR
4] F'kollaborazzjoni ma' oħrajn, kapaċi nipprepara preżentazzjoni dwar il-kundizzjonijiet tat-temp fl-Italja, b'referenzi għal żoni ġeografiċi differenti bħal Al mare, in montagna, in campagna eċċ...
 L-IMMANIĠĠJAR TAL-INFORMAZZJONI
 5] Kapaċi nitħaddet dwar it-temp bl-użu tal-futuro semplice. Kapaċi nuża vokabolarju/espressjonijiet relatati mat-temp sabiex ngħid kif se jkun it-temp l-għada, il-ġimgħa d-dieħla eċċ., eż. Domani farà bel tempo. 



Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area Outcomes are covered in this section

L-Aspett tas-Suġġett: Il-Familja, l-Annimali Domestiċi, u l-Ħbieb 

1] Kapaċi niddeskrivi l-akbar ħbieb/il-kantanti/atturi/plejers tal-futbol favoriti tiegħi eċċ. bl-użu ta' aġġettivi sabiex niddeskrivi l-personalità u l-karattru, qbil u tqegħid ta' aġġettivi verbalment u fil-kitba  eż. mio amico è un ragazzo simpatico.
2] Kapaċi nistaqsi lill-oħrajn dwar l-akbar ħbieb/kantanti/atturi favoriti eċċ. 
3] Kapaċi naqra, nisma', u nifhem testi dwar persuni famużi. 
4] Kapaċi ngħid jekk immurx tajjeb ma' membri tal-familja tiegħi u għaliex, niddeskrivi r-relazzjoni tiegħi magħhom u nistaqsi lill-oħrajn dwar ir-relazzjoni tagħhom mal-membri tal-familja tagħhom bi frażijiet bħal vado d'accordo con mio fratello perché è simpatico, non/andare d’accordo con… 
5] Kapaċi nuża vokabolarju relatat ma' membri tal-familja. 
6] Kapaċi nuża avverbji taż-żmien/nuża normalmente, una volta alla settimana, regolarmente, tutti i giorni, ogni domenica, prima, dopo eċċ.
7] Kapaċi niddiskuti ma' oħrajn, kwistjonijiet relatati mal-fatt li jkollok annimal domestiku, bl-użu ta' espressjonijiet/vokabolarju bħal tenere compagnia; allergico; mi fa paura; miglior amico dell'uomo.
 NITGĦALLEM KIF
8] Kapaċi nifhem testi qosra, l-aktar b'lingwa familjari dwar il-perspettivi ta' oħrajn dwar il-ħajja tal-familja u l-faċendi li jagħmlu d-dar.
9] Kapaċi nesprimi opinjonijiet/emozzjonijiet bl-użu ta' vokabolarju bħal secondo me, è giusto/non è giusto, è, è troppo. 



Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area Outcomes are covered in this section

L-Aspett tas-Suġġett: Jien u l-Viċinanzi Tiegħi

1] Kapaċi nuża espressjonijiet relatati ma' karatteristiċi ġeografiċi bħal lago, mare, le rocce, la montagna, le foreste eċċ.
2] Kapaċi nitħaddet dwar miżuri sostenibbli użati fid-dar, eż. pannelli solari eċċ.
 NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF
3] Kapaċi nitħaddet dwar faċendi tad-dar li nagħmel, u nistaqsi lill-oħrajn dwar kif jgħinu fid-dar bl-użu ta' vokabolarju bħal lavare i piatti, riordinare la stanza, pulire pavimento, portare cane per una passeggiata, sparecchiare la tavola, trascorrere del tempo con la famiglia eċċ.
 NITGĦALLEM NGĦIX MA' ĦADDIEĦOR
4] Kapaċi nuża vokabolarju relatat mad-dar u l-kumditajiet tal-madwar.



Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area Outcomes are covered in this section

L-Aspett tas-Suġġett: L-Iskola


1] Kapaċi nifhem testi qosra fil-passat dwar rutini tal-iskola.    
2] Kapaċi niddeskrivi l-uniformi tal-iskola tiegħi u nistaqsi lill-oħrajn x'jaħsbu dwar l-uniformi tal-iskola.  
3] Kapaċi nikteb test/artiklu għar-rivista tal-iskola dwar avveniment/ħarġa/attività tal-iskola bl-użu tal-passat u vokabolarju rilevanti.



Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area Outcomes are covered in this section

L-Aspett tas-Suġġett: L-Ikel u x-Xorb

1] Kapaċi nordna l-ikel u x-xorb f'kafetterija jew ristorant bl-użu tal-condizionale, eż.vorrei, prenderei.
2] Kapaċi nifhem menù bit-Taljan u vokabolarju relatat bħal coperto, menù del giorno, specialità locali eċċ.
3] Kapaċi nistaqsi għall-kont u nħallsu bl-użu ta' espressjonijiet bħal il conto per favore, quant'è in totale?
4] Kapaċi nistaqsi għal mejda bl-użu ta' espressjonijiet bħal un tavolo per tre persone per favore.
5] Kapaċi nikteb risposti qosra bit-Taljan għal sitwazzjonijiet/ djalogi sempliċi f'ambjent ta' ristorant.
6] Kapaċi niddeskrivi ikliet partikolari għal okkażjonijiet speċjali bħall-Milied, l-Għid u lejliet l-Ewwel tas-Sena.
IL-LINGWA ESPRESSIVA
7] Kapaċi nifhem u nispjega riċetta Taljana filwaqt li nuża l-imperattiv/infinit, eż. metti lo zucchero…, aggiungi la farina…, preparare l'impasto della pizza…
8] F'kollaborazzjoni ma' oħrajn, kapaċi nirriċerka speċjalitajiet gastronomiċi ta' żona tal-Italja. 
 IT-TAGĦLIM SOĊJALI



Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area Outcomes are covered in this section

L-Aspett tas-Suġġett: Ix-Xogħol

1] Kapaċi nistaqsi għal oġġett speċifiku f'ħanut bl-użu ta' vokabolarju bħal potere, volere + infinittiv, voglio/vorrei comprare, posso provare, vorrei cambiare, posso vederne altri, cerco un…
 IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
2] Kapaċi nagħlaq bejgħ/xirja u nitlob kont bl-użu ta' vokabolarju u espressjonijiet bħal vorrei, avete, voglio, quant’è in totale/quanto costa?, Mi dia...
3] Kapaċi ninnegozja bl-użu ta' frażijiet bħal È già scontato?',Mi fa lo sconto?
4] Kapaċi nifhem narrattivi sempliċi fl-imperfett/passato prossimo, eż. ieri/sabato scorso ho comprato una camicia.
5] Kapaċi naqra u nifhem testi qosra dwar postijiet a' xogħol. 
6] Kapaċi nirrispondi, verbalment jew bil-kitba għal riklam għal xogħol fil-qosor, filwaqt li ngħid il-kwalifiki, interessi u disponibilità tiegħi bl-użu ta' frażijiet bħal voglio lavorare come cameriere perché…, posso lavorare di domenica…, ho già esperienza in questo lavoro.



Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area Outcomes are covered in this section

L-Aspett tas-Suġġett: Il-Ħin Liberu

1] Kapaċi nagħti dettalji u nipprovdi informazzjoni, verbalment jew bil-miktub, dwar dak li nħobb nagħmel fil-ħin liberu tiegħi.
 NITGĦALLEM NGĦIX MA' ĦADDIEĦOR
2] Kapaċi niddeskrivi tipi differenti ta' films/ logħob tal-kompjuter/ mużika/ programmi televiżivi.  
3] Kapaċi nuża l-pronomi relattivi che, chi, dove sabiex nitkellem dwar preferenzi, eż. programma che i giovani preferiscono è... Chi vince la partita...  
4] Kapaċi nitħaddet dwar u nqabbel tipi differenti ta' mużika, strumenti mużikali, films, kantanti famużi bl-użu tal-komparattiv è migliore, è più interessante, è più bello... u s-superlattiv bħal Lei è la più alta della classe; Preferisco guardare un film che ascoltare la musica; Secondo me, i film western sono più belli dei film horror.
5] Kapaċi nuża pronomi ta' oġġett dirett fi frażijiet bħal le/la preferisco perché...
6] Kapaċi nitħaddet dwar ħruġ tal-familja li jinvolvu, pereżempju, attivitajiet barra u żjarat f'siti kulturali u riservi naturali bl-espressjonijiet bħal, Che cosa fa la tua famiglia durante fine settimana?
7] Kapaċi nuża avverbji tal-ħin u espressjonijiet bħal recentemente jew durante le vacanze.
8] Kapaċi niddeskrivi u nistaqsi lill-oħrajn dwar x'għamilt/x'għamlu riċentament u fil-passat waqt il-ħin liberu tiegħi/tagħhom. 
9] Kapaċi naċċetta/niċħad stedina bl-użu ta' vokabolarju bħal Vuoi andare a..., Non non posso venire perché…, Puoi accompagnarmi  al cinema/ una gara di judo/ una partita di calci filwaqt li nagħti u niġġustifika l-opinjonijiet u ideat tiegħi. 
 IT-TAGĦLIM SOĊJALI
10] Kapaċi nifhem testi dwar tipi differenti ta' attivitajiet tal-ħin liberu u l-preferenzi tan-nies fejn jidħlu mużika, programmi televiżivi, logħob tal-kompjuter, u films.   
11] Kapaċi nikteb test qasir filwaqt li nagħti l-opinjonijiet tiegħi dwar sport, drama, żfin, jew attivitajiet ta' divertiment oħrajn filwaqt li nuri interess fil-manifestazzjonijiet kulturali u artistiċi diversi. 
 L-GĦARFIEN TIEGĦI NNIFSI 
12] Kapaċi nikteb test dwar film li rajt, kunċert li mort, ħarġa, esperjenza volontarja li kont involut fiha, vjaġġ barra mill-pajjiż, jew festa tar-raħal. 



Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area Outcomes are covered in this section

L-Aspett tas-Suġġett: L-Ivvjaġġar u l-Vaganzi

1] Kapaċi nitħaddet dwar pajjiżi differenti. 
2] Kapaċi nitħaddet u nistaqsi lill-oħrajn dwar vjaġġ bl-użu tal-passato prossimo u t-tempi tal-imperfett. 
3] Kapaċi nifhem testi qosra b'lingwa familjari dwar l-ivvjaġġar u affarijiet li għandek tara u tagħmel f'postijiet differenti.
 IL-BIDLA SOĊJALI
4] Kapaċi nistaqsi lill-oħrajn liema pajjiżi/reġjuni jixtiequ u ma jixtiqux iżuru u għaliex bl-użu ta' frażijiet bħal Perché vuoi andare in Spagna?; Dove vorresti stare?; Cosa ti piacerebbe vedere?
5] Kapaċi nikkollabora ma' oħrajn sabiex nipproduċi rapport dwar l-ivvjaġġar u affarijiet li għandek tara u tagħmel f'Malta u/jew fl-Italja.
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV
6] Kapaċi nifhem testi bil-miktub jew orali f'lingwa familjari dwar fejn oħrajn jixtiequ jivvjaġġaw/ jgħixu/ jaħdmu.   
7] Kapaċi nikteb rendikont qasir ta' fejn beħsiebni nivvjaġġa u dwar il-pjanijiet tiegħi bl-użu tat-temp futur. 
8] Kapaċi nirriċerka, ma' oħrajn, destinazzjoni tal-ivvjaġġar u nippreżenta s-sejbiet tiegħi bit-Taljan. 
 IT-TAGĦLIM KREATTIV
9] Kapaċi nitħaddet dwar vaganza futura u nifhem lill-oħrajn meta jitkellmu dwar vaganzi futuri bl-użu tat-temp futur. 
 IL-LINGWA ESPRESSIVA
10] Kapaċi nidentifika impjegati differenti f'lukanda, inklużi il cameriere; il direttore; il cuoco u żoni ewlenin bħal la reception; la camera d’albergo; l'ascensore; la scala. 
11] Kapaċi niddeskrivi żjara f'lukanda/pajjiż bl-użu tal-passato prossimo, eż. ho visitato; ho prenotato; ho mangiato; ho utilizzato la piscina u bl-użu ta' vokabolarju bħal aereo; equipaggio. 
12] Kapaċi ngħid id-destinazzjoni tal-ivvjaġġar tiegħi f'aġenzija tal-ivvjaġġar/ meta nitħaddet ma' ħbieb bl-użu ta' espressjonijiet bħal mi piacerebbe fare un viaggio per…
13] Kapaċi nistaqsi dwar faċilitajiet u kapaċi nagħmel check in/out f'lukanda bl-użu ta' parto oggi; partirò domani mattina; che ora viene servita la colazione?; Vorrei prenotare una camera doppia con vista.
14] Kapaċi nistaqsi u nipprovdi informazzjoni dwar titjiriet, dati u ħinijiet ta' tluq u wasla bl-użu ta' frażijiet bħal quando parte volo?; che ora arriva il volo?  



Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area Outcomes are covered in this section

L-Aspett tas-Suġġett: Ħajja f'Saħħitha


1] Kapaċi ngħid jekk qed iħossni ħażin bl-użu ta' vokabolarju u espressjonijiet bħal essere in forma, non essere in forma, aver male al/ai/alla/ alle/agli, mi fa/ fanno male/lo/la/i/ gli/le… ho mal di gola/la febbre/ l’influenza.
2] Kapaċi nispjega s-sintomi tal-marda tiegħi lit-tabib/ dentist/ infermier. 
3] Kapaċi nagħmel appuntament ma' tabib jew dentist bl-użu ta' Voglio/ vorrei/ posso prendere un appuntamento (con)? bl-użu ta' espressjonijiet relatati mal-ħin. 
 IL-LINGWA ESPRESSIVA
4] Kapaċi nitħaddet dwar u niddiskuti s-saħħa/ attivitajiet fiżiċi/ stili ta' ħajja f'saħħitha.
5] Kapaċi niddiskuti dieta tajba bi frażijiet bħal è sano/ malsano/ equilibrato/ buono/ cattivo per la salute; contiene troppo grasso/zucchero; fa ingrassare; fa bene/male alla salute, mangiare leggero, prodotti naturali/bio.
 NITGĦALLEM INKUN JIEN
6] Kapaċi nifhem testi f'lingwa familjari relatati mas-saħħa b'mod speċjali mas-saħħa taż-żgħażagħ. 
 NITGĦALLEM KIF
7] Kapaċi nikkollabora ma' oħrajn sabiex nipproduċi poster/preżentazzjoni dwar prattiki ta' saħħa tajbin u nippreżenta s-sejbiet tiegħi bit-Taljan 
 IL-KOLLABORAZZJONI



Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area Outcomes are covered in this section

L-Aspett tas-Suġġett: Il-Midja u t-Teknoloġija

1] Kapaċi nifhem testi f'lingwa familjari dwar it-teknoloġija. 
2] Kapaċi nikteb dwar kif nuża t-teknoloġija f'ħajti, filwaqt li nuri għarfien dwar kif tuża t-teknoloġija b'mod responsabbli u sikur. 
 L-UŻU TAL-MIDJA DIĠITALI



Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area Outcomes are covered in this section

L-Aspett tas-Suġġett: It-Triq għall-Italja

1] Kapaċi nidentifika u nitħaddet dwar postijiet ta' interess famużi fl-Italja bħal Piazza di Spagna b'Via dei Condotti quddiemha, jew La Fontana di Trevi, jew Piazza Navona f'Ruma, La Galleria Vittorio Emmanuele f'Milan, jew L’Arena di Verona, u nirreferi għal ċerti tradizzjonijiet bħat-twaddib tal-muniti f'La Fontana di Trevi. 
2] Kapaċi nippjana u niddiskuti żjara għall-postijiet ta' interess fl-Italja. 
3] Kapaċi nitħaddet dwar l-importanza tal-moda Taljana u disinjaturi tal-moda billi nirreferi għar-rwol ta' Piazza di Spagna jew La Galleria Vittorio Emanuele fl-ispettakli tal-moda.  
4] Kapaċi nidentifika l-ibħra fil-Mediterran li jiċċirkondaw l-Italja, jiġifieri l-Baħar Adrijatiku u l-Baħar Tirreno u l-Baħar Ionio u l-Baħar Ligure u nirreferi għall-ibliet portwali ta' Ġenova, Napli, u Venezja. 
5] Kapaċi nsib Piazza San Marco  f'Venezja u nipprepara preżentazzjoni dwar il-Karnival ta' Venezja filwaqt li nirreferi b'mod partikolari għall-kostumi u l-maskri.   
6] Kapaċi nuri għarfien bażiku ta' aspetti li jaffettwaw is-soċjetà b'mod negattiv fl-Italja, inklużi t-tniġġis, il-preġudizzji bejn it-Tramuntana u n-Nofsinhar u l-kriminalità organizzata bħall-Mafja, il-Camorra, eċċ.




Agħti r-rispons tiegħek hawn