Rispons
EN | MT  

Gwida għall-Edukaturi fuq il-Pedagoġija u l-Assessjar

Agħfas fuq l-icon t'hawn isfel biex tniżżel il-Gwida għall-Edukaturi fuq il-Pedagoġija u l-Assessjar


Il-Qasam tat-Tagħlim: Il-Lingwi

Il-Ġermaniż > LEVEL 10

Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Introduzzjonijiet

1] Kapaċi nwieġeb b'mod xieraq u preċiż  f'sitwazzjonijiet soċjali differenti meta niltaqa' ma' ħaddieħor  u nuża l-mod edukat biex nindirizzahom, bħall-użu xieraq ta' 'Sie', bit-tmiem tal-verb ikkonjugat kif suppost u nagħmel talbiet u kmandi aktar kumplessi.
 IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
2]Kapaċi nintroduċi persuni lill-oħrajn b'ħeffa.
 IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
3] Kapaċi nitkellem b'mod kunfidenti dwar impjiegi  part-time.
4] Kapaċi nitkellem ma' ħaddieħor fuq l-esperjenza tiegħi tax-xogħol bħala student u kapaċi nuża vokabolarju u strutturi  marbuta ma' impjiegi/professjonijiet u nuri t-tisħiħ tiegħi fin-numri, fl-aġġettivi, it-tisħiħ fil-verbi regolari u irregolari u verbi modali b'ċerta kunfidenza u kompetenza eż. Ich habe letztes Jahr als Kassierer-in in einem Supermarkt gearbeitet. Dieses Jahr möchte ich bei einer Firma arbeiten. 
INTERPERSONALI
5]Kapaċi niddiskuti l-flus fil-but (pocket money) u kif nonfoq il-flus ma' ħaddieħor b'kunfidenza, billi nuża 'kaufen, verdienen, ausgeben, gehen in/zu, einkaufen'.
  IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
6] Kapaċi nuri użu kunfidenti tal-lingwa ta' dak li jogħġobni, ma jogħġobnix u l-preferenzi tiegħi u nuża l-pronomi fil-każijiet fl-akkużattiv u fid-dativ b'kunfidenza eż. 'Es gefällt mir (nicht)'.
7] Kapaċi nikteb test fuq il-flus fil-but (pocket money)/ ix-xogħol  part-time tiegħi, niddeskrivi x'nagħmel biex naqla' l-flus u fuq xiex nonfoqhom.
8] Kapaċi nuża lingwaġġ u vokabolarju li għandu x'jaqsam max-xogħol fid-dar b'kunfidenza
9] Kapaċi nuża prepożizzjonijiet u espressjonijiet li juru l-għan eż. 'Um mein Taschengeld zu verdienen, muss ich ...'
 IL-KITBA
10] Kapaċi ngħid x'nixtieq nagħmel meta nitlaq mill-iskola u nistaqsi lil ħaddieħor fuq l-intenzjonijiet tal-karrieri tagħhom billi nuża vokabolarju partikolari eż. 'Ich möchte…werden, Ich will bei einer Firma arbeiten'.
 INTERPERSONALI
11] Kapaċi ngħid b'kunfidenza liema suġġetti jeħtieġ nistudja għalI-karriera tal-għażla tiegħi u nistaqsi lil ħaddieħor x'suġġetti jeħtieġ jistudjaw huma eż. Ich möchte als Arzt /Ärztin arbeiten.
 LINGWAĠĠ ESPRESSIV

12] Kapaċi nitkellem dwar karatteristiċi personali differenti biex niddeskrivi lili nnifsi u nistaqsi lil ħaddieħor fuq il-karatteristiċi tagħhom, niddeskrivi l-ħinijiet tax-xogħol u nipprovdi xi informazzjoni fuq l-impjieg tiegħi eż.Ich arbeite täglich von 9 bis 12. Ich würde gern am Nachmittag arbeiten.
13] Kapaċi nuża vokaboIarju, espressjonijiet u aġġettivi marbuta max-xogħol eż. 'arbeiten als ..., Ich mag die Arbeit im Team sehr gern', 'fleißig, höflich', 'Das war ein anstrengender Tag'.
 IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
14] Kapaċi nifhem testi  fuq kwistjonijiet marbuta ma' tipi ta' karrieri differenti.
15] Kapaċi nuża aġġettivi marbuta mal-ħiliet eż. 'organisiert, logisch, zuverlässig, fleißig'.
 IS-SMIGĦ U L-FEHIM
16] Kapaċi nikteb fuq il-ħiliet u l-interessi tiegħi fir-rigward ta' karriera/impjieg futur u kapaċi nikteb ittra ta' applikazzjoni għal xogħol u C.V u nuża frażijiet bħal  ''Ich interessiere mich für' + l-akkużattiv.
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV

17] Kapaċi nirriċerka, nipprepara u nagħti preżentazzjoni fuq karriera partikulari, nuri aktar sofistikazzjoni fl-użu tal-lingwa eż. sentenzi kumplessi; aktar użu ta' elementi għaqqieda: 'was/dass', u kliem għaqqiedi 'weil, obwohl' b'aktar preċiżjoni u nuża pronomi tal-oġġett indirett  eż.'Ich will mit Ihnen sprechen, Es scheint mir als ob'.
L-IMMANIĠĠJAR TAT-TAGĦLIMIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Il-Kalendarju

1] Kapaċi nżomm  konversazzjoni b'kunfidenza fuq it-temp u xi okkażjoni speċjali li nista' nirrelata magħha, billi nuża espressjonijiet u prepożizzjonijet taż-żmien, kif ukoll it-temp it-tajjeb.
 LINGWAĠĠ ESPRESSIV
2] Kapaċi nitkellem u nikteb fuq aspetti kulturali u tradizzjonali differenti rigward festi u okkażjonijiet speċjali oħra billi nuża vokabolarju bażiku eż. 'Weihnachten in Malta/ Deutschland; Ostertraditionen'.
 NITGĦALLEM KIF
3] Kapaċi nisma' t-tbassir dettaljat tat-temp bil-Ġermaniż u nifhmu faċilment.
 IS-SMIGĦ U T-TAĦDITIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Niddeskrivu lil ħaddieħor 

1] Kapaċi nuża l-Iingwa b'kunfidenza meta niddeskrivi lili nnifsi u meta niddeskrivi lil ħaddieħor b'rispett.
 LINGWAĠĠ ESPRESSIV
2] Kapaċi nuża l-lingwa b'mod kreattiv u addattat biex nipproduċi deskrizzjonijiet verbali u bil-kitba fuq ħaddieħor,mingħajr ma nuri  nuqqas ta' rispett eż. kapaċi niddeskrivi persuna lill-pulizija.
NITGĦALLEM NGĦIX MA' ĦADDIEĦOR
3]  Kapaċi nisma' deskrizzjoni ta' persuna jew persuni bil-Ġermaniż u nifhimha faċilment.
 IL-QARI U L-FEHIMIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: L-Iskola

1] Kapaċi niftihem meta nitkellem/nikteb fuq is-sistema edukattiva skolastika Maltija u nifhem is-sistema skolastika Ġermaniża. Kapaċi nagħmel preżentazzjoni diġitali fuq iż-żewġ sistemi differenti, nitkellem dwarhom u nqabbilhom.
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV
2] Kapaċi nisma' kelliema nattivi Ġermaniżi u nifhimhom sew meta jitkellmu fuq l-iskola  fil-Ġermanja.
 IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
3] Kapaċi nagħmel mistoqsijiet aktar kumplessi fuq is-sistema skolastika fil-Ġermanja.
 IT-TAGĦLIM KREATTIV
4] Waħdi jew f '  kollaborazzjoni ma' ħaddieħor, kapaċi nikteb ittra formali lill-kap tal-iskola biex nagħtih/a suġġerimenti fuq kif nistgħu ntejbu l-ambjent tal-iskola, billi nagħmel użu mit-temp fil-kondizzjonali eż. 'Es wäre nicht schlecht, einige Biotonnen aufden Hof zu stellen'.
 NITGĦALLEM NGĦIX MA' ĦADDIEĦORIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Opinjonijiet

1] Kapaċi nitkellem b'ħeffa fuq x'jogħġobni u x'ma jogħġobnix.
2]  Kapaċi nitkellem b'ħeffa mal-oħrajn fuq x'jogħġobni u x'ma jogħġobnix u nistaqsi mistoqsijiet relatati, filwaqt li napprezza u nirrispetta ideat u/jew perspettivi differenti.
IL-KOMUNIKAZZJONI GĦAD-DIVERSITÀ
3] Kapaċi nikteb ittri formali, bħal rakkomandazzjonijiet u lmenti, biex nesprimi x'jogħġobni u x'ma jogħġobnix filwaqt li nagħti r-raġunijiet
 IL-KITBAIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Id-Dar u ż-Żona tal-Madwar 

1] Kapaċi ngħid x'nagħmel biex nipproteġi l-ambjent u nistaqsi lil ħaddieħor x'jagħmlu huma.
 NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF
2] Kapaċi nuża vokabolarju aktar estensiv marbut ma' karatteristiċi ġeografiċi bħal  'der Teich, der Gletscher, der Ozean.'
3] Kapaċi nuża vokabolarju u espressjonijiet fuq l-ambjent bħal 'genverändert, Genpflanzen, erneubare Energie, die Sonnenenergie,die Klimaänderung'.
4] Kapaċi nifhem testi b'lingwaġġ l-aktar familjari li fihom xi vokabolarju aktar diffiċli dwar l-ambjent fil-pajjiż tiegħi u f'pajjiżi oħra.
 NITGĦALLEM BIEX INSIR NAFIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Il-Vaganzi 

1] Kapaċi nifhem testi fuq destinazzjonijiet differenti għal vaganzi.
 IL-QARI U L-FEHIM
2] Kapaċi nifhem testi ta' sfida akbar b'lingwaġġ l-aktar familjari fuq vaganzi barra l-pajjiż.
3] Kapaċi nitkellem fuq vaganza/vaganzi fil-passat u nifhem lil ħaddieħor  meta jitkellmu fuq vaganzi fil-passat u nuri li fhimt ċar meta għandi nuża fil-perfett u fl-imperfett . ma' 'haben', 'sein' u verbi modali.
4] Kapaċi niddiskuti, oralment u bil-kitba, l-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta' tipi differenti ta' vvjaġġar u nuri t-tisħiħ tiegħi fil-lingwa billi nuża kliem għaqqiedi, aġġettivi u komparattivi, inkluż superlattivi.
 IT-TAGĦLIM PERSONALI
5] Kapaċi nuża il-kundizzjonal (wäre, hätte, möchte, würde / Infinittiv)biex nitkellem fuq postijiet fejn nixtieq immur għal vaganza eż. Ich würde gern nach Deutschland fahren, Ich hätte gern viel Geld, um eine Weltreise zu machen. 
6] Kapaċi niddeskrivi l-vjaġġ ideali tiegħi u nuri użu kunfidenti ta' aġġettivi marbuta mal-ħin u l-kwalità eż.'bequem, schnell, von guter/schlechter Qualität, die Atmosphäre'; u nuża l-kundizzjonal. eż. 'Ich würde…; Ich hätte es gerne.'
 IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
7] Kapaċi nifhem testi li joffru sfida akbar b'lingwaġġ familjari u anqas familjari marbut ma' attivitajiet waqt vaganza.
8] Kapaċi nikteb test fuq vaganza reċenti, billi nagħmel użu tajjeb mill-verbi fil-passat meħtieġa.
 IL-KITBAIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Ir-Rutina ta' Kuljum

1] Kapaċi niddiskuti b'kunfidenza x'hemm x'tagħmel f'ġurnata/ħin partikulari u kapaċi nuża vokabolarju marbut ma' firxa ta' attivitajiet ta' divertiment.
2] Kapaċi norganizza laqgħa ma' persuni oħra permezz ta' lingwaġġ aktar kumpless eż. 'Wenn wir nach Dresden + subjunctive. Wie wäre es mit…? Wie wär’s, wenn wir…?' 
 LINGWAĠĠ ESPRESSIV
3] Kapaċi niddiskuti ma' ħaddieħor kif nasal f'postijiet soċjali u x'beħsiebna nilbsu jiena u huma, billi nuri għadd ta' espressjonijiet marbuta mat-trasport u l-ħwejjeġ. Kapaċi nuża wkoll il-kondizzjonal u pronomi relattivi eż. 'Ich hätte lieber', 
''Mir gefällt das Hemd, das bunt ist. 'Ich weiß nicht, was ich tragen muss'.

 LINGWAĠĠ ESPRESSIV
4] Kapaċi niddeskrivi okkażjoni soċjali riċenti u nistaqsi lil ħaddieħor fuq okkażjonijiet soċjali li attendew billi nuża l-lingwa fil-perfett u fl-imperfett eż. 'Was ist dir passiert? Was geschah am…? in diesem Moment, Wer ist angekommen? während des Tages, am Abend.'
 LINGWAĠĠ ESPRESSIV
5] Kapaċi nifhem testi inqas sempliċi b'lingwaġġ l-aktar familjari fuq attivitajiet soċjali u l-midja soċjali.
6] Kapaċi nikteb test qasir aktar impenjattiv u dettaljat fuq attività soċjali riċenti li attendejt.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Ħajja f'Saħħitha

1] Kapaċi ngħid b'ħeffa li ma niflaħx u x'għandi, billi nuża lingwaġġ deskrittiv.
2] Kapaċi jkolli konversazzjoni b'ħeffa mal-oħrajn fuq l-istil tal-ħajja tiegħi u xi allerġiji/mard u kapaċi nistaqsi b'ħeffa mistoqsijiet lil ħaddieħor marbuta mas-suġġett.
3] Waħdi, jew f'kollaborazzjoni mal-oħrajn, kapaċi nagħmel riċerka fuq ikel bnin u nippreżenta s-sejbiet tiegħi bil-Ġermaniż.
 L-IMMANIĠĠJAR TAL-INFORMAZZJONIIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: It-Teknoloġija 

1] Kapaċi nitkellem fuq it-teknoloġija li nuża fil-ħajja tiegħi ta' kuljum u nistaqsi lil ħaddieħor fuq  it-teknoloġija li jużaw huma
2] Kapaċi nitkellem fuq siti tal-internet li nuża għad-divertiment u għax-xogħol tal-iskola u nistaqsi lil ħaddieħor fuq is-siti li huma jsibu utli/divertenti billi nuża struttura u tal-lingwaġġ u vokabolarju aktar avvanzat.
3] Kapaċi nikteb fuq kif nuża t-teknoloġija fil-ħajja tiegħi u nikteb test dwar it-teknoloġija u kif nużaha fil-ħajja ta' kuljum, kemm mil-lat personali u  professjonali billi nuża sentenzi kumplessi u nuri flessibbiltà fl-użu tal-lingwa, l-aktar b'lingwa preċiża.
4] Kapaċi nuża t-teknoloġija faċilment biex nikkomunika b'ħeffa, bil-Ġermaniż, ma' studenti oħra tal-Ġermaniż jew ma' kelliema nattivi Ġermaniżi u napprezza l-kulturi, il-perspettivi u l-opinjonijiet differenti tagħhom.
 IL-MIDJA DIĠITALIIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Kwistjonijiet Soċjali u ż-Żgħażagħ 

1] Kapaċi niddiskuti kwistjonijiet soċjali u taż-żgħażagħ bħall-  problemi fost il-membri tal-familja, problemi l-iskola u l-qgħad, . 'Ich verstehe mich nicht gut mit meiner Mutter, weil sie mir kein Taschengeld gibt. Ich habe keine richtige Freundin in der Schule, da alle Mitschülerinnen sich nur für Kleidung und Make-up interessieren. Ich habe Angst vor Arbeitslosigkeit, denn ich möchte selbstständig sein.'Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section

L-Aspett tas-Suġġett: ​L-Ikel u x-Xorb

1] Kapaċi nifhem testi marbuta ma' ikel bnin u ikel f'pajjiżi fejn jitkellmu bil-Ġermaniż.
 IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
2] Kapaċi nikteb ilmenti dwar suġġetti relatati mas-servizzi tal-catering f'lukandi u/jew ristoranti.
 L-IPPJANAR U R-RIFLESSJONI
Agħti r-rispons tiegħek hawn