Rispons
EN | MT  

Gwida għall-Edukaturi fuq il-Pedagoġija u l-Assessjar

Agħfas fuq l-icon t'hawn isfel biex tniżżel il-Gwida għall-Edukaturi fuq il-Pedagoġija u l-Assessjar


Il-Qasam tat-Tagħlim: Science and Technology

Id-Disinn Innovattiv u t-Teknoloġija > LEVEL 9

L-Aspett tas-Suġġett: Id-disinn, l-intraprenditorija, u l-innovazzjoni

1] Kapaċi nuża l-għodda għall-innovazzjoni, għall-ikkumissjonar, e.ż. il-proposti, il-prototipi u l-produzzjoni, u għall-iżvilupp ta' applikazzjonijiet differenti tal-prodott. 
IL-PRATTIKA

2] Kapaċi nuża l-għodda biex nitgħallem mit-teknoloġiji eżistenti e.ż. iż-żarmar (disassembly), l-immontar mill-ġdid (reassembly), l-inġinerija riversa (reverse engineering), l-analiżi tal-prodott, jew id-data sheets. 
IL-PRATTIKA
3] Inħossni kunfidenti niddeskrivi l-proposti tad-disinn u kapaċi nirreaġixxi b'mod adegwat għall-kritika kostruttiva u r-rispons mingħand il-ħbieb.
4] Kapaċi nassessja l-benefiċċji tal-approċċi interdixxiplinarji, inġib flimkien ideat mill-arti, mill-inġinerija, mill-matematika, u mix-xjenzi u t-teknoloġija.
 
IT-TAGĦLM KONJITTIV
5] Kapaċi nispjega għaliex il-prattika moderna tal-manifattura tfisser li d-disinjaturi qed ifittxu li jtejbu l-effiċjenza u l-produttività permezz tal-użu tal-komponenti standardizzati u tas-sistemi modulari tal-produzzjoni.
IT-TAGĦLIM KONJITTIV
6] Kapaċi nispjega għala l-prodotti li għamlu suċċess fis-suq huma spiss riżultat ta' disinn innovattiv u mentalità intraprenditorjali.
IL-KONJITTIV
7] Kapaċi nikkunsidra l-mod kif jista' jkun estiż iċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodott.
NITGĦALLEM KIF
8] Kapaċi nispjega kif id-disinn u l-manifattura sussegwenti spiss iseħħu f'postijiet globali differenti minħabba l-prijoritajiet ekonomiċi u/jew l-aċċess għall-ħiliet u t-teknoloġiji.
NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF
9] Kapaċi nagħmel użu mit-teknoloġiji emerġenti bħala l-punti tat-tluq fit-tfassil.
IL-PRATTIKA
10] Kapaċi nispjega kif il-proċess tal-iżvilupp tad-disinn jista' jinvolvi individwi, jew timijiet ta' disinjaturi, fejn kulħadd jassumi rwoli speċifiċi.
 IT-TAGĦLIM SOĊJALI
11] Kapaċi nuża l-għodda biex ikolli stima tal-proposti tad-disinn tiegħi fid-dawl tal-kundizzjonijiet ekonomiċi differenti. 
IL-PRATTIKA
12] Kapaċi nuża l-għodda biex niżviluppa briefs jew speċifikazzjonijiet b'tali mod li dawn jinkorporaw ir-rekwiżiti differenti tad-disinn, e.ż. l-użabbiltà u l-fatturi ta' aċċess, iċ-ċikli tal-ħajja tal-prodott, il-faċilità għall-manutenzjoni, il-manifattura rapida, jew l-irkupru fi ħdan ekonomija ċirkulari.
IL-PRATTIKA
13] Kapaċi nispjega kif ix-xogħol passat tad-disinjaturi u tal-utenti jista' jinfluwenza l-iżvilupp tad-disinji ġodda u tal-ħsieb wara d-disinn (design thinking)
IL-KOMUNIKAZZJONI GĦAD-DIVERSITÀ
14] Kapaċi nikkunsidra kif l-aħjar li niddisinja s-sostenibbiltà fil-prodotti fl-istadju tal-manifattura.
NITGĦALLEM KIF
15] Kapaċi nikkomunika l-kunċetti u l-ideat tiegħi li jenfasizzaw il-valur u l-kuntest tas-soluzzjonijiet tiegħi.L-Aspett tas-Suġġett: Il-kritika, l-implikazzjonijiet, u l-evalwazzjoni

1] Kapaċi nikkunsidra l-impatt tal-użi eċċezzjonali tal-materjal.
NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF
2] Kapaċi napplika l-kontroll tal-kwalità bl-użu ta' proċeduri tal-ittestjar.
IL-PRATTIKA
3] Kapaċi nfassal u napplika proċeduri tat-test biex neżamina l-kwalità tax-xogħol fi stadji kritiċi tal-iżvilupp, u nagħmel modifiki biex ikun hemm titjib fil-prestazzjoni. 
IL-PRATTIKA
4] Kapaċi nagħmel test biex neżamina l-kwalità tas-sistema skont l-ispeċifikazzjoni oriġinali biex naċċerta li hija addattata għall-utenti maħsuba.
IL-PRATTIKA
5] Kapaċi nikkunsidra l-kunċett tal-budgeting u nabbozza mudelli bażiċi tan-negozju għall-aspett intraprenditorjali tal-prodotti tiegħi.
IL-PRATTIKA
6] Kapaċi nislet, inqabbel flimkien u nikseb għarfien minn case studies intraprenditorjali ta' suċċess.
IL-PERSONALI
7] Kapaċi nuża l-proċessi ċikliċi jew interattivi tal-immudellar, nevalwahom, u nintervjeni fuqhom.
IL-KONJITTIV
8] Kapaċi, bil-proposti tiegħi jew tat-tim tiegħi, nikkollabora u nikkompeti ma' persuni oħrajn filwaqt li nuri rispett u valuri etiċi tajbin.
 L-INTERPERSONALI
9] Intenzjonalment, kapaċi nirrelata x-xogħol tad-disinn tiegħi ma' moviment partikolari tad-disinn (design movement) magħruf, u nispjega l-influwenza li dan għandu fuq il-prodott u l-konsumaturi fil-mira tiegħu.
10] Kapaċi nikkunsidra l-konsegwenzi tal-ekonomiji lineari u dawk ċirkulari.
NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF
11] Kapaċi nuża għodda biex nuri l-impatti soċjali, ambjentali, u kulturali tat-teknoloġija. 
NITGĦALLEM KIF
12] Kapaċi niddiskuti kif l-avvanzi kbar li saru fit-teknoloġija biddlu lis-soċjetà, u kif se jibqgħu jbiddluha fil-futur.
13] Kapaċi nevalwa, nirrifletti fuq, u nirfina l-ecological footprint tal-prodotti.
NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF
14] Napprezza l-importanza u s-sehem li kellhom il-kreattività u l-intraprenditorjat fl-iżvilupp u l-progress fis-soċjetà tal-bnedmin. 
L-GĦARFIEN TIEGĦI NNIFSIL-Aspett tas-Suġġett: Il-ġbir tad-data u l-interpretazzjoni

1] Kapaċi nuża l-informazzjoni relevanti tal-istatistika biex id-deċiżjonijiet tad-disinn tiegħi jkunu informati. 
IT-TAGĦLIM KONJITTIV
2] Kapaċi nagħmel referenza għal kif il-Big Data, e.ż. previżjonijiet kbar li jirriżultaw minn data vasta kkalkulata, tista' tintuża biex tnaqqas l-effetti tal-impatti ambjentali tad-disinn il-ġdid tal-prodott. 
NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF
3] Kapaċi napplika u naddatta, billi nuża l-ħiliet fil-grafika u l-ICT, il-proċessi grafiċi u matematiċi biex id-deċiżjonijiet tad-disinn tiegħi jkunu informati.
L-IMMANIĠĠJAR TAT-TAGĦLIM
4] Kapaċi naqsam id-data f'tim u niżviluppa team analysis li jinforma l-proġett tad-disinn.
  
5] Kapaċi niddisinja u nimplimenta d-design probes li jagħtu għarfien ġdid fuq l-utenti u l-proġett.
IL-PRATTIKA
6] Kapaċi niġbor id-data strateġika dwar it-tagħlim personali tiegħi mid-diversi riflessjonijiet, evalwazzjonijiet, u proġetti tiegħi.
IT-TAGĦLIM PERSONALI
7] Konxju tal-ħtiġijiet etiċi meta nittratta d-data personali, id-drittijiet intellettwali, u l-obbligazzjonijiet legali relatati. 
IL-BIDLA SOĊJALIIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: ​

L-Aspett tas-Suġġett: It-teknoloġija - il-materjali u l-kreazzjoni (making)

1] Kapaċi nwettaq firxa ta' proċessi billi nuża l-għodda tal-idejnil-hand power tools u l-machine tools, il-computer-aided design u l-manifattura (CAD/CAM) u napplikahom skont il-bżonn meta niffabbrika l-ideat tad-disinn tiegħi.
IL-PRATTIKA
2] Kapaċi nifhem, nidentifika u naddotta l-aspetti tas-saħħa u s-sigurtà li jinħtieġu għall-operat tal-prodotti u l-proċessi fil-laboratorji D&T u f'ambjent partikolari. 
IL-PRATTIKA
3] Kapaċi nirfina l-artifatt tiegħi biex intejjeb il-funzjoni, l-użabbiltà u l-integrazzjoni estetika tiegħu mas-sistemi.
IL-PRATTIKA
4] Kapaċi nikkombina l-materjali biex noħloq il-karatteristiċi strutturali, mekkaniċi, fiżiċi, u estetiċi mixtieqa.
IL-KONJITTIV
5] Kapaċi nikkontrolla l-proċess tiegħi tal-fabbrikazzjoni.
 IT-TAGĦLIM KREATTIV
6] Kapaċi niddeċiedi fuq il-forma u l-funzjonalità ta' kif il-prodotti għandhom ikunu ddisinjati u magħmulin. 
 IT-TAGĦLIM KREATTIV
7] Kapaċi nuri kif il-proċessi disponibbli jirrelataw mal-proċessi industrijali u kif dawn jistgħu jippermettu jew jirristrinġu l-manifattura fl-iskali differenti tal-produzzjoni.
NITGĦALLEM BIEX INSIR NAFL-Aspett tas-Suġġett: It-teknoloġija - Is-sistemi u l-kontroll

1] Kapaċi napplika u nuża varjetà ta' sistemi li jindirizzaw il-problema tad-disinn.
IL-PRATTIKA
2] Kapaċi nanalizza sistema u naqsamha f'sub-systems.
IL-KONJITTIV
3] Kapaċi nikkategorizza l-komponenti tas-sistema u nintegra flimkien is-sub-systems.
4] Kapaċi nuri l-effett konġunt ta' komponenti varji.
 
L-IMMANIĠĠJAR TAT-TAGĦLIM
5] Kapaċi nipprovdi kontroll aċċessibbli, ergonomiku u intuwittiv ta' sistema li jolqot il-ħtiġijiet tal-utenti u l-konsumaturi.
IL-PRATTIKA
6] Kapaċi nirrelata s-sistema u l-komponenti ta' kontroll mal-użu tipiku tagħhom fit-teknoloġija ta' kuljum.
IT-TAGĦLIM KONJITTIV
7] Kapaċi nagħżel il-komponenti b'element wieħed mill-power rating, valuri, karatteristiċi fiżiċi u s-simbolu grafiku tagħhom.
IL-KONJITTIV
8] Kapaċi nuża l-CAD/CAM biex niddisinja l-komponenti tas-sistema. 
L-UŻU TAL-MIDJA DIĠITALI
9] Kapaċi nirriċerka u nagħżel il-materjali u l-partijiet addattati biex jappoġġaw u jgħaqqdu l-komponenti elettriċi u mekkaniċi f'sistema, f'sett partikolari e.ż. il-wajers, l-insulators, l-istann, is-circuit boards, ir-ready made PCBs, il-mechanical members, it-ties, l-istruts, il-fasteners, l-casings.
10] Kapaċi nistabbilixxi u niddokumenta kif l-imġiba tal-komponenti mekkaniċi jistgħu jaħdmu flimkien bħala sistema biex jilħqu funzjoni speċifika, e.ż. il-funzjonijiet, l-irfigħ tat-tagħbija, il-bidla fl-ispeed, il-bidla minn moviment lineari għal dak rotazzjonali, il-movimenti reċiprokanti. 
IL-KONJITTIV
11] Kapaċi nistabbilixxi kif l-imġiba tal-komponenti elettriċi u elettroniċi jistgħu jaħdmu flimkien bħala sistema biex jilħqu funzjoni speċifika, e.ż. l-amplifikazzjoni, it-timing, l-oxxillazzjoni.
IL-KONJITTIV
12] Kapaċi nillokalizza u nqabbad l-apparati mal-input/output ports disponibbli f'microcontroller circuit kit, e.ż. l-analogue/digital sensors, l-optical displays bħal-LEDs u s-seven segment display, il-motors.
IL-PRATTIKA
13] Kapaċi nistabbilixxi kif l-imġiba tal-komponenti elettro-mekkaniċi tista' tikkumplimenta lil xulxin biex jagħmlu sistema.
IL-PRATTIKA
14] Kapaċi nkejjel u nikkalkula l-parametri speċifiċi taċ-ċirkwit bħall-kurrent u l-vultaġġ billi nuża multimetru u l-kalkulazzjonijiet tiegħi.
IL-PRATTIKA
15] Kapaċi niddisinja u nibni s-soluzzjonijiet tal-proġett tiegħi billi nuża programmable microcontroller systems li jżidu l-kapaċitajiet tal-apparati tiegħi. 
IL-PRATTIKA
16] Kapaċi nissettja filwaqt li nirranġa, mingħajr l-ebda għajnuna l-interface meħtieġa għal microcontroller circuit biex jaħdem tajjeb meta ma jkunx magħqud mal-elettriku.
IL-PRATTIKA
17] Kapaċi nissimula, nirranġa, nuri, u nanalizza l-analogue u d-digital circuit performance.
IL-PRATTIKA
18] Kapaċi nirranġa l-funzjonalità tas-sistemi u ċ-ċirkwiti elettroniċi pemezz tal-esperimentazzjoni, billi nirraġuna, u bit-trial and error.
IL-PRATTIKA
19] Kapaċi nipproponi kif il-manifattura tista' tittejjeb biż-żieda fil-miżuri tas-saħħa u s-sigurtà, u l-assigurazzjoni tal-kwalità. 
IL-PRATTIKA
20]  Kapaċi naħdem b'komponenti kemm tas-sistema analogue kif ukoll diġitali u l-kombinazzjonijiet tagħhom b'mod kemm jista' jkun eżatt u pulit sabiex nasal għal riżultat funzjonali.
IL-PRATTIKA
21] Kapaċi nwettaq risk assessment għal proċeduri partikolari u fuq il-prattiki tiegħi, u niddokumentah fil-proġett tiegħi.
IL-PRATTIKA
22] Kapaċi ngħaqqad is-sistemi f'mudelli ta' prodott jew prototipi fuq il-prototype board, u l-istrip/bread boards.
IL-PRATTIKA
23] Kapaċi nippjana l-proċeduri għaż-żarmar (disassembly) jew għall-manutenzjoni.
IL-PRATTIKA
24] Kapaċi nuża l-għodod addattati biex nimmaniġġja, ngħaqqad, inżarma, nissostitwixxi, ninstalla, inneħħi (uninstall) b'mod sikur, meta qed nibni s-sistemi.
IL-PRATTIKA
25] Kapaċi nipproponi sorsi differenti tal-enerġija, nispeċifika l-valur, is-sors u l-form factor biex ikunu integrati fi ħdan il-custom systems tiegħi.
26] Kapaċi nippjana u nibni custom electronic circuit board, inkluż il-PCB.
IL-PRATTIKAL-Aspett tas-Suġġett: It-teknoloġija - il-grafika, il-komunikazzjoni, u l-produzzjoni diġitali

1] Kapaċi nipproduċi working drawing dettaljat, billi nuża projezzjonijiet 2D u ortografiċi, u dokumentazzjoni tal-informazzjoni relatata mal-prodott.
IL-PRATTIKA
2] Kapaċi nipproduċi tpinġija ta' disinn 3D bħala prodott propost billi nuża varjetà ta' tekniki tal-idejn u diġitali, e.ż. il-pictorial views, l-exploded views u l-perspective views.
L-UŻU TAL-MIDJA DIĠITALI
3] Kapaċi nikkomunika l-funzjonijiet tal-prodott propost, tal-karatteristiċi estetiċi u tal-user interaction.
4] Kapaċi nsebbaħ il-komunikazzjoni tad-disinji tiegħi permezz tal-użu proprju tal-elementi  tad-disinn, e.ż. il-linja, il-forma, it-texture u l-ispazju, biex nippreżenta proposti ta' disinn attraenti u marketable.
5] Kapaċi niddisinja xbieki ġeometriċi tal-wiċċ għall-oġġetti 3D, mudelli u ppakkjar 3D.
L-UŻU TAL-MIDJA DIĠITALI
6] Kapaċi nagħraf is-simboli u s-sinjali li jagħtu informazzjoni essenzjali fuq l-ippakkjar.
7] Kapaċi naqra u npinġi working drawings fi projezzjoni ortografika tal-oġġetti 3D, e.ż. kif jidhru mill-faċċata, minn fuq, u mill-ġenb fi 3 view layouts, mingħajr spazju, b'xi ftit mill-ġeometrija moħbija.
IL-PRATTIKA
8] Kapaċi nispjega l-benefiċċji u l-ispejjeż tal-CAD/CAM u l-ICT.
L-IMMANIĠĠJAR TAT-TAGĦLIM
9] Kapaċi napplika l-karatteristiċi u l-użi tat-tipi differenti tal-materjali grafiċi ġodda, riċiklati u li jistgħu jintużaw mill-ġdid (re-usable) bħala media għall-komunikazzjoni u għall-manifattura tal-prodotti bħall-ippakkjar.
IL-KONJITTIV
10] Kapaċi napplika t-tekniki tal-quality finishing biex insebbaħ il-prodotti grafiċi u l-modelling materials.
 
IL-PRATTIKA
11] Kapaċi nagħżel u nipproduċi grafika ta' informazzjoni ta' kwalità fil-proġett tad-disinn mingħajr għajnuna.
L-UŻU TAL-MIDJA DIĠITALI
12] Kapaċi nuri kuxjenza dwar il-prattika tal-industrija fil-produzzjoni grafika tal-prodott.L-Aspett tas-Suġġett: Is-saħħa u s-sigurtà

1] Kapaċi nuri li jien responsabbli għall-proċeduri tas-saħħa u s-sigurtà meħtieġa biex inwettaq ix-xogħol tiegħi fil-laboratorji relevanti tat-teknoloġija, inklużi l-aspetti minsuġa fl-oqsma relevanti tat-teknoloġija. 
IL-PRATTIKA
Agħti r-rispons tiegħek hawn