Rispons
EN | MT  

Gwida għall-Edukaturi fuq il-Pedagoġija u l-Assessjar

Agħfas fuq l-icon t'hawn isfel biex tniżżel il-Gwida għall-Edukaturi fuq il-Pedagoġija u l-Assessjar


Il-Qasam tat-Tagħlim: L-Arti Viżiva u tal-Ispettaklu

L-Arti > LEVEL 6

Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I value my background and everyday experiences as sources of inspiration and can relate the visual arts to my immediate environment; ​I am able to draw on my curiosity, imagination and divergent thinking processes to pose questions and explore ideas, spaces, materials and technologies; I can apply skills and dispositions such as goal setting, working independently and collaboratively, showing initiative, experimentation and adaptability

L-Aspett tas-Suġġett: L-inkoraġġiment ta' risponsi personali u kollaborattivi tal-istudenti: il-promozzjoni tal-kurżità, l-esplorazzjoni, l-esperimentazzjoni u l-invenzjoni.

1] Kapaċi nuża l-esperjenzi tiegħi ta' kuljum fid-dar kif ukoll fl-ambjent naturali u urban, bħala sorsi ta' tagħlim u ispirazzjoni għax-xogħol tal-arti tiegħi.
NITGĦALLEM KIF
2] Kapaċi nuri espressjonijiet ta' ideat personali bħala parti minn rispons viżwali tal-madwar.
NITGĦALLEM KIF
3] Kapaċi nappoġġja inizjattivi skolastiċi, bħall-iddisinjar ta' powster, u kapaċi nipparteċipa fit-tisbiħ tal-ambjent skolastiku.
NITGĦALLEM INKUN JIEN
4] Kapaċi nwassal l-ideat u l-emozzjonijiet tiegħi, reali jew immaġinarji, f' '2-Dimensional' kif ukoll fi '3-Dimensional'.
5] Kapaċi naħdem b'mod intuwittiv u spontanju biex nesperimenta b'riżultati possibbli.
6] Kapaċi niddiskuti u nikkontribwixxi għal proġett kollaborattiv jew għal ħidma fi grupp, u nirrispetta lil sħabi l-istudenti, l-għalliema, u l-adulti li jgħinu.
IL-KOMUNIKAZZJONI GĦAD-DIVERSITÀ
7] Meta nikkollabora, kapaċi nikkomunika l-ideat tiegħi u nippreżenta l-opinjonijiet tiegħi f'diskussjoni maħsub u informat, u nuża dawn il-ħiliet fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet.
IT-TAGĦLIM SOĊJALI
8] Kapaċi nikkontribwixxi meta naħdem f'tim, u kapaċi wkoll naħdem b'mod effettiv waħdi.
 INTERPERSONALI
9] Bl-appoġġ ta' ħaddieħor, kapaċi nimmaniġġja ftit passi f'sekwenza.
IT-TAGĦLIM PERSONALI
10] Kapaċi naqra astratt magħżul minn storja u nirrispondi b'lingwa viżiva.
IL-QARI U L-FEHIMIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I understand how to employ basic ethical decision-making when reflecting on my own and others’ art works and when creating art works that involve the intellectual and cultural property rights of others; I can interpret a variety of artistic forms, recognising and evaluating traditional, historical and contemporary works and identifying possible meanings; I understand the role of the visual arts in fostering lifelong learning. I am also aware of professional arts companies, galleries, museums, cultural organisations and creative adults, in Malta and the wider world, and their role in achieving such learning.

L-Aspett tas-Suġġett: L-Interpretar u l-Assessjar tal-Arti.

1] Kapaċi nikkonsidra u niddiskuti informazzjoni minn sorsi mogħtija fuq biċċa xogħol tal-arti, riproduzzjoni jew artefatt. Kapaċi nitkellem fuqha, nissuġġerixxi t-tifsira u/jew l-għan tagħha.
IL-QARI U L-FEHIM
2] Meta nitkellem u  nikteb fuq l-arti u x-xogħol tal-pari tiegħi, kapaċi nuża vokabolarju speċjalizzat biex niddeskrivi x-xogħol u kif sar, u biex nesprimi l-opinjonijiet tiegħi fuqu.
IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
3] Kapaċi nuża vokabolarju estiż fuq kuluri, tekniki, u għodod.
4] Kapaċi nidentifika kif artisti jużaw elementi viżivi u l-midja biex jiksbu riżultati estetiċi partikolari, u kif dan jista' jiggwida l-prattika tal-arti tiegħi. 
5] Kapaċi nqabbel u nikkuntrasta xogħlijiet tal-arti ma' suġġett jew kompożizzjonijiet simili. Kapaċi nikkummenta fuq l-użi differenti tal-midja u t-tekniki. 
6] Kapaċi nikkomunika l-fehim tiegħi tal-arti f'forom miktuba u viżivi.
IL-KITBA
7] Kapaċi nerġa' ninterpreta xogħlijiet tal-arti billi noħloq narrattivi fuqhom.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I can interpret, communicate and present ideas, problems and arguments in a number of visual modes; ​I can apply my understanding of the properties of media and of techniques to specific tasks and purposes that will benefit user groups and audiences.

L-Aspett tas-Suġġett: Nuri li nifhem il-Materjali, it-Tekniki, il-Ħiliet, il-Midja u l-Kwalitajiet Estetiċi.

1] Kapaċi nuża għadd speċifiku ta' metodi tar-reġistrar kemm b'modi '2-Dimensional' u '3-Dimensional'.
Kapaċi npinġi biex naħdem fuq ideat u disinji.
2] Bl-appoġġ tal-oħrajn, kapaċi nuża u nagħżel minn firxa partikolari ta' midja, materjali, għodod u proċessi f'attivitajiet '2-Dimensional' u '3-Dimensional'.
3] Kapaċi nesperimenta b'firxa speċifika ta' materjali, għodod u proċessi.
4] Kapaċi nuri fehim bażiku tal-użi u l-limitazzjonijiet ta' midja differenti.
5] Kapaċi nuri fehim tal-kwalitajiet u l-potenzjali ta' materjal  tal-kostruzzjoni u maleabbli bħala mod biex jissolvew problemi.
6] Kapaċi nuri l-fehim u l-użu tiegħi ta' għadd ta' elementi viżivi biex nagħmel immaġnijiet u oġġetti f''2-Dimensional' u '3-Dimensional'
7] Kapaċi niddiskuti l-iżviluppi fix-xogħol tiegħi, hekk kif nikseb il-ħiliet u nuża firxa ta' midja.
IT- TAGĦLIM PERSONALI
8] Kapaċi noħloq immaġnijiet li juru l-parti ta' quddiem, tan-nofs u tal-isfond.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I understand the capacity of visual arts to address moral, ethical, social and political issues relevant to Malta and the wider world. I appreciate that the arts can be challenging and provide a space for addressing social difference as well as facilitating social and cultural cohesion; ​I understand that imaginative activity can be harnessed to produce outcomes that contribute to the culture, creativity and wealth of Malta and the wider world; I know how to learn and update my knowledge of the arts.

L-Aspett tas-Suġġett: L-Art f'Kuntest

1] Kapaċi nuri l-għarfien tiegħi ta' forom ta' arti u disinn differenti billi noħloq biċċiet tal-arti tiegħi għal finijiet speċifiċi; u nikkummenta fuq kif l-arti tista' tintuża.
2] Jiena naf li hemm għadd ta' funzjonijiet differenti għall-arti u kapaċi niddeskrivi xi eżempji fl-ambjent lokali tiegħi. 
3] Kapaċi nuri l-fehim tiegħi li l-artisti jistgħu jużaw materjal orħos, u li jista' jerġa' jintuża, li jinsab fl-ambjent.
NITGĦALLEM KIF
4] Kapaċi nesplora l-funzjoni tal-arti minn attività f'kultura oħra u norbotha max-xogħol tiegħi.
5] Kapaċi nidentifika u napprezza xi forom tal-arti u tad-disinn minn kulturi speċifiċi u postijiet ġeografiċi, inkluż f'Malta u f'Għawdex. Kapaċi nispjega r-raġunament tiegħi billi npinġi minn informazzjoni relevanti viżiva.
IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT 
6] Kapaċi nesprimi ideat u emozzjonijiet fuq tħassib ambjentali infurmat billi nuża proċess viżiv.
NITGĦALLEM KIF
7] Kapaċi niddiskuti l-modi li fihom żewġ kulturi differenti influwenzaw lil xulxin fil-produzzjoni tal-arti u d-disinn.
IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
Agħti r-rispons tiegħek hawn