Rispons
EN | MT  

Il-Qasam tat-Tagħlim: Il-Matematika

Il-Matematika > LEVEL 5

Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I understand the structure of the number system and the relationship between numbers.

L-Aspett tas-Suġġett: Numri - Is-sistema tan-numri

1] Kapaċi naqra,
nikteb u npoġġi
f'ordni numri sħaħ
għal mill-inqas
għaxart elef f'figuri
u kliem.

 IL-KITBA
2] Kapaċi nagħraf, naqra u npoġġi numri sħaħ fuq linja tan-numri. 
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV
3] Kapaċi nifhem il-valur tal-post ta' kwalunkwe ċifra f'numru sħiħ sal-għaxart elef.
4] Kapaċi nikkumpara u nordna numri sal-għaxart elef u ninkludi simboli bħal <, > jew =.
5] Kapaċi naqra, ngħid u nikteb numri ordinali sal-mija.
 IL-KITBA
6] Kapaċi nidentifika numri bil-fard u numri biż-żewġ sal-għaxart elef.
7] Kapaċi ngħodd 'il quddiem u lura bil-1, bit-2, bl-10 u bil-100 u nibda minn kwalunkwe numru sħiħ inqas minn jew daqs l-1000.
 IL-KITBA
8] Kapaċi ngħodd 'il quddiem u lura f'passi ta' 3, 4, jew 5 sa jew minn kwalunkwe numru sħiħ inqas minn jew daqs il-50.
 IL-KITBA
9] Kapaċi ngħodd 'il quddiem/lura f'passi ta' 25 u 50 sa/minn 500.
 IL-KITBA
10] Kapaċi niftakar l-ewwel għaxar multipli tan-numri li ġejjin: 2, 3, 4, 5, 8 & 10.
11] Kapaċi nifhem x'inhuma nofs u kwart u kapaċi nagħrafhom fil-forom u f'numri żgħar ta' oġġetti. 
12] Kapaċi nifhem li 0.1 jirrappreżenta wieħed minn għaxra.
13] Kapaċi nifhem li 0.5 jirrappreżenta nofs. 
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV
14] Kapaċi nagħraf frazzjonijiet sempliċi li huma parti minn biċċa sħiħa.
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV
15] Kapaċi nagħraf numri mħallta li jinkludu numru sħiħ u frazzjoni.
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV 
16] Kapaċi nagħraf u nuża frazzjonijiet ekwivalenti sempliċi. 
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV
17] Kapaċi nqabbel u nordna frazzjonijiet sempliċi u npoġġihom fuq linja tan-numri. 
18] Kapaċi niddikjara numru wieħed li jinsab bejn żewġ numri sħaħ.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I understand the structure of the number system and the relationship between numbers.

L-Aspett tas-Suġġett: Numri - Is-sistema tan-numri (Teknoloġija Assistiva & Riżorsi Oħra) 

1] Kapaċi nuża t-teknoloġija assistiva eż. tablets u kompjuters u riżorsi oħra tat-tagħlim, eż. vireg Cuisenaire, kubi Unifix biex nitgħallem dwar numri u l-proprjetajiet tagħhom.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I can calculate mentally and using pencil and paper and assistive technology. I can calculate to the most appropriate level of accuracy. I can check the reasonableness of the answers obtained in calculations by rounding numbers and making rough approximations.

L-Aspett tas-Suġġett: Numri - Kalkoli Numeriċi (Numri Sħaħ, Numri Deċimali & Numri Frazzjonali - L-Erba' Operazzjonijiet)

1] Kapaċi nżid 100 jew 1,000 ma' kwalunkwe numru sħiħ.
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV
2] Kapaċi nifhem li nista' nżid numri fi kwalunkwe ordni u nikseb l-istess riżultat.
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV
3] Kapaċi naħdem differenza żgħira billi ngħodd mill-iżgħar numru sal-ikbar numru. 
4] Kapaċi nifhem li t-tnaqqis huwa l-invers taż-żieda u viċi versa. Kapaċi wkoll niddikjara u nikteb dikjarazzjoni tat-tnaqqis li tikkorrispondi ma' dikjarazzjoni taż-żieda partikolari u viċi versa, eż. jekk 4 + 3 = 7 mela 7 - 3 = 4 u viċi versa.
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV
5] Kapaċi nżid/innaqqas 9 jew 11 billi nżid/innaqqas 10 u naġġusta bil-1.
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV
6] Kapaċi nuża ż-żieda u t-tnaqqis tal-kolonna b'numri sa tliet ċifri.
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV
7] Kapaċi naħdem sitwazzjonijiet li jinvolvu ż-żieda u t-tnaqqis b'numri b'żewġ ċifri. 
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV
8] Kapaċi nikseb il-pari kollha ta' 100 f'multipli ta' 5 u 10.
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV
9] Kapaċi nikseb il-pari tan-numri kollha li jagħmlu total ta' 100.
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV
10] Kapaċi nikseb il-pari kollha ta' multipli ta' 10 b'total ta' 1000.
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV
11] Kapaċi noħroġ il-pari kollha tal-multipli ta' 100 b'total ta' 1000.
12] Kapaċi nifhem li l-multiplikazzjoni hija gruppi multipli jew żieda ripetuta. 
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV
13] Kapaċi nifhem li nista' nimmultiplika numri fi kwalunkwe ordni u nikseb l-istess riżultat. 
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV
14] Kapaċi nifhem id-diviżjoni bħala kondiviżjoni ekwa. 
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV
15] Kapaċi nifhem id-diviżjoni bħala raggruppament ugwali jew tnaqqis ripetut. 
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV
16] Kapaċi nifhem li d-diviżjoni hija l-invers tal-multiplikazzjoni. Kapaċi wkoll niddikjara u nikteb dikjarazzjoni tad-diviżjoni li tikkorrispondi ma' dikjarazzjoni tal-multiplikazzjoni partikolari jiġifieri fatti tal-multiplikazzjoni 2, 3, 4, 5 u 10, u viċi versa, eż. jekk 4 × 3 = 12 mela 12 ÷ 3 = 4 u viċi versa.
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV
17] Kapaċi nimmultiplika mentalment numru sħiħ b'multipli ta' 10 u 100.
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV
18] Kapaċi nagħraf frazzjonijiet tal-unità bħal ½ ¼ u nużahom biex insib frazzjonijiet ta' forom u numri. Kapaċi wkoll nifhem ir-relazzjoni bejn frazzjonijiet bħal ½ ¼ u d-diviżjoni, eż. ½ tfisser 1 ÷ 2 u viċi versa.
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV
19] Kapaċi nirdoppja numri sħaħ sa 500.
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV
20] Kapaċi nnaqqas b'nofs numri biż-żewġ sa 500.
21] Kapaċi nifhem li meta tnaqqas b'nofs huwa l-invers ta' meta tirdoppja. 
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV
22] Kapaċi nsib ammonti li jibqgħu wara d-diviżjoni, limitati għal dividendi sa 100 u diviżuri sa 10.
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV
23] Kapaċi naħdem sitwazzjonijiet sempliċi ta' pass wieħed bl-użu taż-żieda, tat-tnaqqis, tal-multiplikazzjoni u/jew tad-diviżjoni. Kapaċi nagħti wkoll stima approssimattiva tas-soluzzjoni ta' tali sitwazzjonijiet u kapaċi niċċekkja r-raġonevolezza tas-soluzzjoni.
24] Kapaċi nqarreb kwalunkwe numru sħiħ b'żewġ ċifri sal-eqreb għaxra u kwalunkwe numru bi tliet ċifri sal-eqreb mija. 
25] Kapaċi nsib frazzjonijiet ta' forom u ta' numri sħaħ sempliċi.
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV
26] Kapaċi naqra u ninterpreta skali li jinvolvu numri sħaħ.
 IL-QARI U L-FEHIMIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I can calculate mentally and using pencil and paper and assistive technology. I can calculate to the most appropriate level of accuracy. I can check the reasonableness of the answers obtained in calculations by rounding numbers and making rough approximations.

L-Aspett tas-Suġġett: Numri - Kalkoli numeriċi (Flus & Matematika tal-Konsumatur)

1] Kapaċi nifhem li 1 euro hija ugwali għal 100 cent.
2] Kapaċi naħdem totali sa 100 euro u nagħti l-bqija xierqa. 
3] Kapaċi nimmaniġġja ammonti żgħar ta' flus f'sitwazzjonijiet tal-klassi, eż. inżomm rekord ta' flus miġbura minn flus żgħar għall-kollezzjonijiet tal-flus għall-karità.
4] Kapaċi nippjana attività b'baġit partikolari, eż. nuża biljetti, fuljetti tal-ivvjaġġar, listi tal-prezzijiet, menus...
5] Kapaċi nuża irċevuti, menus sempliċi, biljetti tad-dħul biex naħdem it-totali u l-bqija. 
6] Kapaċi nifhem li prezzijiet immarkati bħala €0.99 huma strateġija tal-marketing biex jagħmlu l-prezzijiet aktar attraenti.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I can calculate mentally and using pencil and paper and assistive technology. I can calculate to the most appropriate level of accuracy. I can check the reasonableness of the answers obtained in calculations by rounding numbers and making rough approximations.

L-Aspett tas-Suġġett: Numri - Kalkoli numeriċi (Teknoloġija Assistiva & Riżorsi Oħra)

1] Kapaċi nuża t-teknoloġija assistiva, eż. tablets u kompjuters u riżorsi oħra, eż. vireg Cuisenaire, kubi Unifix, blokki bażi 10 xierqa għal dan il-livell biex nikkalkula u biex nitgħallem dwar kalkoli numeriċi.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I can recognise and describe patterns and relationships in various mathematical ways and can use algebraic manipulations.

L-Aspett tas-Suġġett:  Alġebra – Fundamenti tal-Alġebra

1] Kapaċi nagħraf u nestendi mudelli bl-istampi sempliċi u sekwenzi tan-numri ffurmati billi ngħodd kwalunkwe numru sħiħ pożittiv f'passi kostanti. 
2] Kapaċi nagħraf l-użu tas-simbolu ta' kaxxa vojta biex toqgħod minflok numru mhux magħruf u kapaċi nsib in-numru mhux magħruf. 
 IT-TAGĦLIM KONJITTIVIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I can recognise and describe patterns and relationships in various mathematical ways and can use algebraic manipulations.

L-Aspett tas-Suġġett:  Alġebra – Fundamenti tal-Alġebra (Teknoloġija Assistiva & Riżorsi Oħra)

1] Kapaċi nuża t-teknoloġija assistiva, eż. tablets u kompjuters u riżorsi oħra xierqa għal dan il-livell biex nitgħallem dwar il-fundamenti tal-alġebra.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I understand and can use forms of measurement and can make reasonable estimations.

L-Aspett tas-Suġġett: Forom, spazju u kejl – Kejl (Angoli)

1] Kapaċi nuri u nimmarka l-erba' punti tal-kumpass. 
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV
2] Kapaċi nifhem li angolu rett huwa kwart ta' dawra sħiħa, u kapaċi nagħraf tali angoli f'forom 2D u fl-ambjent. 
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV
3] Kapaċi nagħmel u niddeskrivi dawriet angolati retti inkluż dawriet bejn l-erba' punti tal-kumpass. 
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV
4] Kapaċi nagħraf, inkejjel u npinġi angoli ta' 90° u 180° mingħajr l-użu ta' pantografu. 
 KONJITTIVA
5] Kapaċi nqabbel angolu ma' angolu rett.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I understand and can use forms of measurement and can make reasonable estimations.

L-Aspett tas-Suġġett: Forom, spazju u kejl – Kejl (Tul, Erja, Volum, Massa & Kapaċità)

1] Kapaċi nifhem li t-tul ta' oġġett huwa kejl tad-distanza bejn il-punti tat-tarf ta' oġġett. 
2] Kapaċi nifhem li l-massa ta' oġġett huwa l-kejl tal-ammont ta' materjal f'oġġett. 
3] Kapaċi nifhem li l-kapaċità ta' kontenitur huwa l-ammont totali ta' fluwidu li jista' jitferra' fil-kontenitur. 
4] Kapaċi naqra u nikteb il-vokabolarju relatat mat-tul, massa u kapaċità.
 IL-KITBA
5] Naf l-unitajiet metriċi standard tat-tul, jiġifieri kilometri, metri, ċentimetri u millimetri; massa, jiġifieri kilogrammi u grammi; u kapaċità, jiġifieri litri u millilitri. Naf ukoll l-abbrevjazzjonijiet ta' dawn l-unitajiet standard u kapaċi nifhem ir-relazzjonijiet bejn unitajiet differenti tal-istess kejl. 
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV
6] Kapaċi nistima, inkejjel u nqabbel tulijiet, mases u kapaċitajiet. 
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV
7] Kapaċi nuża n-notazzjoni deċimali biex nesprimi kejl ta' tul, massa u kapaċità. 
8] Kapaċi nikkonverti u nuża unitajiet metriċi standard tal-massa ikbar sa iżgħar, jiġifieri kg, g; tul, jiġifieri km, m, cm, mm; u kapaċità, jiġifieri l, ml, u viċi versa.
9] Kapaċi nissuġġerixxi u nuża tagħmir tal-kejl biex nistima u/jew inkejjel tul, massa u kapaċità. 
10] Kapaċi npinġi linja sal-eqreb ċentimetru.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I understand and can use forms of measurement and can make reasonable estimations.

L-Aspett tas-Suġġett: Forom, spazju u kejl – Kejl (Ħin)

1] Kapaċi naqra u nikteb il-vokabolarju relatat mal-ħin. 
 IL-KITBA
2] Kapaċi nuża unitajiet standard tal-ħin u naf ir-relazzjonijiet ta' bejniethom.
3] Kapaċi nikkonverti u nuża unitajiet tal-ħin ikbar sa iżgħar, jiġifieri sigħat, minuti u sekondi, u viċi versa.
4] Kapaċi naqra u nuża l-arloġġ tat-12-il siegħa kemm b'mod analogu kif ukoll diġitali.
5] Kapaċi naqra u nuża kalendarju. 
 IL-QARI U L-FEHIM
6] Kapaċi nistima u nkejjel il-ħin billi nuża sekondi, minuti u sigħat. 
 IT-TAGĦLIM KONJITTIVIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I understand and can use forms of measurement and can make reasonable estimations.

L-Aspett tas-Suġġett: Forom, spazju u kejl – Kejl (Teknoloġija Assistiva & Riżorsi Oħra)

1] Kapaċi nuża t-teknoloġija assistiva, eż. tablets u kompjuters u riżorsi oħra, eż. flus tal-plastik, arloġġi tal-kartun, forom 2D u 3D tal-plastik,
strumenti tal-kejl 
xierqa għal dan il-livell biex nitgħallem dwar il-kejl.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I can recognise and describe the properties of shapes. I can use these properties to construct shapes using appropriate mathematical instruments and to prove given geometric statements.

L-Aspett tas-Suġġett: Forom, spazju u kejl – Ġeometrija Euclidean (Linji & Segmenti tal-Linji)

1] Kapaċi niddeskrivi u npinġi stampi u sekwenzi. 
 IT-TAGĦLIM KONJITTIVIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I can recognise and describe the properties of shapes. I can use these properties to construct shapes using appropriate mathematical instruments and to prove given geometric statements.

L-Aspett tas-Suġġett: Forom, spazju u kejl – Ġeometrija Euclidean (Trijangoli)

1] Kapaċi nagħraf, insemmi, inpinġi u niddeskrivi l-forma 2D sempliċi: it-trijangolu. 
 IT-TAGĦLIM KONJITTIVIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I can recognise and describe the properties of shapes. I can use these properties to construct shapes using appropriate mathematical instruments and to prove given geometric statements.

L-Aspett tas-Suġġett: Forom, spazju u kejl – Ġeometrija Euclidean (Kwadrilaterali) 

1] Kapaċi nagħraf, insemmi, niddisinja u niddeskrivi l-forom sempliċi 2D: il-kwadru u r-rettangolu. 
 IT-TAGĦLIM KONJITTIVIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I can recognise and describe the properties of shapes. I can use these properties to construct shapes using appropriate mathematical instruments and to prove given geometric statements.

L-Aspett tas-Suġġett: Forom, spazju u kejl – Ġeometrija Euclidean (Poligoni)

1] Kapaċi nordna u nikklassifika forom 2D sempliċi bl-użu tal-proprjetajiet differenti tagħhom. 
 IT-TAGĦLIM KONJITTIVIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I can recognise and describe the properties of shapes. I can use these properties to construct shapes using appropriate mathematical instruments and to prove given geometric statements.

L-Aspett tas-Suġġett: Forom, spazju u kejl – Ġeometrija Euclidean (Forom 3D)

1] Kapaċi nagħraf u nsemmi l-forom 3D sempliċi: il-kubu u l-kubiku. 
 IT-TAGĦLIM KONJITTIVIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I can recognise and describe the properties of shapes. I can use these properties to construct shapes using appropriate mathematical instruments and to prove given geometric statements.

L-Aspett tas-Suġġett: Forom, spazju u kejl – Ġeometrija Euclidean (Teknoloġija Assistiva & Riżorsi Oħra)

1] Kapaċi nuża t-teknoloġija assistiva, eż. tablets u kompjuters u riżorsi oħra, eż. forom tal-plastik 2D u 3D xierqa għal dan il-livell biex nitgħallem dwar il-kejl. Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I can describe position and movement of shapes in a plane.

L-Aspett tas-Suġġett: Forom, spazju u kejl – Ġeometrija tat-trasformazzjoni (Moviment) 

1] Kapaċi nifhem xi jfissru lemin, xellug, fuq u isfel, u kapaċi mmexxi oġġett f'kull waħda minn dawn id-direzzjonijiet. Kapaċi wkoll niddeskrivi l-moviment tal-oġġett f'kull waħda minn dawn id-direzzjonijiet. 
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV
2] Kapaċi naqra u nikteb il-vokabolarju relatat mal-pożizzjoni, direzzjoni u moviment. 
 IL-KITBA
3] Kapaċi niddeskrivi u nsib il-pożizzjoni ta' kwadru fuq grilja ta' kaxxi b'ringieli u kolonni mmarkati. Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I can describe position and movement of shapes in a plane.

L-Aspett tas-Suġġett: Forom, spazju u kejl – Ġeometrija tat-trasformazzjoni (Riflessjonijiet)

1] Kapaċi nagħraf is-simetrija riflettiva fi kwadru. 
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV
2] Kapaċi nidentifika u npinġi linji tas-simetrija fil-forom 2D sempliċi. 
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV
3] Kapaċi nagħraf forom b'żero, waħda jew żewġ linji tas-simetrija. 
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV
4] Kapaċi npinġi n-nofs l-ieħor ta' oġġett simetriku sempliċi b'ispirazzjoni minn eżempji tas-simetrija fin-natura. 
 IT-TAGĦLIM KONJITTIVIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I can describe position and movement of shapes in a plane.

L-Aspett tas-Suġġett: Forom, spazju u kejl – Ġeometrija tat-trasformazzjoni (Rotazzjonijiet)

1] Kapaċi niddeskrivi rotazzjonijiet tal-angoli retti.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I can describe position and movement of shapes in a plane.

L-Aspett tas-Suġġett: Forom, spazju u kejl – Ġeometrija tat-trasformazzjoni (Teknoloġija Assistiva & Riżorsi Oħra)

1] Kapaċi nuża t-teknoloġija assistiva, ez. tablets u kompjuters u riżorsi oħra, eż. forom tal-plastik 2D u 3D xierqa għal dan il-livell biex nitgħallem dwar il-ġeometrija tat-trasformazzjoni.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I can collect, analyse, interpret and communicate statistical information.

L-Aspett tas-Suġġett: L-immaniġġjar tad-dejta u x-xorti – Statistika

1] Kapaċi niġbor, nissortja, norganizza u nikklassifika dejta f'tabella. 
2] Kapaċi naqra u ninterpreta tabella tal-frekwenza. 
3] Kapaċi nlesti tabella tal-frekwenza. 
4] Kapaċi naqra u ninterpreta grafika blokka. 
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV
5] Kapaċi nibni grafika blokka. 
 PRATTIKA
6] Kapaċi naħdem sitwazzjoni billi nirrappreżenta u ninterpreta dejta f'tabelli, grafiċi u charts. 
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV
7] Kapaċi naqra u ninterpreta piktografika fejn is-simbolu jirrappreżenta unità waħda jew tnejn. 
8] Kapaċi npinġi piktografika fejn is-simbolu jirrappreżenta unità waħda jew tnejn. 
9] Kapaċi naqra u ninterpreta dijagramma Carroll. 
KONJITTIVAIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I can collect, analyse, interpret and communicate statistical information.

L-Aspett tas-Suġġett: L-immaniġġjar tad-dejta u x-xorti – Statistika (Teknoloġija Assistiva & Riżorsi Oħra) 

1] Kapaċi nuża t-teknoloġija assistiva, eż. tablets u kompjuters u riżorsi oħra tat-tagħlim biex nitgħallem dwar l-istatistika.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I understand ideas of chance and uncertainty.

L-Aspett tas-Suġġett: L-immaniġġjar tad-dejta u x-xorti – Probabbiltà (Teknoloġija Assistiva & Riżorsi Oħra)

1] Kapaċi nuża t-teknoloġija assistiva, eż. tablets u kompjuters u riżorsi oħra tat-tagħlim biex nitgħallem dwar il-probabbiltà.
Agħti r-rispons tiegħek hawn