Rispons
EN | MT  

Il-Qasam tat-Tagħlim: Il-Matematika

Il-Matematika > LEVEL 8

Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I understand the structure of the number system and the relationship between numbers.

L-Aspett tas-Suġġett: Numri - Is-sistema tan-numri

1] Kapaċi nuża l-linja tan-numri biex nuri inugwaljanzi sempliċi. 
2] Kapaċi nikkumpara u nordna numri sal-biljun u ninkludi simboli bħal <, > jew =.
3] Kapaċi nifhem kif nikteb multipli ta' numri bl-użu tan-notazzjoni tal-poter. 
4] Kapaċi nidentifika l-fatturi komuni kollha ta' żewġ numri. 
5]  Kapaċi nidentifika l-ogħla fattur komuni (HCF) ta' żewġ numri.
6] Kapaċi nifhem u nuża l-fatturizzazzjoni prima. 
7] Kapaċi nifhem il-valur tal-post ta' kwalunkwe ċifra wara l-punt deċimali f'numru deċimali sa wieħed minn miljun. 
8] Kapaċi niddikjara numru wieħed li jinsab bejn kwalunkwe żewġ numri partikolari. 
9] Kapaċi nifhem kif nikteb numri fil-forma standard u viċi versa. 
 IL-KITBA
10] Kapaċi nsib ir-reċiproku ta' numru. Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I understand the structure of the number system and the relationship between numbers.

L-Aspett tas-Suġġett: Numri - Is-sistema tan-numri (Teknoloġija Assistiva & Riżorsi Oħra) 

1] Kapaċi nuża t-teknoloġija assistiva, eż. tablets, kompjuters u kalkolaturi u riżorsi oħra tat-tagħlim biex nitgħallem dwar numri u l-proprjetajiet tagħhom.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I can calculate mentally and using pencil and paper and assistive technology. I can calculate to the most appropriate level of accuracy. I can check the reasonableness of the answers obtained in calculations by rounding numbers and making rough approximations.

L-Aspett tas-Suġġett: Numri - Kalkoli Numeriċi (Numri Sħaħ, Numri Deċimali & Numri Frazzjonali - L-Erba' Operazzjonijiet)

1] Kapaċi nqarreb kwalunkwe numru sħiħ għall-eqreb għaxra, mija, elf, għaxart elef, mitt elf u miljun.
2] Kapaċi nuża numri mqarrba biex nagħmel approssimazzjonijiet mhux preċiżi.
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV
3] Kapaċi naħdem kalkoli mentali li jinvolvu l-poteri u l-għeruq, eż. √1600, 90², 20³, ³√8000.
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV
4] Kapaċi nqarreb kwalunkwe numru deċimali għal numru ta' postijiet deċimali partikolari. 
5] Kapaċi nqarreb kwalunkwe numru deċimali għal numru partikolari ta' figuri sinifikanti.
6] Kapaċi nsib frazzjonijiet ta' numru bl-użu tat-teknoloġija assistiva.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I can calculate mentally and using pencil and paper and assistive technology. I can calculate to the most appropriate level of accuracy. I can check the reasonableness of the answers obtained in calculations by rounding numbers and making rough approximations.

L-Aspett tas-Suġġett: Numri - Kalkoli numeriċi (Perċentwali)

1] Kapaċi naħdem sitwazzjonijiet sempliċi li jinvolvu ż-żieda u t-tnaqqis fil-perċentwal bl-użu ta' numru ta' metodi inkluż il-fattur multiplikanti. 
2] Kapaċi naħdem kalkoli tal-perċentwali b'lura. 
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV
3] Kapaċi naħdem sitwazzjonijiet li jinvolvu bidliet suċċessivi fil-perċentwal bl-użu ta' fattur multiplikanti. 
4] Kapaċi naħdem l-interess sempliċi, il-prinċipal, ir-rata, il-ħin jew l-ammont.
5] Kapaċi nuża l-formula tal-interess sempliċi. 
6] Kapaċi naħdem l-interess kompost, l-apprezzament u d-deprezzament. 
7] Kapaċi nuża l-formuli tal-apprezzament u tad-deprezzament. 
8] Kapaċi nuża l-metodu prova u żball biex niddetermina n-numru ta' snin fit-tkabbir kompost u fis-sitwazzjonijiet tat-tħassir. 
9] Kapaċi naħdem in-numru ta' ħlasijiet lura meħtieġa biex jitħallas lura self. 
10] Kapaċi naħdem il-valur totali annwali akkumulat tal-investiment.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I can calculate mentally and using pencil and paper and assistive technology. I can calculate to the most appropriate level of accuracy. I can check the reasonableness of the answers obtained in calculations by rounding numbers and making rough approximations.

L-Aspett tas-Suġġett: Numri - Kalkoli numeriċi (Flus & Matematika tal-Konsumatur)

1] Kapaċi nifhem id-differenza bejn ir-rata tal-bejgħ u r-rata tax-xiri fir-rati tal-kambju tal-muniti. Kapaċi nuża r-rata tax-xiri u r-rata tal-bejgħ biex nikkonverti muniti. 
2] Kapaċi naħdem totali sa miljun euro u nagħti l-bqija xierqa. 
3] Kapaċi naħdem sitwazzjonijiet kumplessi li jinvolvu l-finanzi personali u tad-dar, eż. qligħ, self, imgħax sempliċi, imgħax kompost, taxxa tad-dħul, VAT u assigurazzjoni. Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I can calculate mentally and using pencil and paper and assistive technology. I can calculate to the most appropriate level of accuracy. I can check the reasonableness of the answers obtained in calculations by rounding numbers and making rough approximations.

L-Aspett tas-Suġġett: Numri - Kalkoli Numeriċi (Proporzjon)

1] Kapaċi nuża l-proporzjon biex insolvi problemi kumplessi. 
2] Kapaċi npinġi u ninterpreta tpinġijiet fuq skala sempliċi. 
 IL-KITBA
3] Kapaċi naħdem sitwazzjonijiet li jinvolvu l-proporzjon diretta bl-użu u mingħajr l-użu tal-metodu unitarju. 
4] Kapaċi nuża r-regoli għall-multiplikazzjoni u d-diviżjoni tal-poteri tan-numri sħaħ fl-indiċi pożittivi, negattivi u żero, eż.
78 x 7-5 = 73, (23)5 = 215.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I can calculate mentally and using pencil and paper and assistive technology. I can calculate to the most appropriate level of accuracy. I can check the reasonableness of the answers obtained in calculations by rounding numbers and making rough approximations.

L-Aspett tas-Suġġett: Numri - Kalkoli numeriċi (Teknoloġija Assistiva & Riżorsi Oħra)

1] Kapaċi nuża t-teknoloġija assistiva, eż. tablets, kompjuters u kalkolaturi u riżorsi oħra xierqa għal dan il-livell biex nikkalkula u biex nitgħallem dwar kalkoli numeriċi.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I can recognise and describe patterns and relationships in various mathematical ways and can use algebraic manipulations.

L-Aspett tas-Suġġett:  Alġebra – Fundamenti tal-Alġebra

1] Kapaċi niġġenera t-termini ta' sekwenza partikolari meta ningħata t-terminu nth.
2] Kapaċi nuża espressjonijiet biex niddeskrivi t-terminu nth ta' sekwenza lineari eż. -3n - 1
3] Kapaċi nuża ittri biex nirrappreżenta tnejn jew aktar valuri mhux magħrufa f'espressjonijiet li jinvolvu +, −, x, ÷ u kwadri.
4] Kapaċi nissimplifika espressjonijiet alġebrajċi mhux lineari billi niġbor termini l-istess. 
5] Kapaċi nissimplifika espressjonijiet alġebrajċi mhux lineari billi nimmultiplika terminu wieħed fuq parentesi. 
6] Kapaċi nespandi żewġ parentesi tal-forma (x ± a)(x ± b) u (x ± a)2 u kapaċi nissimplifika billi niġbor termini l-istess. 
7] Kapaċi nissimplifika kwalunkwe espressjoni alġebrajka billi nespandi l-parentesi u niġbor termini l-istess. 
8] Kapaċi nżid, innaqqas u nissimplifika frazzjonijiet alġebrajċi b'denominaturi numeriċi. 
9] Kapaċi nissimplifika frazzjonijiet alġebrajċi b'denominaturi alġebrajċi lineari, eż. Issimplifika 4 / (2x + 4)
10] Kapaċi nissostitwixxi numri diretti f'espressjonijiet mhux lineari.
11] Kapaċi nbiddel is-suġġett ta' formula li tinkludi kwadri u għeruq kwadrati u meta l-istess ittra tidher aktar minn darba. 
12] Kapaċi nikteb u nsolvi ekwazzjoni li tinvolvi valur mhux magħruf u numri sħaħ jew frazzjonijiet fuq iż-żewġ naħat. 
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV
13] Kapaċi nsolvi inugwaljanzi lineari sempliċi f'varjabbli wieħed u nirrappreżenta s-soluzzjoni fil-linja tan-numri. 
14] Kapaċi niffatturizza espressjonijiet billi nuża l-metodu tal-fattur komuni. 
15] Kapaċi niffatturizza espressjonijiet kwadratiċi inkluż id-differenza tal-metodu taż-żewġ kwadri.
16] Kapaċi niffatturizza trinomjali.
17] Kapaċi nsolvi b'mod alġebrajku żewġ ekwazzjonijiet lineari simultanji. 
18] Kapaċi nsolvi ekwazzjonijiet kwadratiċi bil-fatturizzazzjoni. 
19] Kapaċi nsolvi ekwazzjonijiet kwadratiċi billi nuża l-formula.
20] Kapaċi nsolvi ekwazzjonijiet li jinvolvu frazzjonijiet alġebrajċi b'denominaturi lineari.
21] Kapaċi nsib soluzzjonijiet approssimattivi għal ekwazzjonijiet li għalihom m'hemmx metodu sempliċi għas-soluzzjoni bl-użu tal-metodu tal-prova u tat-titjib, eż. Solvi x 
x3 - 2x = 100

L-IMMANIĠĠJAR TAT-TAGĦLIM
22] Kapaċi nibni tabelli tal-valuri għal funzjonijiet kwadratiċi. 
23] Kapaċi nipplottja l-grafika ta' funzjoni kwadratika minn tabella tal-valuri. 
24] Kapaċi nsib il-gradjent ta' linja mill-koordinati ta' żewġ punti fuq il-linja. 
25] Kapaċi nikteb l-ekwazzjoni ta' linja dritta meta ningħata sett ta' koordinati jew il-grafika tal-linja. 
 L-IMMANIĠĠJAR TAT-TAGĦLIM
26] Kapaċi nsolvi grafikament żewġ ekwazzjonijiet lineari simultanji. 
27] Kapaċi nsolvi grafikament żewġ ekwazzjonijiet simultanji: waħda lineari u waħda kwadratika.
28] Kapaċi npinġi grafiċi kwadratiċi u nidentifika l-maxima/minima.
 L-IMMANIĠĠJAR TAT-TAGĦLIM
29] Kapaċi nuża l-grafiċi kwadratiċi biex insib il-valur ta' koordinat meta ningħata l-ieħor.
30] Kapaċi nuża l-grafiċi kwadratiċi biex insolvi ekwazzjonijiet kwadratiċi.
31] Kapaċi npinġi u ninterpreta grafiċi lineari u mhux lineari li jirriżultaw minn sitwazzjonijiet tal-ħajja reali. 
32] Kapaċi naħdem sitwazzjonijiet li jinvolvu proporzjon diretta u inversa biex niddetermina kwantitajiet mhux magħrufa. Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I can recognise and describe patterns and relationships in various mathematical ways and can use algebraic manipulations.

L-Aspett tas-Suġġett:  Alġebra – Fundamenti tal-Alġebra (Teknoloġija Assistiva & Riżorsi Oħra)

1] Kapaċi nuża t-teknoloġija assistiva, eż. tablets, kompjuters u kalkolaturi u riżorsi oħra, eż. blokki tal-alġebra xierqa għal dan il-livell biex nitgħallem dwar il-fundamenti tal-alġebra.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I understand and can use forms of measurement and can make reasonable estimations.

L-Aspett tas-Suġġett: Forom, spazju u kejl – Kejl (Angoli)

1] Kapaċi ninterpreta u nuża marki ta' tliet ċifri. 
2] Kapaċi niddefinixxi l-proporzjonijiet trigonometriċi jiġifieri sine, cosine u tangent, bħala l-proporzjonijiet ta' ġnub fi trijangolu angolat rett. 
3] Kapaċi nuża l-proporzjonijiet trigonometriċi biex insib tulijiet mhux magħrufa u angoli fi trijangoli angolati retti. 
4] Kapaċi nuża proporzjonijiet trigonometriċi f'sitwazzjonijiet li jinvolvu angoli tal-elevazzjoni u/jew dipressjoni. 
5] Kapaċi nsib angoli neqsin f'dijagrammi billi nifforma u nsolvi ekwazzjonijiet alġebrajċi. 
6] Kapaċi nuża r-regoli tas-sine u l-cosine biex insolvi kwalunkwe trijangolu.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I understand and can use forms of measurement and can make reasonable estimations.

L-Aspett tas-Suġġett: Forom, spazju u kejl – Kejl (Tul, Erja, Volum, Massa & Kapaċità)

1] Kapaċi nuża aktar minn unità metrika standard tal-konverżjoni waħda f'sitwazzjoni sempliċi. 
2] Kapaċi nsib l-erja ta' trijangoli akuti u ottużi bl-użu ta' ½ absinC.
3] Kapaċi nifhem in-nozzjoni ta' pi bħala proporzjon ta' ċirkonferenza għal dijametru. 
4] Kapaċi nuża formuli biex insib l-erja u ċ-ċirkonferenza ta' ċrieki. 
5] Kapaċi nikkalkula l-erja ta' setturi ta' ċirku. 
6] Kapaċi nikkalkula l-erja ta' forom komposti li jużaw setturi ta' ċrieki.
7] Kapaċi nesprimi t-tul ta' ark u l-erja ta' settur bħala frazzjonijiet ta' ċirku.
8] Kapaċi nikseb u nuża l-formula għall-erja tal-wiċċ u l-volum ta' priżma jew ċilindru. 
 KONJITTIVA
9] Kapaċi nikkalkula l-erja tal-wiċċ u l-volum ta' piramida, frustum ta' piramida, kon ċirkolari rett, frustum ta' kon ċirkolari rett, u sfera. 
10] Kapaċi nirranġa mill-ġdid formuli għall-erja tal-wiċċ/volum ta' solidi biex insib ir-raġġ, l-għoli u l-għoli tal-islant. Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I understand and can use forms of measurement and can make reasonable estimations.

L-Aspett tas-Suġġett: Forom, spazju u kejl – Kejl (Teknoloġija Assistiva & Riżorsi Oħra)

1] Kapaċi nuża t-teknoloġija assistiva, eż. tablets, kompjuters u kalkolaturi u riżorsi oħra, eż. flus tal-plastik, arloġġi tal-kartun, forom 2D u 3D tal-plastik, 
strumenti tal-kejl 
xierqa għal dan il-livell biex nitgħallem dwar il-kejl. Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I can recognise and describe the properties of shapes. I can use these properties to construct shapes using appropriate mathematical instruments and to prove given geometric statements.

L-Aspett tas-Suġġett: Forom, spazju u kejl – Ġeometrija Euclidean (Linji & Segmenti tal-Linji)

1] Kapaċi niddistingwi bejn linji u segmenti tal-linji.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I can recognise and describe the properties of shapes. I can use these properties to construct shapes using appropriate mathematical instruments and to prove given geometric statements.

L-Aspett tas-Suġġett: Forom, spazju u kejl – Ġeometrija Euclidean (Trijangoli)

1] Kapaċi nifhem u nuża t-Teorema ta' Pitagora f'forom 2D. 
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV
2] Kapaċi nifhem u nuża l-Maqlub tat-Teorema ta' Pitagora f'forom 2D. 
3] Kapaċi nifhem li trijangolu li l-ġnub tiegħu huma fil-proporzjon 3:4:5 jew fil-proporzjon 5:12:13 huwa trijangolu angolat rett. Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I can recognise and describe the properties of shapes. I can use these properties to construct shapes using appropriate mathematical instruments and to prove given geometric statements.

L-Aspett tas-Suġġett: Forom, spazju u kejl – Ġeometrija Euclidean (Kwadrilaterali) 

1] Kapaċi nsegwi prova li s-somma tal-angoli ta' kwadrilaterali hija 360˚.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I can recognise and describe the properties of shapes. I can use these properties to construct shapes using appropriate mathematical instruments and to prove given geometric statements.

L-Aspett tas-Suġġett: Forom, spazju u kejl – Ġeometrija Euclidean (Poligoni)

1] Kapaċi niddeskrivi l-proprjetajiet ta' poligoni regolari relatati mal-ġnub, angoli u dijagonali, u kapaċi niddeskrivi l-proprjetajiet simetriċi tagħhom. 
 IL-QARI U L-FEHIM
2] Kapaċi nikkalkula u nuża s-somom tal-angoli ta' ġewwa u ta' barra ta' poligoni regolari u irregolari. Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I can recognise and describe the properties of shapes. I can use these properties to construct shapes using appropriate mathematical instruments and to prove given geometric statements.

L-Aspett tas-Suġġett: Forom, spazju u kejl – Ġeometrija Euclidean (Forom 3D)

1] Kapaċi npinġi dehriet differenti ta' forma 3D partikolari.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I can recognise and describe the properties of shapes. I can use these properties to construct shapes using appropriate mathematical instruments and to prove given geometric statements.

L-Aspett tas-Suġġett: Forom, spazju u kejl – Ġeometrija Euclidean (Ċrieki)

1] Kapaċi nidentifika korda, tanġent, ark, settur u segment ta' ċirku. 
2] Kapaċi nifhem, naf u kapaċi napplika t-teoremi taċ-ċirku. Kapaċi wkoll insegwi prova għal kull teorema taċ-ċirku. It-teoremi taċ-ċirku huma: 
- L-angolu f'nofs ċirku huwa angolu rett. 
- L-angolu li fih ark ta' ċirku kopert fiċ-ċentru huwa d-doppju ta' dak li jkopri fi kwalunkwe punt ieħor fuq il-bqija taċ-ċirkonferenza. 
Angoli fl-istess segment ta' ċirku huma kollha indaqs. 
- L-angoli opposti ta' kwadrilaterali ċikliku huma supplimentarji. 
- Angoli f'segmenti opposti huma supplimentarji. 
- L-angolu ta' barra ta' kwadru ċikliku huwa ugwali għall-angolu oppost ta' ġewwa. 
- L-angolu bejn ir-raġġ u t-tanġent fil-punt tal-kuntatt huwa angolu rett. 
- Kordi ugwali huma ekwidistanti miċ-ċentru. 
- Kordi li huma ekwidistanti miċ-ċentru ta' ċirku huma ugwali. 
- Il-bisettur perpendikulari ta' korda jgħaddi miċ-ċentru. 
- Linja dritta maħruġa miċ-ċentru ta' ċirku biex taqsam korda li mhix dijametru hija f'angolu rett mal-korda. 
- Jekk żewġ tanġenti jinħarġu minn punt barra miċ-ċirku, b'hekk 
(i) it-tanġenti huma ugwali fit-tul; 
(ii) l-angolu bejn it-tanġenti huwa maqsum mil-linja li tgħaqqad il-punt tal-intersezzjoni tat-tanġenti maċ-ċentru; u 
(iii) din il-linja taqsam ukoll l-angolu bejn ir-raġġi mpenġija fil-punti tal-kuntatt. 
Jekk linja dritta tmiss ċirku, u mill-punt ta' kuntatt tinħareġ korda, l-angoli li tagħmel il-korda mat-tanġent huma ugwali mal-angoli fis-segmenti alternati.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I can recognise and describe the properties of shapes. I can use these properties to construct shapes using appropriate mathematical instruments and to prove given geometric statements.

L-Aspett tas-Suġġett: Forom, spazju u kejl – Ġeometrija Euclidean (Kostruzzjonijiet)

1] Kapaċi nibni l-bisettur perpendikulari ta' segment ta' linja, il-perpendikulari minn punt sa linja, u l-angolu bisettur ta' par ta' linji li jaqtgħu lil xulxin bl-użu ta' tarf dritt u kumpassi, u bl-użu ta' pakkett tas-softwer tal-ġeometrija dinamiku. 
2] Kapaċi nibni trijangoli meta ningħata bosta kundizzjonijiet bl-użu ta' riga u kumpassi u softwer tal-ġeometrija dinamiku. 
3] Kapaċi nibni eżagoni regolari bl-użu ta' softwer tal-ġeometrija dinamiku bħal Cabri-Geometre u ambjent tal-programming xieraq bħal Logo.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I can recognise and describe the properties of shapes. I can use these properties to construct shapes using appropriate mathematical instruments and to prove given geometric statements.

L-Aspett tas-Suġġett: Forom, spazju u kejl – Ġeometrija Euclidean (Kongruwenza & Similarità)

1] Kapaċi nifhem il-kunċett tal-kongruwenza. Kapaċi nidentifika forom kongruwenti. 
2] Kapaċi nipprova li żewġ trijangoli huma kongruwenti bl-użu ta' SSS, SAS, ASA u RHS.
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV
3] I can use the fact that two triangles are congruent in order to find the lengths of missing sides.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I can recognise and describe the properties of shapes. I can use these properties to construct shapes using appropriate mathematical instruments and to prove given geometric statements.

L-Aspett tas-Suġġett: Forom, spazju u kejl – Ġeometrija Euclidean (Teknoloġija Assistiva & Riżorsi Oħra)

1] Kapaċi nuża t-teknoloġija assistiva, eż. tablets u kompjuters u riżorsi oħra, eż. forom tal-plastik 2D u 3D xierqa għal dan il-livell biex nitgħallem dwar il-kejl. Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I can describe position and movement of shapes in a plane.

L-Aspett tas-Suġġett: Forom, spazju u kejl – Ġeometrija tat-trasformazzjoni (Riflessjonijiet)

1] Nifhem li riflessjonijiet jippreservaw it-tul u l-angolu. 
 IT-TAGĦLIM KONJITTIVIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I can describe position and movement of shapes in a plane.

L-Aspett tas-Suġġett: Forom, spazju u kejl – Ġeometrija tat-trasformazzjoni (Rotazzjonijiet)

1] Kapaċi nsib iċ-ċentru tar-rotazzjoni bi spezzjoni u/jew b'kostruzzjoni. 
 KONJITTIVA
2] Nifhem li rotazzjonijiet jippreservaw it-tul u l-angolu. 
 IT-TAGĦLIM KONJITTIVIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I can describe position and movement of shapes in a plane.

L-Aspett tas-Suġġett: Forom, spazju u kejl – Ġeometrija tat-trasformazzjoni (Traduzzjonijiet) 

1] Kapaċi noħloq forom tessellati u npinġi tessellazzjoni.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I can describe position and movement of shapes in a plane.

L-Aspett tas-Suġġett: Forom, spazju u kejl – Ġeometrija tat-trasformazzjoni (Tkabbir) 

1] Kapaċi nkabbar forma meta ningħata ċ-ċentru tat-tkabbir bl-użu ta' fatturi tal-iskala pożittivi u negattivi kemm sħaħ kif ukoll frazzjonali, tat-tkabbir. 
2] Kapaċi nifhem li t-tkabbir jippreserva l-angolu iżda mhux it-tul. 
 IT-TAGĦLIM KONJITTIVIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I can describe position and movement of shapes in a plane.

L-Aspett tas-Suġġett: Forom, spazju u kejl – Ġeometrija tat-trasformazzjoni (Il-Kombinazzjoni tat-Trasformazzjonijiet) 

1] Kapaċi nittrasforma forom 2D b'kombinazzjoni ta' trasformazzjonijiet. 
 IT-TAGĦLIM KONJITTIVIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I can describe position and movement of shapes in a plane.

L-Aspett tas-Suġġett: Forom, spazju u kejl – Ġeometrija tat-trasformazzjoni (Teknoloġija Assistiva & Riżorsi Oħra)

1] Kapaċi nuża t-teknoloġija assistiva, ez. tablets u kompjuters u riżorsi oħra, eż. forom tal-plastik 2D u 3D xierqa għal dan il-livell biex nitgħallem dwar il-ġeometrija tat-trasformazzjoni. Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I can collect, analyse, interpret and communicate statistical information.

L-Aspett tas-Suġġett: L-immaniġġjar tad-dejta u x-xorti – Statistika

1] Nifhem it-tifsira ta' dejta kontinwa u kapaċi nispjega d-differenza bejn dejta diskreta u dejta kontinwa. 
2] Kapaċi nibni tabella tal-frekwenza bl-użu ta' dejta kontinwa aggruppata u mhux aggruppata. 
 PRATTIKA
3] Kapaċi ninterpreta istogramma b'intervalli ugwali. 
4] Kapaċi nibni istogramma b'intervalli ugwali. 
5] Kapaċi nsib il-medjan ta' sett ta' dejta minn tabella tal-frekwenza. 
6] Kapaċi nsib il-mod ta' sett ta' dejta minn tabella tal-frekwenza. 
7] Kapaċi nsib il-firxa ta' sett ta' dejta minn tabella tal-frekwenza.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I can collect, analyse, interpret and communicate statistical information.

L-Aspett tas-Suġġett: L-immaniġġjar tad-dejta u x-xorti – Statistika (Teknoloġija Assistiva & Riżorsi Oħra) 

1] Kapaċi nuża t-teknoloġija assistiva, eż. tablets, kompjuters u kalkolaturi u riżorsi oħra tat-tagħlim biex nitgħallem dwar l-istatistika. Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I understand ideas of chance and uncertainty.

L-Aspett tas-Suġġett: L-immaniġġjar tad-dejta u x-xorti – Probabbiltà

1] Kapaċi naħdem il-probabbiltà ta' avvenimenti esklussivi reċiprokament. 
2] Naf id-differenza bejn avvenimenti dipendenti u indipendenti. 
3] Kapaċi naħdem il-probabbiltà ta' avvenimenti indipendenti u dipendenti. 
4] Kapaċi naħdem il-probabbiltà kkombinata ta' żewġ avvenimenti indipendenti. 
5] Kapaċi nibni u nuża siġra tal-probabbiltà jew dijagramma siġra biex naħdem il-probabbiltà ta' avvenimenti indipendenti u dipendenti.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I understand ideas of chance and uncertainty.

L-Aspett tas-Suġġett: L-immaniġġjar tad-dejta u x-xorti – Probabbiltà (Teknoloġija Assistiva & Riżorsi Oħra)

1] Kapaċi nuża t-teknoloġija assistiva, eż. tablets, kompjuters u kalkolaturi u riżorsi oħra tat-tagħlim biex nitgħallem dwar il-probabbilt
Agħti r-rispons tiegħek hawn