Rispons
EN | MT  

Gwida għall-Edukaturi fuq il-Pedagoġija u l-Assessjar

Agħfas fuq l-icon t'hawn isfel biex tniżżel il-Gwida għall-Edukaturi fuq il-Pedagoġija u l-Assessjar


Il-Qasam tat-Tagħlim: L-Arti Viżiva u tal-Ispettaklu

L-Arti > LEVEL 5

Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I value my background and everyday experiences as sources of inspiration and can relate the visual arts to my immediate environment; ​I am able to draw on my curiosity, imagination and divergent thinking processes to pose questions and explore ideas, spaces, materials and technologies; I can apply skills and dispositions such as goal setting, working independently and collaboratively, showing initiative, experimentation and adaptability

L-Aspett tas-Suġġett: L-inkoraġġiment ta' risponsi personali u kollaborattivi tal-istudenti: il-promozzjoni tal-kurżità, l-esplorazzjoni, l-esperimentazzjoni u l-invenzjoni.

1] Kapaċi nuża l-immaġinazzjoni u I-memorja tiegħi biex noħloq immaġnijiet u oġġetti li juru rispons personali għall-esperjenzi tiegħi ta' kuljum.
 IT-TAGĦLIM KREATTIV
2]  Kapaċi nirrispondi viżwalment għal elementi viżivi li jinsabu fin-natura, f'oġġetti magħmula mill-bniedem u fl-ambjent mibni, f'xogħol '2-Dimensional' u '3-Dimensional'.  
NITGĦALLEM KIF
3] Jiena mmotivat/a nagħmel kontribut pożittiv għall-ambjent skolastiku tiegħi.
NITGĦALLEM INKUN JIEN
4] Kapaċi nifhem kif jinħolqu effetti differenti fl-arti permezz ta' elementi viżivi
5] Kapaċi nwassal ideat u emozzjonijiet, reali jew immaġinarji, skont il-kuluri, bħal kuluri sħan jew kesħin.
6] Kapaċi nimmodifka u neżamina l-ideat.
7] Kapaċi niżola l-problemi u nsolvihom.
8] Kapaċi naħseb b'mod intuwittiv u spontanju billi nuża għadd ta' proċessi viżivi, u bl-appoġġ ta' ħaddieħor kapaċi nikkunsidra possibilitajiet ulterjuri.
9] Kapaċi nitkellem, naħdem ma' sħabi l-istudenti, l-għalliema u l-adulti li jgħinu u nirrispettahom.
IL-KOMUNIKAZZJONI TAD-DIVERSITÀ
10] Jiena mmotivat/a biex ngħin lill-sħabi tiegħi waqt attivitajiet fi gruppi.
 NITGĦALLEM INKUN JIEN
11] Kapaċi nsegwi ideat ta' ħaddieħor.
 IT-TAGĦLIM SOĊJALI
12] Kapaċi naqsam l-ideat tiegħi b'mod kollaborattiv billi nitkellem, u napprezza l-elementi soċjali ta' konverżazzjoni, bħal nistenna sakemm imissni nitkellem u nisma' dak li għandu xi jgħid ħaddieħor.
IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT 
13] Kapaċi nagħmel kontribut f'tim.
INTERPERSONALI
14] Bl-appoġġ ta' ħaddieħor, kapaċi nimmaniġġja miri f'sekwenza.
 IT-TAGĦLIM PERSONALI
15] Kapaċi nfittex u naċċetta l-gwida, u l-appoġġ tal-pari u l-għalliema tiegħi.
IT-TAGĦLIM SOĊJALI
16] Jiena miftuħ/a għal feedback mingħand ħaddieħor u kapaċi nikkunsidrah.
IT-TAGĦLIM SOĊJALI
17] Kapaċi nisma' astratt magħżul minn storja u nirrispondi permezz ta' lingwaġġ viżiv.
IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I understand how to employ basic ethical decision-making when reflecting on my own and others’ art works and when creating art works that involve the intellectual and cultural property rights of others; I can interpret a variety of artistic forms, recognising and evaluating traditional, historical and contemporary works and identifying possible meanings; I understand the role of the visual arts in fostering lifelong learning. I am also aware of professional arts companies, galleries, museums, cultural organisations and creative adults, in Malta and the wider world, and their role in achieving such learning.

L-Aspett tas-Suġġett: L-Interpretar u l-Assessjar tal-Arti.

1] Kapaċi niġbor informazzjoni. Kapaċi nħares lejn biċċa xogħol tal-arti, riproduzzjoni jew artefatt, nikkonsidraha u nitkellem fuqha.
IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
2] Jiena konxju / konxja mir-relazzjoni bejn l-evalwazzjoni tax-xogħol tiegħi u l-evalwazzjoni ta' arti u artefatti li juruni.
3] Billi nuża r-rispons tiegħi għall-arti, kapaċi nevalwa għaliex naħseb li biċċa xogħol tal-arti ġġegħilni nħossni b'ċertu mod. 
4] Kapaċi nirrispondi għall-arti f'forom miktubin u viżivi.
IL-KITBAIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I can interpret, communicate and present ideas, problems and arguments in a number of visual modes; ​I can apply my understanding of the properties of media and of techniques to specific tasks and purposes that will benefit user groups and audiences.

L-Aspett tas-Suġġett: Nuri li nifhem il-Materjali, it-Tekniki, il-Ħiliet, il-Midja u l-Kwalitajiet Estetiċi.

1] Kapaċi nosserva u nirreġistra minn sorsi speċifiċi permezz tat-tpinġija, il-pittura u l-immudellar.  
2] Bl-appoġġ ta' ħaddieħor, kapaċi nagħżel u nuża l-midja, u l-materjali minn firxa speċifika, u nuża l-għodod b'mod xieraq u sigur.
3]  Kapaċi nuża l-midja b'mod liberu u spontanju.
4] Kapaċi nuri xi organizzazzjoni u kontroll tal-midja li nuża.
5] Kapaċi nuri r-relazzjoni bejn mill-inqas 2 elementi viżivi. Kapaċi nagħmel kompożizzjonijiet jew strutturi fi '3-Dimensional'.
6] Kapaċi nuri l-fehim tiegħi tal-iżviluppi fix-xogħol tiegħi hekk kif nikseb il-ħiliet u nuża firxa ta' midja.
 IT- TAGĦLIM KONJITTIV
7] Kapaċi nagħmel pajsaġġ bil-parti ta' quddiem, tan-nofs, u tal-isfond.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I understand the capacity of visual arts to address moral, ethical, social and political issues relevant to Malta and the wider world. I appreciate that the arts can be challenging and provide a space for addressing social difference as well as facilitating social and cultural cohesion; ​I understand that imaginative activity can be harnessed to produce outcomes that contribute to the culture, creativity and wealth of Malta and the wider world; I know how to learn and update my knowledge of the arts.

L-Aspett tas-Suġġett: L-Art f'Kuntest

1] Kapaċi niddeskrivi xi funzjonijiet differenti għall-arti u niddeskrivi xi postijiet fejn tinsab l-arti. 
2] Kapaċi nuri l-fehim tiegħi li l-arti tintuża għal finijiet differenti.
3] Kapaċi nesplora l-funzjoni tal-arti minn kultura oħra u nuża elementi viżivi minnha.
4] Kapaċi nagħraf xi aspetti tal-arti li juru meta u fejn saret.  
5] Kapaċi nesprimi kif inħossni fuq l-ambjent u niddiskuti dak li naf fuq nies, postijiet, u affarijiet li nixtieq nippreżenta.
NITGĦALLEM KIF
6] Kapaċi nuri l-għarfien tiegħi tal-kuntest dinji usa' għall-arti u d-disinn.
Agħti r-rispons tiegħek hawn