Rispons
EN | MT  

Gwida għall-Edukaturi fuq il-Pedagoġija u l-Assessjar

Agħfas fuq l-icon t'hawn isfel biex tniżżel il-Gwida għall-Edukaturi fuq il-Pedagoġija u l-Assessjar


Unit: 2. It-Tekniki tat-Tpinġija Arkitettonika

Il-Kostruzzjoni

Learning Outcome: 1. Kapaċi nagħraf it-tipi varji ta' tpinġijiet tekniċi li jintużaw fil-proċess tal-kostruzzjoni u tal-arkitettura.

1. Kapaċi nidentifika t-tipi varji ta' tpinġijiet arkitettoniċi li jintużaw fl-industrija tal-kostruzzjoni.
IT-TAGĦLIM KREATTIV
 
It-tipi ta' tpinġijiet arkitettoniċi:- It-tpinġijiet tal-post: e.ż. block plans, site plans; 
- It-tpinġijiet ta' arranġamenti ġenerali: e.ż. floor plans, elevations, sections; 
- Assembly drawings;
- Component drawings;
- Projections: e.ż. orthographic projection, axonometric projection, isometric projection; 
- Preliminary drawings; 
- Sketch drawings; 
- Working drawings.
1. Kapaċi niddeskrivi l-iskop ta' kull tpinġija arkitettonika. 
IL-KOMUNIKAZZJONI
 
L-iskop ta' kull tip:- Location drawings;
- General arrangement drawings;
- Assembly drawings;
- Component drawings;
- Projections;
- Preliminary drawings;
- Sketch drawings; 
- Working drawings.
2. Kapaċi nsemmi t-tipi addattati tat-tpinġijiet arkitettoniċi meħtieġa biex nipproduċi biċċiet ta' xogħol speċifiċi.
L-UŻU TAL-MIDJA DIĠITALI
 
Biċċiet ta' xogħol speċifiċi:- Il-post tas-sit f'relazzjoni mal-MEPA Survey Maps, scale 1:2500,
- L-extent tas-sit mingħajr id-dettalji tal-madwar, scale 1:100,
- It-tqassim tal-kmamar inkluż id-dimensjonijiet, is-simboli standard, u l-livelli, scale 1:100,
- L-outline tal-faċċata tal-bini inkluż l-aperturi dettaljati u l-qisien, il-level datums u l-floor position, scale 1:50,
- Tpinġijiet ta' oġġett daqslikieku kienu maqtugħin biex jesponu l-kostruzzjoni ta' ġewwa, scale 1:100, 1:50, 1:20,
- Tpinġijiet li juru kif il-binja għandha tinbena fuq il-post, scale 1:50, 1:20,
- Tpinġijiet li juru xogħlijiet individwali fi stat mhux fiss, scale 1:50, 1:20,
- Freehand drawing preliminari li jintużaw bħala referenza biex jgħinu lid-drawing assistants u bħala preżentazzjoni lill-klijenti;
- Tpinġijiet preċiżi b'dimensjonijiet u speċifikazzjonijiet li jintużaw fuq il-post mit-tim tal-kostruzzjoni, scale 1:100, 1:50, 1:20.
2. Kapaċi niddiskuti l-benefiċċji meta nuża l-CAD packages minflok it-tekniki manwali fil-produzzjoni u l-preżentazzjoni tat-tpinġijiet arkitettoniċi.
L-UŻU TAL-MIDJA DIĠITALI
Benefiċċji: il-kwalità, il-preċiżjoni, il-ħin, l-ispiża, it-trasferiment elettroniku tal-informazzjoni, il-konnessjonijiet ma' softwer ieħor, e.ż. CAD/CAM, rendering software, animation software.

 
3. Kapaċi niddeskrivi għodod oħra tat-tpinġija mhux tal-idejn li jintużaw fil-kostruzzjoni.
L-UŻU TAL-MIDJA DIĠITALI
 
Għodda oħra tat-tpinġija mhux tal-idejn: Computer-Aided Design (CAD),
AutoCad; Sketchup; 3D Max; TurboCad.
4. Kapaċi niddeskrivi l-karatteristiċi ta' sistema ta' disinn bil-kompjuter.
L-UŻU TAL-MIDJA DIĠITALI
 
Tkun tista' tagħmel:
tpinġija bażika bid-draw toolbar, teditja t-tpinġijiet bl-editing toolbar, timmanipula l-veduti, tissejvja d-drawing data fil-format addattat.
Learning Outcome: 2. Jien familjari u kapaċi nagħżel l-aċċessorji, it-tagħmir, u l-materjal addattati tat-tpinġija li jintużaw fit-tpinġijiet tekniċi.

5. Kapaċi nsemmi t-tagħmir meħtieġ għat-tpinġija manwali biex nipproduċi tpinġijiet arkitettoniċi.
Tagħmir għat-tpinġija manwali: biros, lapsijiet, riga tal-iscale, gomma u erasing shields, set squares, kumpassi, flexible curves, stencils, drawing boards, u drafting tape.

6. Kapaċi nsemmi l-karta u l-media li jintużaw biex nipproduċi skeċis arkitettoniċi u tpinġijiet manwali.
 
Il-Karta: detail paper; cartridge paper; tracing paper; karti b'daqsijiet A0, A1, A2, A3, A4, A5;
 
Media: lapsijiet (HB, H, 2H); pinen (0.2–0.25 mm u 0.4–0.5 mm) u linka.
1. Kapaċi nipprattika t-tpinġija ta' forom sempliċi magħmulin minn linji u tondjaturi billi nuża l-freehand u l-aċċessorji tat-tpinġija.
 IT-TAGĦLIM KREATTIV
Firxa ta' tpinġijiet b'2 dimensjonijiet għandhom ikunu prodotti u l-forom kollha mitluba għandhom:

- ikunu mpinġija b'mod pulit u preċiżbl-użu tal-għodod tat-tpinġija adegwati
- ikunu mpinġija bl-użu ta' lapsijiet bi ħxuna addattata
- ikollhom l-informazzjoni kollha neċessarja rreġistrata b'mod korrett.Learning Outcome: 3. Kapaċi nipproduċi tpinġija arkitettonika skont standards, simboli, u konvenzjonijiet addattati.

7. Kapaċi niddeskrivi l-proporzjonijiet użati biex nipproduċi tpinġija arkitettonika.
 
Proporzjonijiet: e.ż. 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:1250, 1:2500.
8. Kapaċi nidentifika l-istandards u l-konvenzjonijiet tat-tpinġija arkitettonika użati fil-produzzjoni ta' tpinġija arkitettonika.
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV
 
Standards u Konvenzjonijiet: Il-Prattika tad-Disinji fil-Kostruzzjoni; BS1192; proporzjonijiet; hatchings; linji; dimensjonijiet; annotazzjonijiet; blokka tat-titlu.
3. Kapaċi nassoċja l-mudelli tal-hatching mal-materjali tal-kostruzzjoni.
 
Hatchings: ċangar; blockwork; konkrit rinforzat; mili; ramel; madum; biċċiet tal-ġebel/żrar; ġebel; ħamrija; injam; insulazzjoni.
2. Kapaċi nipproduċi title block u linja tal-bordura pulita u preċiża mmarkati kif suppost u bl-informazzjoni xierqa billi nuża l-ħxuna ta' lapes addattata.
 IT-TAGĦLIM KREATTIV
 
It-title block u l-linja tal-bordura għandha:- tkun impinġija b'mod pulit u preċiż;
ikollha spazju addattat fit-title block u fil-bordura;
- titpinġa skont il-proporzjon addattat;
- ikollha l-ħxuna tal-lapes addattata;
- ikollha l-informazzjoni meħtieġa mdaħħla b'mod korrett.
3. Kapaċi nipproduċi tpinġija arkitettonika pulita u preċiża ta' bini residenzjali skont il-proporzjon addattati.
 PRATTIKA
 
Id-disinji għandhom jinkludu mill-anqas żewġ pjanti (waħda tal-elevazzjoni ta' quddiem u waħda tal-elevazzjoni ta' wara), sezzjoni waħda, dettall ta' pedament wieħed u dettall ta' bejt wieħed, u dawn għandhom:- ikunu mpinġija b'mod pulit u preċiż;
- ikunu teknikament preċiżi permezz tal-użu ta' standards u konvenzjonijiet addattati;
- ikunu mpinġija skont proporzjonijiet addattati permezz ta' għodod tat-tpinġija addattati;
- ikunu mpinġija bil-ħxuna addattata tal-lapes;
- ikollhom l-informazzjoni, tikketti, dimensjonijiet, u verifiki meħtieġa mdaħħla b'mod korrett.
9. Kapaċi nirrelata t-tipi ta' linji mad-dimensjonar u l-metodi tad-dimensjonar.
 
Tipi ta' linji tad-dimensjonijiet, simboli u vleġeġ: linji tad-dimensjonijiet; linji ta' estensjoni; leader lines; simboli u vleġeġ e.ż. marka, oblikwi, magħluqa, angolu ta' 90 grad.
 

Metodi ta' dimensjonar: e.ż. modulari, running, għall-koordinazzjoni, għal xogħol ta' sizing.
10. Kapaċi nirrelata annotazzjonijiet u blokok tat-titli ma' tpinġija arkitettonika.
Title block: titlu tat-tpinġija; numru tat-tpinġija; numru tar-reviżjoni; proporzjon; data; impinġija minn; noti; logo.
4. Kapaċi ninterpreta l-iskedi u l-ispeċifikazzjonijiet fi tpinġija arkitettonika.
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV
Skedi u speċifikazzjonijiet: informazzjoni tal-ispeċifikazzjoni; dejta tat-tpinġija tal-fabrikazzjoni tal-azzar; konkrit rinforzat; skedi tal-liwi ta' virga.
5. Kapaċi nirrapporta informazzjoni ċara, preċiża, u valida minn tpinġija arkitettonika.
 
Irrapporta informazzjoni ċara, preċiża u valida:- Dimensjonijiet;
- Kwantitajiet;
- Proporzjonijiet;
- Simboli u taqsiriet.
Agħti r-rispons tiegħek hawn