Rispons
EN | MT  

Il-Matematika

 • Qasam tat-Taħriġ fil-Qafas tal-Kisbiet mit-Tagħlim
  Introduzzjoni għall-Qafas tal-Kisbiet mit-Tagħlim
  Definizzjoni u deskrizzjoni tal-għan tat-taħrig fil-Qasam tat-Tagħlim:
  Il-Qafas tal-Kisbiet mit-Tagħlim tal-Matematika għandu l-għan li jiżgura li l-istudenti kollha:

  • Isiru kompetenti fil-prinċipji fundamentali tal-matematika permezz ta' prattika varjata u frekwenti bi problemi dejjem aktar kumplessi. Dan jippermetti lill-istudenti jiżviluppaw l-abilità li jiftakru l-fatti u japplikaw l-għarfien malajr u bi preċiżjoni.
  • Jifhmu u jaħdmu kunċetti matematiċi billi jużaw approċċi varji. L-istudenti jirraġunaw matematikament billi jsegwu serje ta' mistoqsijiet, jispekulaw relazzjonijiet u ġeneralizzazzjonijiet u jiżviluppaw argument, ġustifikazzjoni jew prova permezz ta' lingwaġġ matematiku.
  • Jaraw lilhom infushom bħala matematiċi, billi jkollhom il-kunfidenza u l-kapaċità jagħżlu u japplikaw l-għarfien u l-fehim tagħhom tal-matematika b'mod kreattiv u loġiku. Dan jippermetti lill-istudenti jsolvu problemi, jikkomunikaw u jirraġunaw f'varjetà ta' problemi ta' rutina u oħrajn mhux regolari b'aktar sofistikazzjoni, inkluż li jaqsmu l-problemi f'serje ta' passi aktar sempliċi waqt li jipperseveraw biex isibu soluzzjonijiet. L-istudenti jkunu jistgħu joħolqu mudelli, ibassru r-riżultati u jassessjaw ir-riskji.
  • Japprezzaw kif l-użu immaġinattiv, innovattiv u effettiv tat-teknoloġiji diġitali jistgħu jtejbu l-fehim tagħhom ta' firxa wiesgħa ta' ħiliet u kunċetti matematiċi.
  • Jifhmu l-utilità tal-matematika, kif ukoll in-natura estetika u intrinsika tagħha. Dan jippermetti lill-istudenti japprezzaw ir-relevanza tal-matematika fi ħdan il-kurrikulu u l-importanza tagħha bħala għodda biex issawwar il-fehim tagħna tad-dinja li ngħixu fiha.
  • ​Huma mgħammra bil-kompetenzi matematiċi meħtieġa biex jaġixxu bħala ċittadini proattivi fid-dinja moderna.  Learning Area Outcomes:
  Nifhem l-istruttura tas-sistema tan-numri u r-relazzjoni bejn in-numri.
  Kapaċi nikkalkula mentalment u nuża karta u lapes u t-teknoloġija assistiva. Kapaċi nikkalkula l-aktar livell adattat ta' preċiżjoni. Kapaċi niċċekkja kemm huma raġonevoli t-tweġibiet miksuba fil-kalkoli għall-eqreb numru sħiħ u approssimazzjonijiet.
  Kapaċi nagħraf u niddeskrivi xejriet u relazzjonijiet b'modi matematiċi differenti u nuża manipulazzjonijiet alġebrajċi.  
  Kapaċi nifhem u nuża forom differenti ta' kejl u kapaċi nagħmel stimi raġonevoli.  
  Kapaċi nagħraf u niddeskrivi l-propjetajiet tal-forom. Kapaċi nuża dawn il-propjetajiet biex nibni forom billi nuża l-istrumenti matematiċi adattati u biex nipprova dikjarazzjonijiet ġeometriċi partikolari.  
  Kapaċi niddeskrivi l-pożizzjoni tal-moviment u l-forom f'2D.  
  Kapaċi niġbor, nanalizza, ninterpreta u nikkomunika informazzjoni statistika.  
  Nifhem l-ideat tax-xorti u l-inċertezza u kapaċi naħdem kalkoli tal-probabilità.  
SUBMIT YOUR FEEDBACK HERE