EN | MT  

Dwar it-Temi Krosskurrikulari

 • Il-Qafas tal-Kisbiet mit-Tagħlim jinkludi l-embedding ta' sitt Temi Krosskurrikulari.

  Dawn jinkludu:
  Il-Litteriżmu
  Il-Litteriżmu Diġitali
  L-Edukazzjoni għad-Diversità
  L-Edukazzjoni għall-Iżvilupp Sostenibbli
  L-Edukazzjoni għall-Intraprenditorija, il-Kreattività u l-Innovazzjoni
  It-Tagħlim biex Nitgħallem u t-Tagħlim Kooperattiv

  It-Temi Krosskurrikulari huma infilsati permezz ta' tliet modi. Dawn jinkludu 1) l-embedding fil-kisbiet mit-tagħlim tas-suġġett, 2) permezz tal-approċċ pedagoġiku u 3) permezz tal-attivitajiet, avvenimenti u policies tal-iskola.

  Kull Tema Krosskurrikulari għandha simbolu għall-identifikazzjoni faċli (kif deskritti hawn fuq). Barra minn hekk huma mmarkati b'tipa grassa fi ħdan il-kisbiet mit-tagħlim tas-suġġett.